Resultaten

1 - 10 van de 193 Resultaten
Toon producten van Putten
 • Melding terras exploiteren

  Als het terras ligt op de openbare weg dan hebt u een vergunning nodig voor het plaatsen van voorwerpen op/ of aan de openbare weg. Terrasmelding online aanvragen Aanvraagformulier terrasmelding downloaden (PDF)

 • Hondenbelasting

  In de gemeente Putten wordt geen hondenbelasting geheven. Contactgegevens T (0341) 359 751 E belastingen@putten.nl 

 • Vergunning kabels en leidingen plaatsen

  Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen. Heeft u als telecommunicatiebedrijf toestemming nodig? Dan gelden de regels uit de Telecommunicatiewet.

 • Ioaz

  Ioaz is de afkorting van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Als u erover denkt om te stoppen als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor deze uitkering.

 • Zakenpaspoort

  Met een paspoort kunt u u identificeren en reizen. U kunt een zakenpaspoort aanvragen als u veel naar het buitenland reist. Dit paspoort heeft 66 pagina’s in plaats van 34.

 • Registratie huwelijk trouwen in het buitenland

  Nadat u getrouwd bent in het buitenland, moet u het huwelijk registreren in Nederland. Dit doet u bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

 • Informatie koopzondagen

  De gemeenteraad heeft in de Verordening inzake de winkeltijden besloten geen ontheffing voor koopzondagen te verlenen.

 • Meld een vermoeden

  Heeft u een vermoeden dat er ergens “iets niet in de haak is”, bijvoorbeeld de aanwezigheid van een hennepkwekerij. Dan kunt u deze vermoedens  anoniem melden via www.meldmisdaadanoniem.nl. 

 • Uitgifte bouwgrond

  Wanneer u bouwgrond wilt kopen, moet u een verzoek indienen bij de gemeente. Op een bouwkavel kunt u bijvoorbeeld een huis of een bedrijf bouwen. De gemeente regelt de uitgifte van bouwgrond.

 • Ontheffing reclamevoertuig

  Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijke doel om daarmee handelsreclame te maken. Het college kan van dit verbod ontheffing ontlenen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties