Resultaten

1 - 10 van de 80 Resultaten
Toon producten van Reimerswaal
 • Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen Verklaring)

  Om een voertuig te mogen besturen moet u naast rijvaardig, ook medisch geschikt zijn. Dit toont u aan met een gezondheidsverklaring, ook wel geneeskundige of medische verklaring genoemd. Deze koopt u bij het CBR of de gemeente. Afspraak maken

 • DNA Reimerswaal

  Het DNA van Reimerswaal is in woord en beeld samengebracht in een boekje, met daarin herkenbare afbeeldingen uit de gemeente, citaten van inwoners en mooie beschrijvende teksten. Voor bedrijven kan het een handreiking zijn om de gemeenschappelijke waarden en kenmerken te ontdekken. DNA Reimerswaal

 • Bezwaar en beroep

  Indien u het niet eens bent met een besluit van de gemeente Reimerswaal kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester. Bezwaar indienen

 • Afvalkalender/afvalapp

  ​Wanneer wordt het afval bij u opgehaald? Vul hieronder uw postcode en huisnummer in en klik op 'ok'. Afvalkalender  

 • Grondverzet

  Voor het hergebruiken en toepassen van grond en bouwstoffen in werken is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. De gemeente Reimerswaal werkt aan een duurzame bodemkwaliteit die geschikt is voor de functies, zoals wonen, bedrijvigheid, recreëren, landbouw en natuur. Hiervoor heeft de gemeenten in de Nota bodembeheer nadere beleidsregels opgesteld. Deze is te benaderen via het Zeeuws Bodemvenster. Naar 't Zeeuws bodemvenster

 • Collectevergunning

  Voor het inzamelen van geld of goederen voor een goed doel, is een collectevergunning nodig. Onder het inzamelen van geld of goederen wordt ook bedoeld het aanbieden van goederen of diensten, waarbij aangegeven wordt dat dit voor een goed doel is bestemd. Een collectevergunning moet schriftelijk en minimaal acht weken voor het moment van inzameling aangevraagd worden. Collectevergunning aanvragen

 • Bestemmingsplan wijzigen

  In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Verder regelt het bestemmingsplan de bebouwingsmogelijkheden. Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u onze medewerking vragen. Contact opnemen

 • Emigratie

  Verhuizen naar het buitenland, of het komende jaar meer dan acht maanden in het buitenland? Dan moet u zich binnen vijf dagen vóór vertrek laten uitschrijven. Uw nieuwe adres wordt opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). Emigratie doorgeven (met DigiD) Afspraak maken

 • Vuur stoken, stookontheffing

  Voor het stoken van vuur heeft u een ontheffing nodig. Het aanvragen van een stookontheffing is gratis. Een aanvraag voor een stookontheffing kan online gedaan worden. De aanvraag moet uiterlijk acht weken voor het stoken ingediend zijn. Stoken zonder stookontheffing is verboden. Let op: wilt u met oud & nieuw een vreugdevuur organiseren? Vraag dan een evenementenvergunning aan. Stookontheffing aanvragen (formulier uitprinten, invullen en opsturen) Stookontheffing al gekregen en weet u wanneer u gaat stoken? Melden vuur stoken

 • Belastingen

  Gemeenten kunnen op grond van de Gemeentewet eigen belastingen heffen. Ze mogen alleen díe belastingen heffen waarvan de wet dat uitdrukkelijk toestaat. In de gemeentelijke belastingverordening (een verordening is een regeling die door de gemeente is vastgesteld) worden de belangrijkste zaken geregeld, zoals: wie de belasting moet betalen de hoogte van het belastingtarief de manier van het berekenen van de belasting Vanaf 1 januari 2013 wordt de heffing, inning en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen verzorgd door Sabewa Zeeland. Ook de hoogte van de WOZ-waarde wordt door Sabewa Zeeland bepaald.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties