Resultaten

1 - 10 van de 225 Resultaten
Toon producten van Simpelveld
 • Afgezet gebied binnengaan

  Wilt u een door de gemeente afgezet gebied betreden? Neem dan eerst contact op met de gemeente.

 • Milieustraat

  Binnen de regio Parkstad Limburg beheert Reinigingsdiensten Rd4 een vijftal milieuparken. Hier kunt u uw afvalstoffen aanbieden. De milieuparken zijn met name bedoeld voor afvalstoffen die u niet mee kunt geven met het huishoudelijk afval.

 • Afvalstoffenheffing

  De afvalstoffenheffing is een bijdrage voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. De zorg voor het milieu stelt hoge eisen aan inzameling, scheiding, hergebruik en verbranding van het afval. Het werk dat daaraan vastzit kost geld. Inwoners van een gemeente betalen hieraan mee via de afvalstoffenheffing. De uitvoering van dit product is in handen van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Voor meer informatie klik hier voor het betreffende onderwerp.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Meestal mogen alleen horecazaken met een drank- en horecavergunning ‘bedrijfsmatig' alcohol schenken. Alleen bij bijzondere gelegenheden mag u buiten een horecabedrijf zonder vergunning zwakalcoholhoudende drank verkopen. U hebt dan wel een ontheffing nodig van de gemeente. U kunt een ontheffing aanvragen voor bijvoorbeeld muziek-, sport-, of culturele evenementen. Vandaar dat dit een evenementenontheffing heet.

 • Drank- en horecavergunning

  Wilt u alcohol verkopen en/of schenken in het openbaar, dan hebt u een drank- en horecavergunning nodig.

 • Antenne of schotelantenne plaatsen

  Wilt u een antenne of schotelantenne plaatsen? Dan kan dat meestal zonder omgevingsvergunning.

 • Bedrijf vestigen

  De gemeente voert beleid ten aanzien van de lokale bedrijfsmatige ontwikkeling. Op grond van dit beleid worden taken uitgevoerd om bepaalde vormen van bedrijvigheid aan te trekken. Zo kan vanuit sociaal oogpunt worden gezocht naar arbeidsintensieve bedrijven, maar kunnen in het kader van milieubescherming milieuvervuilende bedrijven worden geweerd.

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding

  Heeft u een laag inkomen en bent u daardoor niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.De uitvoering van dit product is in handen van de Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Voor meer informatie klik hier voor het betreffende onderwerp.

 • Belastingen en heffingen, teruggave

  De uitvoering van dit product is in handen van de Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Voor meer informatie klik hier voor het betreffende onderwerp.

 • Belastingen, betalingsregeling

  De uitvoering van dit product is in handen van de Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Voor meer informatie klik hier voor het betreffende onderwerp.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties