Resultaten

1 - 10 van de 423 Resultaten
Toon producten van Tholen
 • Moederschap ontkennen

  Als de moeder van een kind getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft, wordt haar echtgenoot of partner automatisch de ouder van het kind. Voor lesbische stellen komt daar de voorwaarde bij dat het kind verwekt is door kunstmatige bevruchting met behulp van een anonieme zaaddonor. Dit moet u aantonen met een officiële verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Overlijdt de echtgenote of partner binnen 306 dagen voor de geboorte? Dan wordt zij nog steeds de ouder van het kind als de verklaring van Stichting donorgegevens bij de geboorteaangifte wordt getoond. Ook als de moeder in de tussentijd is hertrouwd of een nieuw geregistreerd partnerschap is aangegaan. Het is mogelijk om het moederschap te ontkennen. Dat wil zeggen dat u ontkent dat de meemoeder de ouder is van het kind. De meemoeder is de vrouwelijke echtgenoot of geregistreerd partner van de biologische moeder.

 • Jongerenoverlast melden

  U kunt op verschillende manieren overlast hebben van jongeren. Hierbij kunt u denken aan: lawaai (bijvoorbeeld geschreeuw, brommers of harde muziek) vernielingen, graffiti of afval op straat blowen intimiderend gedrag, groepsvorming of hinderlijk gedrag (bijvoorbeeld voor de ingang van een gebouw blijven staan) wildplassen Meld deze overlast bij de politie of de gemeente.

 • Drugsoverlast melden

  Drugsoverlast is overlast die wordt veroorzaakt doordat mensen drugs gebruiken. Hierbij kunt u denken aan: diefstal vervuiling verstoring van de openbare orde handel in drugs een onveilig gevoel bij omwonenden

 • Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen

  Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Hier kan veel tijd en energie in gaan zitten. Wordt de zorg te zwaar? Als mantelzorger kunt u dan (tijdelijk) ondersteuning van de gemeente krijgen. De gemeente gaat met u in gesprek en onderzoekt wat mogelijk is. Wat kunt u zelf doen? Waar kunnen mensen uit uw omgeving u bij helpen? Komt uit het onderzoek naar voren dat u het probleem niet kunt oplossen met mensen in uw omgeving of algemene voorzieningen? Dan kunt u bij de gemeente een maatwerkvoorziening aanvragen. Dit is bijvoorbeeld hulp in de huishouding, kortdurend verblijf of een dagbesteding voor de mantelzorgontvanger. De gemeente beslist welke voorziening u krijgt. Wel mag u een persoonlijk plan inleveren. U geeft daarin aan welke hulp u nodig denkt te hebben. Mantelzorgattentie ter gelegenheid van de Dag van de Mantelzorg Ter gelegenheid van de dag van de mantelzorg op 10 november a.s. biedt de gemeente Tholen mantelzorgers, die voor een inwoner van de gemeente Tholen zorgen, een attentie aan. Deze attentie wordt uitgereikt op de dag van de mantelzorg op 10 november 2020. Daarom roept het Steunpunt Mantelzorg alle mantelzorgers in de gemeente Tholen op om zich te aan te melden via het online formulier.

 • Ouderlijk gezag en voogdij aanvragen

  Ouderlijk gezag Ouderlijk gezag hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over uw kind. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt u een kind? Dan krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag. Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kan de vader of de duomoeder ouderlijk gezag aanvragen. Let op: door het kind te erkennen, heeft de vader of duomoeder nog geen ouderlijk gezag. Ouderlijk gezag vraagt u apart aan. Voogd Een voogd krijgt het gezag over het kind als de ouders niet meer voor het kind kunnen zorgen. Bijvoorbeeld als beide ouders overlijden. Ouders kunnen iemand als voogd van hun minderjarige kind benoemen. Ook een rechter kan iemand als voogd aanwijzen.

 • Brandweerkosten

  De brandweer doet meer dan alleen hulpverlenen, branden blussen en rampen bestrijden. Soms moet de brandweer in actie komen voor iets anders, zoals: een voordeur open breken, omdat iemand zichzelf heeft buitengesloten de weg schoonmaken een pand aansluiten op het brandmeldsysteem het controleren van een schoorsteen met een rookproef Omdat dit soort taken niet standaard zijn voor de brandweer, is een vergoeding voor deze kosten nodig. U betaalt voor de spullen, maar ook voor de diensten. De brandweer valt niet meer rechtstreeks onder de gemeente, maar onder de veiligheidsregio.

 • Alcohol verkopen in supermarkten

  Supermarkten mogen bier, wijn en andere zwak-alcoholhoudende dranken verkopen. Dit geldt ook voor andere bedrijven zoals warenhuizen, snackbars en bezorgingsdiensten (detailhandelaren). U heeft hier geen vergunning voor nodig. U mag geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar verkopen. Jongeren onder de 18 jaar zijn zelf ook strafbaar als ze alcohol kopen.

 • Koninklijke Erepenning aanvragen

  De Koninklijke Erepenning staat symbool voor de waardering van de koning voor een (sport-)vereniging, stichting of instelling. U kunt de Koninklijke Erepenning aanvragen als uw organisatie een 50-jarig jubileum viert. Het kan ook elke 25 jaar erna. Krijgt uw organisatie de Koninklijke Erepenning? Dan mag u deze titel aan uw naam en logo toevoegen. U mag ook het koninklijk wapen gebruiken.

 • Auto wegslepen bij fout parkeren

  De gemeente mag uw auto weg (laten) slepen als uw voertuig overlast veroorzaakt, voor een gevaarlijke situatie zorgt of als u fout geparkeerd staat. Als uw auto is weggesleept, kunt u deze ophalen.

 • Inschrijven in Nederland voor studie of werk

  Als u in Nederland werkt of studeert, dan heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit nummer ontvangt u na registratie in de Basisregistratie Personen (BRP). Hoe u zich inschrijft, hangt af van de duur van uw verblijf in Nederland. U woont niet in Nederland of u woont korter dan 4 maanden in Nederland. Schrijf u in als niet-ingezetene bij 1 van de gemeenten in Nederland waar dit mogelijk is. U krijgt dan een burgerservicenummer. Dit nummer is persoonlijk en bedoeld voor het contact met de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld als u in Nederland wilt werken of studeren. Of als u een Nederlands pensioen krijgt, maar in het buitenland woont. U blijft langer dan 4 maanden in Nederland. Schrijf u dan in als ingezetene in de gemeente waar u woont. Werkgevers kunnen een groep niet-ingezetenen laten inschrijven. Dit kan bij een groep van meer dan 8 personen. Maak hiervoor een afspraak bij 1 van de gemeenten waar niet-ingezetenen ingeschreven kunnen worden.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties