Resultaten

1 - 10 van de 430 Resultaten
Toon producten van Tholen
 • Jaaropgaven Sociale Zaken

  Iedereen met een uitkering van de gemeente krijgt een jaaropgave. Daarin staat hoeveel premie en belasting u heeft afgedragen. Gebruik uw jaaropgave voor uw belastingaangifte en om huurtoeslag, studiefinanciering of andere toelagen aan te vragen. Bewaar uw jaaropgave goed. U krijgt geen tweede.

 • Jeugdgezondheidszorg

  Kinderen horen in goede gezondheid op te groeien. Zit u met vragen over ziektes of over opvoeden en opgroeien? U kunt hierover uitleg of advies krijgen bij de GGD Jeugdgezondheidszorg.

 • Softdrugs kopen

  Als u softdrugs wilt kopen in een coffeeshop, moet u in Nederland wonen. De coffeeshop controleert of u in Nederland woont. Neem daarom een identiteitsbewijs of verblijfsvergunning mee en een uittreksel uit de basisregistratie personen.

 • Subsidie voor beeldende kunst

  De gemeente geeft subsidie aan stichtingen, verenigingen en belangengroepen die de beeldende kunst bevorderen. De gemeente bepaalt wie ervoor in aanmerking komt en op welke manier de subsidie wordt gegeven.

 • Volkstuin huren

  De gemeente verhuurt alleen volkstuinen in de kern Oud-Vossemeer. De grond blijft van de gemeente, maar u mag er gebruik van maken.

 • Buitenlands huwelijk in Nederland registreren

  Nadat u getrouwd bent in het buitenland, moet u uw huwelijk registreren in Nederland. Niet elk huwelijk is geldig in Nederland. Beide partners moeten bijvoorbeeld 18 jaar of ouder zijn op het moment van registreren.

 • Klachtenformulier sociaal domein (WMO, Jeugd, Participatiewet)

  Klachtenformulier voor klachten over de kwaliteit van voorzieningen huishoudelijke hulp, scootmobielen, rolstoelen, vervoer, jeugdzorg, re-integratietrajecten en dergelijke.

 • Rioolheffing betalen

  De gemeente Tholen heeft Rioolheffing ondergebracht bij het centraal belastingkantoor SaBeWa Zeeland (Samenwerking Belastingen en Waardebepaling). Meer over Rioolheffing (link naar website SaBeWa Zeeland)

 • Geluidsapparatuur op de openbare weg

  Het is verboden om geluidsoverlast te veroorzaken. Wilt u muziek of geluid maken op de openbare weg en hiervoor geluidsapparatuur gebruiken? Vraag een ontheffing aan.

 • Bijzondere begraafplaats

  Een bijzondere begraafplaats is een begraafplaats die niet van de gemeente is. Deze begraafplaats is bijvoorbeeld van een stichting of een kerk. U kunt ook een privébegraafplaats voor een of meer graven op eigen terrein vestigen. U heeft daarvoor toestemming nodig van de gemeente.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties