Resultaten

1 - 10 van de 91 Resultaten
Toon producten van Ouder-Amstel
 • Reclameborden plaatsen

  U mag een activiteit of evenement aankondigen met driehoeksborden of sandwichborden. Dit zijn borden die vastgemaakt worden aan een lantaarnpaal. U moet hiervoor een vergunning aanvragen bij de gemeente.

 • Verslavingszorg, begeleiding

  U kunt hulp krijgen als u verslaafd bent of als iemand die u kent dat is. Meer informatie vindt u op onze Hulpwijzer.

 • Tussentijdse wijziging in het leerlingenvervoer

  Als er tussentijdse wijzigingen optreden in het leerlingenvervoer van uw zoon, dochter of leerling dient u deze wijziging direct door te geven via het wijzigingsformulier.Tussentijds wijziging leerlingenvervoer  Tussentijds wijziging leerlingenvervoer 

 • Grofvuil inleveren

  U kunt het afval via DigiD aanmelden. Grofvuil inleveren  Grofvuil inleveren 

 • Uitweg

  Als u een uitweg wilt maken bij uw bedrijf of huis, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld van uw garage naar de openbare weg. 

 • Standplaatsvergunning aanvragen

  Wilt u een stand langs de weg wilt zetten om spullen te verkopen of reclame te maken, bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie, dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Dit geldt ook voor stands aan het water of op eigen grond.  Standplaats aanvragen  standplaats aanvragen 

 • Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

  U kunt via DigiD een afschrift of uittreksel van de onderstaande akte(n) aanvragen als de gebeurtenis heeft plaatsgevonden in de gemeente Ouder-Amstel. Geboorteakte Overlijdensakte Huwelijksakte Echtscheidingsakte Akte van partnerschapsregistratie Akte van beëindiging partnerschap

 • Rioolaansluiting aanvragen

  De meeste gebouwen in de gemeente zijn aangesloten op het riool. De gemeente: onderhoudt het riool en legt het aan. zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.

 • Melding wijziging leidinggevende horecabedrijf

  Wijzigingen in leidinggevenden op de Drank- en horecavergunning moet u melden bij de gemeente. Voordat u de melding gaat invullen adviseren wij u om de verplichte bijlagen te digitaliseren zodat u deze direct kunt toevoegen:  Kopie geldig legitimatiebewijs Kopie verklaring Sociale Hygiëne Kopie ondertekend arbeidscontract Wijziging leidinggevende  Wijziging leidinggevende 

 • Subsidie, incidenteel en structureel

  Organisaties in Ouder-Amstel kunnen bij de gemeente twee soorten subsidie aanvragen: incidentele subsidie en structurele subsidie. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor kunst- en cultuurprojecten of voor onderhoud en/of restauratie van uw gemeentelijke monument.  Incidentele subsidieSubsidie ten behoeve van (bijzondere) incidentele projecten en/of activiteiten die niet horen tot de reguliere bezigheden van de aanvrager.   Structurele subsidieSubsidie die per boekjaar aan een instelling wordt verstrekt en waarvan de activiteit op reguliere/structurele basis gedurende het jaar wordt uitgevoerd door de subsidieontvanger. Subsidie structureel  Subsidie structureel 

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties