Resultaten

1 - 10 van de 41 Resultaten
Toon producten van Pekela
 • Paspoort of identiteitskaart aanvragen

  Een paspoort of identiteitskaart vraagt u persoonlijk aan in het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken. Uw paspoort of identiteitskaart kunt u na zes werkdagen ophalen in het gemeentehuis.

 • Bijstand voor zelfstandigen

  Interon is voor ondernemers met (financiële) problemen. Maar ook voor ondernemers die stoppen en mensen met een (bijstands-)uitkering die een onderneming willen starten. Het gaat om: startende zelfstandigen; gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen; Ioaz (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen); zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen. Aanvragen Heeft u vragen over een Bbz uitkering of wilt u deze aanvragen? Neem dan telefonisch contact op met het Interon via t. 0598 635043. Of kijk op www.interonbv.nl.

 • Bewijs van in leven zijn

  Het bewijs van in leven zijn is een schriftelijk bewijs van de gemeente dat een burger in leven is. Dit bewijs kan noodzakelijk zijn voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties en kan verkregen worden bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Het bewijs van in leven zijn moet u persoonlijk aanvragen bij het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken. Direct een afspraak maken U moet een geldig legitimatiebewijs meenemen. Kosten Het bewijs van in leven zijn kost € 14,00 (prijzen 2021).

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Als u gehandicapt bent en niet op eigen terrein kunt parkeren, dan kunt u een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats indienen. U kunt alleen een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als u een bestuurderskaart heeft. U dient aannemelijk maken dat u voor een parkeerplaats in aanmerking komt. Naast het invullen van de aanvraag (met een duidelijke situatieschets van de gewenste locatie) dient uw gehandicapten parkeerkaart en een kopie van het kentekenbewijs aan te leveren. Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult. Kosten Voor de leges en aanlegkosten worden € 50,- in rekening gebracht.

 • Verhuizen naar het buitenland

  Verblijft u langer dan 8 maanden in het buitenland? Dan moet u binnen 5 dagen vóór uw vertrek naar het buitenland aangifte doen van emigratie. Afspraak maken U kunt dit persoonlijk regelen op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken. Uw voordeel: u wordt op de afgesproken tijd geholpen en hoeft dus niet (lang) te wachten. Direct een afspraak maken Meenemen naar het gemeentehuis Geldig identiteitsbewijs van uzelf en eventueel uw partner en kinderen. Een zo volledig mogelijk nieuw adres in het buitenland. De aangifte moet in persoon worden gedaan. Dit geldt voor alle gezinsleden, inclusief minderjarige kinderen.

 • Participatiefonds

  De maximale vergoeding die u krijgt is € 50 plus € 50 per gezinslid. Een gezin van vier personen krijgt dus maximaal tot € 250 vergoed. Er bestaat geen recht op deze vergoeding als er recht bestaat op een individuele inkomenstoeslag Wanneer kom ik in aanmerking voor het Participatiefonds? U bent inwoner van de gemeente Pekela. U heeft een inkomen tot maximaal 115% van de toepasselijke bijstandsnorm. Dit is gerekend vanaf de datum wanneer u deze regeling aanvraagt Uw aanvraag is uiterlijk voor 1 april ingediend voor kosten, die in het voorafgaande jaar zijn gemaakt. Studenten komen niet in aanmerking voor deze regeling.

 • Legalisatie handtekening

  Legalisatie handtekening is een verklaring van echtheid van de handtekening. Hiervoor moet u een afspraak maken. U moet een geldig legitimatiebewijs meenemen. Direct een afspraak maken Kosten € 12,20 per document. (prijzen 2021) Aanvraag U moet persoonlijk langskomen met het stuk waarop u uw handtekening gaat plaatsen. U moet in het bijzijn van de ambtenaar uw handtekening zetten. De ambtenaar vergelijkt die met de handtekening op uw identiteitsbewijs. Door legalisatie verklaart de gemeente dat het uw handtekening is.

 • Speelautomatenvergunning

  Voor het exploiteren van speelautomaten heeft u volgens de Wet op de Kansspelen een vergunning nodig. Speelautomaten zijn onder te verdelen in gokautomaten en behendigheidsautomaten. Gok- of kansspelautomaten zijn in het algemeen uitgevoerd als "fruitautomaten". Behendigheidsautomaten zijn bijvoorbeeld flipperspellen of pictionary-achtige spelletjes. Beide soorten speelautomaten moeten goedgekeurd zijn door het NMI. Aan het plaatsen van speelautomaten is een aantal voorwaarden verbonden. Daarbij wordt voor wat betreft horeca-inrichtingen onderscheid gemaakt tussen hoogdrempelige inrichtingen (cafés, bars) en laagdrempelige inrichtingen (snackbars, kantines). De voorwaarden zijn als volgt: de automaten mogen pas worden geplaatst als de vergunning is afgegeven. hoogdrempelige inrichtingen mogen maximaal twee speelautomaten exploiteren (zowel gok- als behendigheidsautomaten). laagdrempelige inrichtingen mogen maximaal twee behendigheidsautomaten exploiteren (dus geen gokautomaten). er moet een geldige drank- en horecavergunning aanwezig zijn. Hoe lang is de vergunning geldig? De vergunning voor het plaatsen van deze automaten is telkens één jaar geldig en moet jaarlijks door de ondernemer worden vernieuwd. Kosten De kosten voor een aanwezigheidsvergunning voor één automaat zijn € 56,50 De kosten voor een aanwezigheidsvergunning voor twee automaten zijn € 90,50.

 • Naamskeuze kind

  Gehuwde ouders kunnen samen de achternaam van hun eerste kind kiezen: die van de vader of van de moeder. Deze keuze geldt dan voor alle volgende kinderen in het gezin. De naamkeuze moet persoonlijk door beide ouders samen worden gedaan. Een naamkeuze kan voorkomen in de volgende gevallen: Naamkeuze door gehuwde partners voor de geboorte van hun eerste kind. Naamkeuze door ongehuwde partners bij geboorte van hun eerste kind. Dit kan samen met een erkenning plaatsvinden. In buitenland geboren Nederlandse kinderen, waarvoor ter plaatse geen naamkeuze kon worden gedaan. Kunnen de ouders niet tot overeenstemming komen, dan krijgt het kind, als de ouders gehuwd zijn, de geslachtsnaam van de vader en als de ouders ongehuwd zijn, de geslachtsnaam van de moeder.

 • Rioolaansluiting

  Wanneer u een aansluiting op de gemeentelijke riolering wenst, dan moet u hiervoor een aansluitvergunning riolering aanvragen. De gemeente geeft aan waar de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel gemaakt kan worden. De daadwerkelijke aansluiting zelf mag door u worden uitgevoerd. De gemeente houdt vervolgens  toezicht op een juiste uitvoering. U kunt de aansluitvergunning riolering online aanvragen. Online rioolaansluiting aanvragen Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult. Wilt u liever persoonlijk uw aanvraag doen aan de balie van het gemeentehuis, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. De gemeente heeft een situatieschets nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen. De situatieschets kunt u uploaden bij invullen van het webformulier. Wanneer uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, dan moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente. Er zijn twee soorten rioolaansluitingen: gecombineerde en gescheiden. Wanneer in uw situatie sprake is van een gescheiden stelsel, dan heeft u een dubbele aansluiting nodig.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties