Resultaten

1 - 10 van de 166 Resultaten
Toon producten van Oostzaan
 • Online contact

  Wilt u online contact opnemen met de gemeente? Vul dan onderstaand formulier in.

 • Paspoort

  Om naar het buitenland te reizen, heeft u een geldig reisdocument nodig. Een paspoort is over de hele wereld geldig. Een paspoort is ook geschikt als identiteitsbewijs. Dit is relevant als u bijvoorbeeld een bankrekening wilt openen. Voor volwassenen en kinderen vanaf 14 jaar geldt de identificatieplicht. Een identiteitsbewijs is voor kinderen vanaf 12 tot 14 jaar ook handig omdat die zich in tal van situaties moeten kunnen identificeren. Op scholen, in het openbaar vervoer, bij banken, postkantoren en bij diverse overheidsinstanties. U kunt hiervoor zowel een paspoort als een identiteitskaart gebruiken. In de zorg (ziekenhuizen e.d.) geldt geen leeftijdsgrens: iedereen moet zich kunnen identificeren, dus ook jongeren onder de 14 of 12 jaar. Iedere Nederlander (Nederlands staatsburger) heeft recht op een paspoort. Het paspoort is 10 jaar geldig voor personen boven de 18 jaar en 5 jaar voor kinderen en jongeren. Daarna bent u verplicht het in te leveren bij uw gemeente. Op een verlopen reisdocument mag u niet reizen.

 • Identiteitskaart

  Om naar het buitenland te reizen, heeft u een geldig reisdocument nodig. Met een identiteitskaart kunt u zich identificeren en reizen binnen een beperkt aantal landen. Deze landen worden weergegeven op de site 'Paspoort en identificatie' van de Rijksoverheid. Het toevoegen van visa is bij een identiteitskaart niet mogelijk. Voor volwassenen en kinderen vanaf 14 jaar geldt de identificatieplicht. Een identiteitsbewijs is voor kinderen vanaf 12 tot 14 jaar ook handig omdat die zich in tal van situaties moeten kunnen identificeren. Op scholen, in het openbaar vervoer, bij banken, postkantoren en bij diverse overheidsinstanties. U kunt hiervoor zowel een paspoort als een identiteitskaart gebruiken. In de zorg (ziekenhuizen e.d.) geldt geen leeftijdsgrens: iedereen moet zich kunnen identificeren, dus ook jongeren onder de 14 of 12 jaar. Iedere Nederlander (Nederlands staatsburger) heeft recht op een identiteitskaart. Een identiteitskaart is 10 jaar geldig voor personen boven de 18 jaar en 5 jaar voor kinderen en jongeren. Daarna bent u verplicht het in te leveren bij uw gemeente. Op een verlopen reisdocument mag u niet reizen.

 • Rijbewijs

  Een rijbewijs is een document waarmee u als bestuurder van een motorvoertuig aantoont dat u beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een motorvoertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Op uw rijbewijs staan uw persoonsgegevens en pasfoto en er is aangegeven voor welke categorie voertuigen het rijbewijs geldig is. Het rijbewijs heeft in Nederland de status van identiteitsbewijs en blijft eigendom van de staat. Het rijbewijs is 10 jaar geldig. Bent u 70 jaar of ouder? Dan is uw rijbewijs 5 jaar geldig.

 • Collectevergunning

  Wanneer u voor een goed doel geld of kleding in wilt zamelen heeft u een collectevergunning nodig. Ook moet u rekening houden met andere al ingeplande (landelijke) collecten. Ieder jaar stelt het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) een landelijk collecteplan op. Op dit rooster vindt u informatie over welke instelling in welke periode collecteert. Op dit landelijke collecterooster zijn ook vrije perioden vermeld. In deze vrije perioden kan alleen vergunning verleend worden aan instellingen die niet op het rooster staan. Als u voor een goed doel een geldcollecte of inzameling van goederen wilt houden in één van deze vrije perioden, moet u hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen. De gemeente houdt de lokale collecten bij in het collecterooster.

 • Betoging of demonstratie

  Iedereen mag in Nederland op elke openbare plek een demonstratie, betoging, vergadering of andere publieke bijeenkomst houden, ongeacht de inhoud. Voor het houden van een betoging of demonstratie heeft u geen vergunning van de gemeente (de burgemeester) nodig. De gemeente handhaaft de openbare orde tijdens een betoging of demonstratie. Daarom is het noodzakelijk dat u de gemeente tijdig per post of via e-mail informeert over uw plannen. Zo kunt u mogelijk de politie, brandweer en EHBO inschakelen.

 • Evenementen

  Evenementen zijn voor publiek toegankelijke verrichtingen van vermaak, bijvoorbeeld een feest, braderie, circus, rommelmarkt, optocht, muziekvoorstelling of wedstrijd. Om overlast zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid te kunnen waarborgen dient u een evenementenvergunning aan te vragen. Dit geldt ook als het evenement op eigen terrein plaatsvindt. Voor kleine evenementen zoals straatfeesten en buurtbarbecues kan vaak worden volstaan met een melding. 

 • Ventvergunning

  In de gemeente heeft u  geen  ventvergunning nodig. Wel dient u op de volgende zaken te letten: het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt; het is verboden te venten op zondagen en maandag t/m zaterdag tussen 20.00 en 08.00 uur; burgemeester en wethouders kunnen gebieden aanwijzen waar niet gevent mag worden.

 • (reclame) Drukwerk weren

  Het meeste reclamedrukwerk dat u in de bus ontvangt, is ongeadresseerd. Als u dit liever niet ontvangt, is er sprake van ongewenst reclamedrukwerk. Ook geadresseerd reclamedrukwerk kan ongewenst zijn. Om te voorkomen dat u (on)geadresseerd reclamedrukwerk ontvangt, kunt u gratis stickers bij het gemeentehuis ophalen. Ook kunt u geadresseerd reclamedrukwerk via Postfilter laten blokkeren.

 • Sandwichbord ontheffing

  De gemeente heeft een aantal vaste locaties voor reclameborden. Het reclamebedrijf Centercom beheert deze reclameborden. Het is niet toegestaan op andere plekken sandwichborden te plaatsen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties