Resultaten

1 - 10 van de 467 Resultaten
Toon producten van Oosterhout
 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen (aansprakelijkstelling).

 • WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

  WOZ is de afkorting voor 'Wet waardering onroerende zaken'. Deze wet schrijft voor dat gemeenten periodiek een nieuwe waarde (WOZ-waarde) vaststellen voor alle onroerende zaken in de gemeente. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de heffing van de onroerendezaakbelasting en waterschapslasten. Ook het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting wordt berekend met behulp van de WOZ-waarde. De OZB-tarieven kunnen per gemeente verschillen.

 • Melding over openbare ruimte indienen

  Is de verlichting in uw straat kapot? Heeft u last van zwerfvuil? Heeft u een verstopte riolering? Ziet u losse tegels of een omgewaaide boom? Heeft u andere meldingen of tips over uw buurt?  Geef het door aan het Meldpunt Openbare Ruimte, 24 uur per dag gratis digitaal melden via het formulier Melding Openbare ruimte onderaan deze pagina.

 • Vuur stoken in de openlucht

  U mag geen vuur stoken in de openlucht. Dit is om mensen, wilde dieren en planten te beschermen. U mag wel rookwaren en kaarsen gebruiken als de gemeente geen rookverbod heeft ingesteld. Vuur voor bakken en braden (barbecueën) mag alleen als dit niet gevaarlijk is voor de omgeving. Wilt u toch vuur stoken in de openlucht? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente. De gemeente geeft u regels waar u zich aan moet houden, zodat het vuur veilig is voor de omgeving.

 • Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

  Wanneer u solliciteert naar een functie, waarbij wordt gewerkt met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen (bijvoorbeeld kinderen), kan uw werkgever vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Voor sommige functies zoals onderwijzer en taxichauffeur is de verklaring zelfs bij wet verplicht gesteld.

 • Op straat of aan de deur verkopen

  Per 1 februari 2010 is de vergunningplicht voor het venten met artikelen vervallen. Iedereen kan zijn waren venten. Als u wilt gaan venten dan is het niet nodig dat u dit bij de gemeente kenbaar maakt. Wel dient u bij uw activiteiten de verkeersveiligheid in acht te nemen en mag u geen overlast veroorzaken.

 • Toeristenbelasting betalen

  Eigenaren van een camping, hotel of bed-and-breakfast moeten toeristenbelasting betalen aan de gemeente. U berekent dit bedrag door aan de klant in de kosten voor de overnachting. U moet hiervoor het aantal gasten en overnachtingen registreren.Gaat u zelf kamperen of overnacht u in een hotel? Dan vindt u het bedrag van de toeristenbelasting terug op de factuur.

 • Rioolheffing betalen

  Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor bijvoorbeeld het gebruik van het riool. Eigenaren van woningen en bedrijven moeten deze belasting betalen. U ontvangt een aanslag van de gemeente. De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor: de inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater de afvoer van bijvoorbeeld regen het onderhoud van bijvoorbeeld sloten, greppels en vaarwegen

 • Rioolaansluiting

  Voor het maken of vergroten van een rioolaansluiting moet u een aanvraagformulier indienen bij de gemeente. De gemeente verzorgt uw rioolaansluiting tot aan uw eigen terrein (tot de perceelgrens). Op uw eigen perceel moet u er zelf voor zorgen. Het is NIET toegestaan om zelf een rioolaansluiting te maken. Werkzaamheden in openbaar gebied worden uitsluitend door of namens de gemeente uitgevoerd.De gemeente Oosterhout hanteert de stelregel van één aansluiting per pand/perceel. Bij een gescheiden rioolstelsel worden er twee aansluitingen gemaakt, één voor het vuilwater en één voor het regenwater.

 • Precariobelasting betalen

  Wanneer u als burger, bedrijf of instelling gemeentegrond in gebruik wilt nemen, dan dient u dat bij de gemeente aan te vragen. Meer informatie over het gebruik van gemeentegrond kunt u vinden bij 'gebruik gemeentegrond'.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties