Resultaten

1 - 10 van de 92 Resultaten
Toon producten van Ooststellingwerf
 • Tijdelijk verhuur leegstaande woning

  U mag uw leegstaande woning of ander gebouw tijdelijk verhuren. Bijvoorbeeld als uw woning al een tijdje te koop staat of gesloopt gaat worden. U vraagt hiervoor een vergunning aan bij de gemeente.

 • Vuur stoken

  Wilt u een paas- of vreugdevuur maken of hout- of groenafval verbranden? U moet hiervoor een ontheffing aanvragen.Vraag ontheffing aan

 • Waarmerken kopie of afschrift

  Soms hebt u voor formele transacties een gewaarmerkt afschrift of gewaarmerkte kopie van een document nodig. Dit is een verklaring dat het afschrift (of de kopie) overeenstemt met het origineel. De gemeente waarmerkt geen documenten, zoals diploma's of getuigschriften. Vraag aan de instelling die het document of diploma heeft afgegeven of zij een gewaarmerkte kopie kan afgeven.

 • Verhuizing, Vertrokken onbekend waarheen

  Is er geen aangifte van verhuizing gedaan en is er geen adres meer bekend? Dan volgt de ambtshalve procedure Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW). Deze persoon wordt dan uitgeschreven (emigratie) naar: adres Onbekend, land Onbekend. De persoon staat dan formeel niet meer op een actueel adres ingeschreven. De bijhouding van de persoonslijst wordt “opgeschort”.De Eerste Kamer heeft in 2000 een wet aangenomen waardoor burgers alleen nog recht op uitkeringen en subsidies hebben als de adresgegevens bij de administraties van de uitvoerende instanties overeenkomen met de adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.De uitschrijving wordt aan de afnemers (de administraties van de uitvoerende instanties) van de BRP doorgegeven.

 • Verkeersontheffing aanvragen

  Wilt u wegwedstrijden houden, (bouw)werken plaatsen over of onder de weg, fietstochten of publieksevenementen organiseren op, over of onder een openbare weg? Dit is in strijd met de Wegenverkeerswet 1994. Wilt u dit toch doen, dan moet u ontheffing aanvragen bij de wegbeheerder. Vaak is dit de gemeente.U kunt een aanvraag voor ontheffing van de wegenverkeerswet indienen bij de centrale publieksbalie van het gemeentehuis . Het bezoekadres is 't Oost 11 te Oosterwolde. Voor dit product is geen digitaal aanvraagformulier beschikbaar. U kunt uw vraag over een ontheffing van de wegenverkeerswet ook per e-mail versturen naar gemeente@ooststellingwerf.nl of bellen voor meer informatie (telnr. 14  0516).

 • Verkiezingen, een ander machtigen

  Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen. 

 • Verkiezingen, kiezerspas

  Met een kiezerspas kunt u in een andere gemeente stemmen dan waar u woont. U vraagt een kiezerspas aan bij de gemeente. Let op! U kunt geen kiezerspas aanvragen bij gemeenteraadsverkiezingen. 

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie, screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties).Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht.U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.Gratis VOG voor vrijwilligersVanaf 1 januari 2015 kan een grotere groep vrijwilligers, als hun vrijwilligersorganisatie aan bepaalde voorwaarden voldoet, aanspraak maken op een gratis VOG.  Meer informatie hierover vindt u op de website van Justis, de screeningsautoriteit van de overheid.Verklaring Omtrent Gedrag digitaal aanvragen (DigiD)

 • Verwijsindex

  Soms krijgt een kind extra zorg van een leraar of begeleider. Bijvoorbeeld via school, GGD of het gebiedsteam. Dit is altijd een professional. Met de verwijsindex kunnen professionals beter samenwerken. Alle professionals in Nederland werken met de Verwijsindex. U en uw kind krijgen daardoor de juiste zorg. Misschien heeft uw gezin contact met meerdere professionals. Met de Verwijsindex kunnen zij de zorg voor uw kind op elkaar afstemmen. Het voordeel van de Verwijsindex is dat u één contactpersoon heeft.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Als u een vluchtelingenstatus hebt, vraagt u een vluchtelingenpaspoort aan bij de gemeente. Met een vluchtelingenpaspoort kunt u naar alle landen reizen, behalve naar uw land van herkomst.Geen vluchtelingenstatusAls u geen vluchtelingenstatus hebt, vraagt u geen vluchtelingen- maar een vreemdelingenpaspoort aan bij de gemeente.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties