Resultaten

1 - 10 van de 249 Resultaten
Toon producten van Staphorst
 • Kind adopteren

  Als u een kind adopteert, neemt u de zorg en opvoeding over van de biologische ouders. U en het kind worden dan ook wettelijk familie van elkaar.  Om een adoptie aan te vragen, doet u een verzoek bij de rechtbank. U bent verplicht een advocaat in te schakelen.

 • Afgezet gebied binnengaan

  Het is verboden een gebied binnen te gaan dat door de gemeente is afgezet. Als u dit toch wilt doen, vraagt u hiervoor een ontheffing aan.

 • Afval doorzoeken

  Als u een bedrijf hebt dat afval opnieuw gebruikt (recyclen), dan kunt u een vergunning aanvragen bij de gemeente voor het doorzoeken van afval. Met deze vergunning mag u grofvuil doorzoeken dat mensen aan de kant van de straat hebben gezet om te worden opgehaald. Bijvoorbeeld oud ijzer, meubels, hout, wasmachines en koelkasten. U krijgt geen vergunning voor het doorzoeken van afval in vuilniszakken en containers.

 • Afval, huishoudelijk afval

  Wij zijn ons bewust van de noodzaak om anders om te gaan met onze natuurlijke hulpbronnen, onder andere door preventie en afvalscheiding. Daarom wordt in de gemeente Staphorst sinds 2012 gewerkt met het principe van omgekeerd inzamelen; een vooruitstrevende manier van afval inzamelen, waarbij de nadruk nog meer ligt op de inzameling van recyclebare materialen in plaats van op de inzameling van restafval. Omgekeerd inzamelen betekent ook dat we willen dat de inwoner zijn afval gaat zien als waardevolle grondstof. Dus naast aanpassingen in de inzamelstructuur, is omgekeerd inzamelen ook gericht op een proces waarin de inwoners anders (bewuster) gaan denken over het afval/de grondstoffen die in huis aanwezig zijn. Frequentie van afvalinzameling: GFT-afval: eens per 2 weken middels container aan huis. PMD-afval: eens per 4 weken middels container aan huis. Oud papier en karton: eens per 4 weken middels container aan huis. Restafval: eens per 8 weken middels container aan huis en op elk moment in de ondergrondse container. Bij hoogbouw of gestapelde bouw word restafval en pmd-afval ingezameld via ondergrondse verzamelcontainers. Op de pagina Afvalinzameling vindt u meer informatie over dit onderwerp.

 • Afval, klein chemisch afval

  Bij KCA gaat het veelal om stoffen die gevaarlijk kunnen zijn (brandbaar, giftig en bijtend) zoals schoonmaakmiddelen, verf, medicijnen, batterijen, spaarlampen en oliën.

 • Afval, glas

  Verpakkings- en vlakglas wordt apart ingezameld in de gemeente Staphorst. Hieronder leest u waar u met welk glas terecht kunt.

 • Milieustraat

  Een milieustraat is een plek waar u uw afval naartoe kunt brengen. Milieustraten zijn bedoeld voor afval dat de gemeente niet huis-aan-huis bij u ophaalt. Zoals elektrische apparaten, grofvuil, bouw- en sloopafval en klein chemisch afval. De inwoners van de gemeente Staphorst kunnen al hun afvalstoffen brengen naar het afvalbrengstation van de ROVA. Rijnlandstraat 2, Zwolle (Industrieterrein Hessenpoort) openingstijden en tarieven

 • Afvalstoffenheffing

  U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

 • Afvalwater lozen

  Afvalwater bedrijven lozen Als u met uw bedrijf afvalwater wilt lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel, wil de gemeente dat van u weten. Bepaalde lozingen hoeft u alleen te melden. Voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Huishoudelijk afvalwater lozen Het is verboden buiten het riool huishoudelijk afvalwater te lozen (af te voeren), bijvoorbeeld op een beek, rivier, meer of in de grond. Als uw woning of ander gebouw (nog) niet is aangesloten op het riool, kunt u een vrijstelling aanvragen op het lozingsverbod. Dit doet u bij het waterschap/hoogheemraadschap in uw regio. Als u een watervergunning hebt voor het lozen, hoeft u geen vrijstelling aan te vragen. Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

 • Alarmsysteem installeren

  Als u een alarmsysteem wilt installeren, hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties