Resultaten

1 - 10 van de 260 Resultaten
Toon producten van Rijssen-Holten
 • Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

  Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de burgerlijke stand. Bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk of overlijden. U kunt hier een afschrift of uittreksel van aanvragen. Dat is een schriftelijk bewijs van deze gegevens. U kunt een afschrift of uittreksel aanvragen van een: 

 • Zienswijze indienen

  Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit van de gemeente. Er zijn verschillende vormen van inspraak te bedenken: Vaak kunt u een zienswijze indienen als de gemeente een besluit wil nemen dat aan u gericht is of waarbij u als derde belanghebbende bent aan te merken (artikelen 4:7 en 4:8 Algemene wet bestuursrecht). Bijvoorbeeld wanneer de gemeente uw aanvraag wil afwijzen of als u naar verwachting bedenkingen heeft bij een besluit dat u niet zelf heeft aangevraagd. Zie hiervoor zienswijze aanvrager en derde belanghebbende. Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen over een ontwerpbesluit dat zich niet richt tot 1 persoon. Soms is dat zelfs voor iedereen mogelijk. Vaak gaat het om ruimtelijke besluiten en is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht). Zie hiervoor uitgebreide zienswijzeprocedure. U kunt een schriftelijke reactie indienen als de gemeente de voorbereiding van andere besluiten of plannen aan u voorlegt, zonder dat dit wettelijk vereist is. Een uitnodiging hiervoor staat dan vermeld in de gemeentelijke informatiepagina. Dit wordt uitdrukkelijk anders genoemd dan ‘zienswijze’. We kiezen dan voor de term ‘inspraak’ of ‘uw mening kenbaar maken’. Deze vorm van inspraak is hier verder niet uitgewerkt.

 • Lommerdmarkt

  Jaarlijks organiseert de gemeente 5 lommerdmarkten in de zomervakantie. Op de lommerdmarkt kunnen kinderen, maar ook volwassenen gebruikte goederen/spulletjes verkopen.  De lommerdmarkten worden in 2020 gehouden op: 16 juli 23 juli 30 juli 6 augustus 13 augustus

 • Volkstuin huren

  Als inwoner van de gemeente kunt u een volkstuin huren. De grond blijft dan van de gemeente, maar u mag er gebruik van maken. U mag de tuin alleen als moestuin gebruiken. De gemeente heeft een volkstuincomplex aan de Braakmanslanden, dit zijn gronden aan de Geskesdijk. U betaalt huur als u gebruikmaakt van een volkstuin van de gemeente. Bij veel aanmeldingen maken we gebruik van een wachtlijst.

 • Ouderlijk gezag en voogdij aanvragen

  Ouderlijk gezag Ouderlijk gezag hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over uw kind. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt u een kind? Dan krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag. Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kan de vader of de duomoeder ouderlijk gezag aanvragen. Let op: door het kind te erkennen, heeft de vader of duomoeder nog geen ouderlijk gezag. Ouderlijk gezag vraagt u apart aan.

 • DigiD aanvragen

  Met een eigen DigiD logt u in op websites van de overheid. Het is uw online identiteitsbewijs en handtekening. Met uw DigiD kunt u bijvoorbeeld zelf online: belastingaangifte doen een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aanvragen uw verhuizing doorgeven Wilt u voor iemand anders online zaken bij de overheid regelen? Of wilt u dat iemand anders iets online voor u regelt bij de overheid? Dan kunt u iemand machtigen.

 • Taxatieverslag

  De Wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken) draagt bij aan meer duidelijkheid over de waarde van onder andere uw woning of bedrijfspand. Rijssen-Holten wil u inzicht geven in de opbouw van de taxatie. Daarom kunt u om een taxatieverslag vragen. U kunt het taxatieverslag digitaal aanvragen. De gemeente voegt geen taxatieverslag meer bij het aanslagbiljet. U kunt op de volgende manieren inloggen om uw taxatieverslag te raadplegen:

 • Gemeentegids aanvragen

  Ieder adres in de gemeente ontvangt een gemeentegids aan huis. In de gemeentegids staat informatie over: de gemeentelijke organisatie gemeentelijke instellingen verenigingen in de gemeente stichtingen in de gemeente instanties in de gemeente Recent is de gemeentegids 2019 verschenen. Als gemeente merken wij dat, als gevolg van de toenemende digitalisering, inwoners steeds vaker het internet gebruiken om aan informatie tekomen. Daarnaast merken wij ook dat de gids snel veroudert. De gemeentegids 2019 is daarom de laatste editie die wij als gemeente uitgeven.

 • Trekkerrijbewijs

  U heeft een trekkerrijbewijs nodig als u met een tractor of trekker de openbare weg op wilt. Dit is de categorie T op uw rijbewijs. Als u dit rijbewijs heeft, mag u een land- en bosbouwtrekker (LBT) met aanhangwagen besturen. Ook mag u in een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) met aanhangwagen rijden.

 • Gesloten bodemwarmte-installatie melden

  Om uw gebouw te verwarmen, kunt u de warmte in de bodem gebruiken. Hiervoor installeert u een bodemwarmtewisselaar. Dit heet 'wisselaar' omdat u hiermee uw pand kunt opwarmen en afkoelen. In de winter neemt u warmte uit de bodem op. In de zomer geeft u warmte af aan de bodem en koelt u het pand dus juist. Het water in dit gesloten systeem komt niet in contact met het grondwater.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties