Resultaten

1 - 10 van de 89 Resultaten
Toon producten van Ooststellingwerf
 • Tijdelijk verhuur leegstaande woning

  U mag uw leegstaande woning of ander gebouw tijdelijk verhuren. Bijvoorbeeld als uw woning al een tijdje te koop staat of gesloopt gaat worden. U vraagt hiervoor een vergunning aan bij de gemeente.

 • Taxus snoeisel

  De Taxus Baccata bevat Baccatine, een belangrijke grondstof voor de aanmaak van kankerbestrijdende geneesmiddelen. Bij 50% van de chemotherapieën kiest men voor geneesmiddelen op basis van Taxus. Daarom wordt er jaarlijks een inzamelingsactie voor snoeisel van de Taxus gehouden. De inzamelingsactie is een initiatief van stichting Vergroot de Hoop.

 • Briefadres

  Als u geen vast woonadres hebt, kunt u vaak geen post ontvangen. U kunt dan een briefadres aanvragen bij de gemeente. Een briefadres is een huisadres waar u uw post laat bezorgen. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven. U vraagt een briefadres aan als u geen (vast) woonadres hebt. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent. Maar u kunt het ook aanvragen als u in een verpleeghuis, blijf-van-mijn-lijfhuis of strafinrichting zit. De gemeente Ooststellingwerf wil inwoners zoveel mogelijk inschrijven op het adres waar zij daadwerkelijk wonen. Het briefadres is dus bedoeld voor de bijzondere situaties waarin inwoners tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats hebben en daarom niet rechtstreeks bereikbaar zijn voor overheidsinstanties en derden.

 • Afvalinzameling, textiel

  Jaarlijks verdwijnt in Nederland zo’n 140 miljoen kilo textiel in de vuilnisbak dat wordt verbrand. Dat is zonde want 65% van dit textiel is nog herdraagbaar als kleding of her te gebruiken als grondstof voor nieuw textiel. Voorheen werd alleen schone en bruikbare kleding geaccepteerd door de textielinzamelaars, maar dankzij nieuwe recyclingmethoden mag er nu veel meer in de textielcontainer. Landelijk is afgesproken dat al het textiel apart ingeleverd wordt, ook als het versleten of kapot is. Het gescheiden inleveren van kleding en -accessoires, schoenen, knuffels, dekbedden, kussens en huishoud- en woontextiel (bijvoorbeeld handdoeken, lakens en gordijnen) is goed voor het milieu.

 • Aanbiedregels container

  De containers mogen niet zwaarder zijn dan 80 kg. Zwaardere containers worden niet geleegd. Ook containers zonder chip worden niet geleegd. Voor een goede lediging zijn een aantal maatregelen noodzakelijk.  Let op: containers die niet kunnen worden geleegd, omdat het afval vastgevroren of is verklemd, worden wèl in rekening gebracht. Zorg er dus voor dat het deksel vrij te openen is. Wij raden u aan nat afval zoveel mogelijk te laten uitlekken en/of een oude krant onderin de container te leggen.

 • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

  De gemeente houdt informatie over haar inwoners bij in de GBA. Het kan zijn dat uw persoonsgegevens niet goed zijn geregistreerd in de GBA. Is dit het geval, dan kunt u de gemeente vragen om deze fout te corrigeren.

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

  De burgerlijke stand is een afdeling van de gemeente. De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd. Voorbeelden van akten: geboorteakte huwelijksakte echtscheidingsakte overlijdensakte U kunt een afschrift of uittreksel van een akte aanvragen bij de gemeente waar de akte is gemaakt. Afschrift of uittreksel Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens. Afschrift burgelijke stand aanvragen (DigiD)

 • Afval, glas

  Glas mag volgens de Afvalstoffenverordening niet in de minicontainer. Dit materiaal kan uitstekend geschikt worden gemaakt voor hergebruik. Daarom wordt glas verzameld in een glasbak. Ook bij u in de buurt is wel een glasbak. Ook is bij praktisch alle supermarkten in de gemeente een glasbak aanwezig.

 • Afval, klein chemisch afval

  Klein chemisch afval (KCA) is afval dat niet bij uw gewone afval mag. U kunt dit afval apart inleveren bij het inzamelpunt van de gemeente. Bij Milieucentraal vindt u meer informatie over het inleveren van KCA. U kunt het klein chemisch afval ook gratis laten ophalen. Twee maal per jaar wordt KCA met de chemokar ingezameld. De inzameldata staan vermeld op de afvalkalender, die huis aan huis is bezorgd (ook te bekijken op www.omrin.nl). Tot twee dagen voor de inzameldatum kunt u een afspraak maken met het SYP van Omrin.

 • Asbest verwijderen

  Hoe weet u of u te maken heeft met asbesthoudend materiaal? Met het blote oog is het onmogelijk om te zien of een materiaal asbest bevat of niet. De enige manier om hierachter te komen is door een materiaalmonster in een laboratorium te laten analyseren. Bij een materiaal dat als ‘verdacht’ moeten worden beschouwd, moet er dus altijd van uit worden gegaan dat dit materiaal asbest bevat. Hoe herken ik asbestverdachte materialen? Kijk hiervoor op de Asbestwegwijzer. Moet ik asbest verwijderen? U bent (nog) niet verplicht om asbesthoudende materialen te verwijderen. Als het asbesthoudende materiaal niet wordt losgemaakt/beschadigd/bewerkt etc., mag u het gewoon laten zitten. Er zijn vanuit de rijksoverheid plannen om het verplicht te stellen dat asbesthoudende materialen die aan de buitenlucht zijn blootgesteld (dakplaten e.d.) op den duur verwijderd worden, maar hiervoor is op dit moment nog geen concrete wetgeving. Wilt u asbesthoudende materialen  verwijderen en inleveren? Dat kan alleen met een goedgekeurde sloopmelding. Die doet u via het Omgevingsloket online. Minimaal 5 werkdagen vóórdat u begint als het gaat om sommige plaatmaterialen, maar minimaal 28 dagen als het gaat om andere materialen. U moet een sloopmelding doen vóórdat u het asbesthoudende materiaal uit/van een gebouw(tje) gaat verwijderen. Het is dus niet de bedoeling, en ook niet toegestaan, om asbesthoudend materiaal uit/van een gebouw(tje) te verwijderen en om vervolgens daarna nog even een ‘toestemmingsbriefje’ bij de gemeente te halen voor het inleveren bij de milieustraat. Asbest zelf verwijderen? U mag asbesthoudende materialen  alleen zelf verwijderen als voldaan wordt aan álle drie onderstaande voorwaarden: het moet gaan om hechtgebonden harde platen, zoals bijvoorbeeld gegolfde dakplaten, (dus géén asbestkarton- of asbestgipsplaten e.d.) de platen moeten geschroefd bevestigd zijn, dus niet gespijkerd of gelijmd het moet gaan om maximaal 35 m2 plaatmateriaal per perceel, hierbij tellen platen die in het verleden zijn verwijderd ook mee Als aan een of meerdere van bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, mag u het asbest niet zelf verwijderen. U moet altijd een sloopmelding doen vóórdat u het asbesthoudende materiaal uit/van een gebouw(tje) gaat verwijderen. Het is dus niet de bedoeling, en ook niet toegestaan, om asbesthoudend materiaal uit/van een gebouw(tje) te verwijderen en om vervolgens daarna nog even een ‘toestemmingsbriefje’ bij de gemeente te halen voor het inleveren van het asbesthoudende materiaal bij de milieustraat. Asbest laten verwijderen? Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor het zelf mogen verwijderen van asbesthoudend materiaal, dan moet u dit laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. U zult dan ook een asbestinventarisatierapport moeten laten opstellen door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Een overzicht van beide soorten bedrijven vindt u bij Ascert. Het bedrijf dat het asbest heeft geïnventariseerd of gaat verwijderen kan meestal ook de sloopmelding voor u regelen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties