Resultaten

1 - 10 van de 165 Resultaten
Toon producten van Reusel-De Mierden
 • Afgezet gebied binnengaan

  Het is verboden een gebied binnen te gaan dat door de gemeente is afgezet. Als u dit toch wilt doen, vraagt u hiervoor een ontheffing aan.

 • Afval, huishoudelijk afval

  icon U kunt uw groene container met gft-afval en de PMD-zakken met plastic, metaal (blik) en drankkartons eens in de twee weken aan de weg zetten in door de gemeente verstrekte afvalcontainer en (gratis) PMD-zak. Het afval wordt altijd op vrijdag opgehaald. In de oneven weken wordt het afval opgehaald binnen de bebouwde kom van Hooge Mierde, Hulsel en Reusel-Noord en in het buitengebied van Hooge Mierde en Hulsel. In de even weken wordt het afval opgehaald binnen de bebouwde kom van Lage Mierde en Reusel-Zuid (inclusief Turnhoutseweg, Wilhelminalaan en de Hoeven) en in het hele buitengebied van Reusel en Lage Mierde. U kunt uw restafval in aan te kopen tariefzak eens in de vier weken aan de weg zetten. Het afval wordt altijd op vrijdag opgehaald. De inzameldagen vindt u terug in de www.afvalwijzer.nl of de afvalkalender.

 • Afval, klein chemisch afval

  Klein chemisch afval (KCA) gooit u niet in de vuilnisbak, maar levert u in bij het inzamelpunt van de gemeente.

 • Afval, glas

  icon Glas-afval hoort in de glasbak. Glasbakken staan op verschillende plaatsen in de gemeente.

 • Milieustraat

  icon Om veiligheidsredenen kunt u bij de milieustraat alleen nog maar betalen met uw pinpas! Op grond van de Wet milieubeheer is elke gemeente verplicht om een brengvoorziening (milieustraat) te hebben waar inwoners grof huishoudelijk afval in kunnen leveren. Die milieustraat is vooral bedoeld voor afval dat u niet mee kunt of mag geven met het huishoudelijk afval. De milieustraat is gelegen aan de Nijverheidsstraat 7d (op industrieterrein De Sleutel) in Bladel, en wordt beheerd door Baetsen-Groep. Openingstijden Dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur Vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. Tijdens vakanties normaal geopend. Gesloten op zon- en feestdagen.

 • Afvalstoffenheffing

  icon U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  icon Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente. De ontheffing wordt verleend voor bijzondere gelegenheden van zeer tijdeijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen.

 • Asbest verwijderen

  icon Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Baatbelasting

  Als u een woning of een bedrijf heeft en u heeft voordeel van het realiseren van een openbare voorziening, dan kan de gemeente u vragen baatbelasting te betalen. Hierbij moet u denken aan een riool in het buitengebied, een fietspad in uw woonwijk e.d. Een aanslag baatbelasting wordt alleen opgelegd aan eigenaren en niet aan gebruikers (huurders).

 • Bedrijfsactiviteiten wijzigen

  Gaat u in uw bedrijf de bedrijfsinrichting veranderen, bijvoorbeeld door bedrijfsprocessen en activiteiten aan te passen of door uw bedrijvigheid uit te breiden? U moet dan vooraf een melding doen bij de gemeente. Soms hebt u zelfs een omgevingsvergunning nodig.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties