Resultaten

1 - 10 van de 25 Resultaten
Toon producten van Stadskanaal
 • Automatische incasso gemeentelijke belastingen

  U kunt de gemeente machtigen om de gemeentelijke belastingen automatisch in termijnen van uw rekening te laten afschrijven. Wij schrijven de rioolheffing en de OZB  in tien termijnen van uw rekening af. De afvalstoffenheffing, inclusief Diftar, wordt in drie termijnen van uw rekening afgeschreven. Ook kunt u de automatische incasso met dit formulier stopzetten. En heeft u een nieuw rekeningnummer? Geef dit dan via het formulier aan ons door.

 • Bewijs Nederlanderschap

  Het bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijke verklaring dat u in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit. U kunt het bewijs van Nederlanderschap alleen krijgen bij de gemeente waar u nu ingeschreven staat.

 • Bewijs van in leven zijn

  Het bewijs van in leven zijn (Attestatie de vita) is een schriftelijke verklaring dat een persoon in leven is.

 • Briefadres aanvragen

  Wanneer u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, kunt u zich inschrijven op een briefadres (postadres). Dit is een adres waar de overheid iemand zonder woonadres kan bereiken. Een briefadres mag geen postbusnummer zijn.

 • Duurzaamheidslening

  Met de duurzaamheidslening kunt u energiebesparende maatregelen aan uw woning uitvoeren. Let op: het budget is momenteel niet toereikend om nieuwe aanvragen in behandeling te nemen. Zodra dit weer het geval is, wordt het hier gemeld. Kijk ook eens naar de energiebespaarlening.

 • Eerste inschrijving in Nederland

  Komt u uit het buitenland en gaat u gedurende een half jaar tenminste vier maanden in Nederland wonen? Dan bent u verplicht zich in te schrijven in de BRP (Basisregistratie Personen) van de gemeente van vestiging. Ook personen die al eerder ingeschreven hebben gestaan, maar uitgeschreven zijn voor 1 oktober 1994, moeten een eerste inschrijving doen. Binnen vijf dagen na de vestiging in Nederland moet u zich persoonlijk aanmelden.

 • Erkenning kind

  Een ongehuwde man kan het vaderschap officieel op zich nemen door het kind te erkennen. Door een kind te erkennen, neemt u het wettelijk ouderschap op u. Dit kan voor of na de geboorte van het kind. Als u het wettelijk ouderschap voor een kind op u neemt, betekent dit concreet: U bent verplicht om voor het kind te zorgen Het kind krijgt wederzijds erfrecht Het kind kan uw achternaam krijgen

 • Geboorteaangifte

  De geboorte van een kind geeft u binnen drie werkdagen aan. Dit doet u in de gemeente waar het kind is geboren. De aangifte mag gedaan worden door de volgende mensen: Vader of moeder van het kind Personen die bij de geboorte aanwezig waren Personen bij wie de baby in de woning is geboren Hoofd van het ziekenhuis of kliniek waar de baby is geboren

 • Gesprek Wmo

  De gemeente is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onder deze wet is ondersteuning geregeld zoals een woningaanpassing, een rolstoel of scootmobiel, vervoer, dagbesteding, beschermd wonen, opvang en individuele begeleiding. U kunt online een melding doen voor de Wmo. Op dit moment ontvangen we veel meldingen voor de Wmo. Normaal gesproken plannen wij binnen 2 tot 5 werkdagen een afspraak met een consulent Wmo in, maar dit kan door de drukte langer duren. Verder betekent dit dat de afhandeling van uw melding ook langer kan duren dan gebruikelijk. Wanneer het ons niet lukt om de termijnen te halen, ontvangt u hierover bericht.

 • Identiteitskaart

  Een Nederlandse identiteitskaart is tien jaar geldig voor volwassenen en vijf jaar voor minderjarigen. Iedereen vanaf 14 jaar is verplicht zich te kunnen legitimeren.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties