Resultaten

1 - 10 van de 80 Resultaten
Toon producten van Reimerswaal
 • Incidentele subsidies en structurele (jaar) subsidies

  Incidentele subsidies De incidentele subsidies zijn de subsidies die verstrekt worden voor incidentele evenementen. De regeling die hierbij hoort is de subsidieregeling waarderingssubsidies. Elke organisatie in Reimerswaal kan aanspraak maken op deze subsidie, wanneer zij een activiteit organiseert die voor alle inwoners van de gemeente Reimerswaal toegankelijk is. Met deze waarderingssubsidie wil de gemeente graag haar waardering uitspreken richting de organisatie voor het mogelijk maken van verschillende activiteiten. Uiteraard is het ook mogelijk subsidie aan te vragen voor een activiteit die voornamelijk gericht is op ouderen, of juist meer op jongeren. Deze subsidie moet aangevraagd worden minimaal 13 weken voor de uitvoering van de activiteit. Voor alle overige voorwaarden wordt u verwezen naar de subsidieregeling waarderingssubsidies. Structurele subsidies Voor deze subsidies komt u in aanmerking als u het gehele jaar door verschillende activiteiten aanbiedt voor een bepaalde doelgroep uit gemeente Reimerswaal, bijvoorbeeld jeugd en jongeren. Dus deze subsidievorm is voor activiteiten met een structureel karakter. Indien u in aanmerking komt voor een dergelijke subsidie dient u voor 1 april van het jaar voorafgaand de subsidie aan te vragen. Bijvoorbeeld: u wilt subsidie voor 2018, dan moet u de aanvraag indienen voor 1 april 2017. Bij deze subsidies kennen we verschillende regelingen, te weten: subsidieregeling jeugd- en jongerenwerk, subsidieregeling kindervakantiewerk, subsidieregeling buitenspeeldagen en subsidieregeling amateurkunstbeoefening. Voor alle overige voorwaarden verwijzen wij u naar de betreffende subsidieregeling. Incidentele subsidie aanvragen Jaarsubsidie aanvragen/verantwoorden Let op! Bekijk goed wat u met de aanvraag moet meesturen voordat u het digitale aanvraagformulier invult: Omschrijving van de activiteit(en). Begroting. Specificatie van de begroting.

 • Werk, Inkomen en Zorg (WIZ)

  Vanaf 2015 kunnen alle inwoners van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal voor zaken als bijzondere bijstand, hulp in de huishouding, thuiszorg, schuldhulpverlening, persoonsgebonden budget, wmo, collectieve zorgverzekering, minimaregeling, terecht bij de nieuwe afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van GR de Bevelanden. GR de Bevelanden is een gezamenlijke regeling van deze vijf gemeenten en maakt een intensieve samenwerking mogelijk. Zo werkt deze afdeling vanuit één centrale locatie: het Stadskantoor in Goes. Voor vragen kunt u telefonisch of via de e-mail contact opnemen. Ook kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers, dit kunt u telefonisch doen. website WIZ

 • Erkenning kind

  Een man die getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van het kind, is automatisch (wettelijk) de vader. In andere gevallen kan hij het kind erkennen. Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel. De biologische moeder is altijd automatisch wettelijk ouder en hoeft daarom het kind niet te erkennen. Bij erkenning kunt u de achternaam van het kind kiezen. Ook duomoeders kunnen een kind erkennen. Maak een afspraak voor het erkennen van een kind. Een kind kan erkend worden vóór de geboorte of daarna (bij de geboorteaangifte of op een later moment). Afspraak maken

 • Overlijdensaangifte

  Aangifte van overlijden doet u binnen zes dagen in de gemeente van overlijden. Meestal geeft de uitvaartondernemer bij de gemeente aan dat iemand overleden is. Voor het doorgeven van de overlijdensaangifte komt u naar het gemeentehuis (maak hiervoor een afspraak) of u geeft het overlijden digitaal door met eHerkenning. Overlijden aangeven (met eHerkenning) Afspraak maken

 • Nederlander worden, naturalisatie/optie

  Als niet-Nederlander kunt u op twee manieren Nederlander worden: door optie of door naturalisatie. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kunt u zien wat de voorwaarden zijn. Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, maakt u een afspraak bij de gemeente voor het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit. Maak online een afspraak of telefonisch via 14 0113. Afspraak maken

 • Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen Verklaring)

  Om een voertuig te mogen besturen moet u naast rijvaardig, ook medisch geschikt zijn. Dit toont u aan met een gezondheidsverklaring, ook wel geneeskundige of medische verklaring genoemd. Deze koopt u bij het CBR of de gemeente. Afspraak maken

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een bewijs van goed gedrag waar werkgevers of instanties om kunnen vragen. Kijkt u onder het kopje ‘regelen’ hoe u in uw situatie het gemakkelijkst een Verklaring Omtrent het Gedrag aan kunt vragen. In de meeste gevallen moet u eerst een aanvraagformulier downloaden en in (laten) vullen. Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Na de aanvraag ontvangt u de Verklaring Omtrent het Gedrag of een afwijzing hiervan binnen twee tot vier weken per post thuis. Aanvraagformulier downloaden Verklaring omtrent het gedrag aanvragen (met DigiD en iDEAL, én een scan van het ingevulde aanvraagformulier) Afspraak maken

 • Huwelijk / Geregistreerd partnerschap

  Trouwen/registreren in de gemeente Reimerswaal? En wilt u weten of de datum en het tijdstip waarop u wilt trouwen/registreren beschikbaar is? De dag en de plek van uw huwelijk/geregistreerd partnerschap kunt u online kiezen. Ook kunt u een voorkeur uitspreken voor een trouwambtenaar. Dit alles kan online met DigiD. U doet dan online melding van uw voorgenomen huwelijk/partnerschapsregistratie. De melding van uw voorgenomen huwelijk/partnerschap moet minimaal 2 weken en maximaal 1 jaar voor de trouw- of registratiedatum worden aangegeven. Als u de aanvraag start heeft u van beide partners de DigiD nodig en moet u via iDEAL betalen. Ook heeft u de gegevens van de getuigen (minimaal 2) nodig en een kopie van hun identiteitsbewijzen. Melding voorgenomen huwelijk/partnerschapsregistratie doen (met DigiD en iDEAL)

 • Geboorteaangifte

  Een geboorteaangifte moet gedaan worden in de gemeente waar het kindje is geboren. Is het kindje niet in Reimerswaal geboren maar in een andere gemeente (bijvoorbeeld in het ziekenhuis), dan doet u aangifte in die gemeente. De aangifte wordt gedaan door iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest. Het is vanaf 2020 verplicht om de verklaring van de arts/verloskundige bij de aangifte bij te voegen. De verklaring moet ingevuld worden door de arts/verloskundige. De gemeente maakt een geboorteakte op van elke geboorte die aangegeven wordt. In de geboorteakte staan de voornaam of voornamen en de achternaam van het kindje. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan er in. De akte hoeft vanaf 2020 niet meer ondertekend te worden. Geboorteaangifte doen (met DigiD) Doet iemand anders dan één van de ouders/erkenners de aangifte of lukt het niet om digitaal de aangifte te doen dan maakt u een afspraak met ons op het gemeentehuis. Wanneer kan ik aangifte doen? De aangifte moet binnen 3 dagen na de geboorte gedaan worden. In deze periode zijn tenminste 2 werkdagen opgenomen en de termijn eindigt altijd op een werkdag. Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen in het gemeentehuis, maar wel digitaal vanuit huis (of het ziekenhuis, u doet dan aangifte in die gemeente). Hieronder ziet u wat de laatste dag is waarop u de geboorte aan moet geven. Dag van geboorte U doet uiterlijk aangifte op Maandag Donderdag Dinsdag Vrijdag Woensdag Maandag Donderdag Maandag Vrijdag Dinsdag Zaterdag Dinsdag Zondag Woensdag Doet u later aangifte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie (OM). U kunt dan een boete krijgen.

 • Identiteitskaart

  Iedereen vanaf 14 jaar moet in Nederland een eigen paspoort of identiteitskaart hebben. Deze moet u laten zien wanneer hier om wordt gevraagd. Dit heet de identificatieplicht. Een identiteitskaart is alleen geldig als reisdocument in bepaalde landen. Een identiteitskaart moet persoonlijk aangevraagd en afgehaald worden bij de gemeente. Voor volwassenen is een identiteitskaart 10 jaar geldig. Voor jongeren tot 18 jaar is dit 5 jaar. Om een identiteitskaart aan iemand onder de 12 jaar te mogen verstrekken, is een ingevuld toestemmingsformulier vereist bij de aanvraag. De identiteitskaart ligt uiterlijk vijf werkdagen na de aanvraag voor u klaar in het gemeentehuis. Kunt u hier niet op wachten, doe dan een spoedaanvraag. Dit is wel duurder dan een reguliere aanvraag. Reizen met kinderen? Dan is het wellicht goed om de informatie op de website van de Rijksoverheid te lezen. Aanvraag identiteitskaart doen (met DigiD en iDEAL) Afspraak maken Toestemmingsformulier reisdocument minderjarige

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties