Resultaten

1 - 10 van de 106 Resultaten
Toon producten van Tytsjerksteradiel
 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Bent u eigenaar van een woning, bedrijfsgebouw of stuk grond? Jaarlijks betaalt u hiervoor onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente. Huurt u een woning, dan hoeft u geen OZB te betalen. Huurt u een bedrijfsgebouw, dan moet u wel OZB betalen. Deze belasting is gebaseerd op de WOZ-waarde (Waarde Onroerende Zaken).

 • Naamswijziging achternaam

  Als u uw achternaam of die van uw kind wilt veranderen, checkt u eerst in de brochure Naamswijziging van Justis of dit kan. Justis is de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Justis.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt: hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien;  welke materialen er gebruikt worden; of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving;  of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft. De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. Vergunning of melding U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.  Doe de vergunningcheck

 • Gemeentearchief bekijken

  Het gemeentearchief bewaart allerlei geschreven stukken, kaarten, foto's en krantenknipsels. In het gemeentearchief kunt u informatie vinden over: de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek);  een woonhuis of bedrijf; een buurt of wijk; de gemeente zelf.  Informatie over het gemeentearchief vindt u op de pagina gemeentearchief en genealogie. Archief van de website Wilt u weten wat er in het verleden op de website stond? Bekijk de gearchiveerde website via de archiefsite.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat. Als u bent getrouwd, kunt op drie manieren scheiden van uw partner: Bij een echtscheiding wordt het huwelijk beëindigd. Dit verbreekt volgens de wet alle banden tussen u en uw ex-partner. Bij een scheiding van tafel en bed bent u uit elkaar, maar blijft u volgens de wet getrouwd. De rechten en plichten van het huwelijk blijven gelden. Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn als u van uw geloof niet mag scheiden. Of als u om financiële redenen geen echtscheiding wilt. Na een scheiding van tafel en bed van minimaal drie jaar, kunt u uw huwelijk laten ontbinden. Uw huwelijk is dan definitief beëindigd. Dit verbreekt volgens de wet alle banden tussen u en uw ex-partner. Einde geregistreerd partnerschap U beëindigt uw geregistreerd partnerschap via de rechter in de volgende gevallen: Een van de partners wil het geregistreerd partnerschap beëindigen. U hebt minderjarige kinderen. Als u en uw partner het met elkaar eens bent en u hebt geen minderjarige kinderen, hoeft u dit niet via de rechter te doen.

 • Inburgeren

  Als u in Nederland komt wonen, is het belangrijk dat u de Nederlandse taal leert. Het is ook belangrijk dat u leert hoe Nederlanders wonen en werken. Dit noemen we inburgeren. Als u het inburgeringsexamen hebt gehaald, dan bent u ingeburgerd. U bent verplicht om in te burgeren als u: een verblijfsvergunning hebt; een religieus beroep hebt (bijvoorbeeld dominee, pastor, imam of rabbijn); lesgeeft in godsdienst of levensbeschouwing. Bekijk op de website van de IND in welke gevallen u géén inburgeringsexamen hoeft te doen.

 • Afval, oud papier

  In ieder dorp zijn scholen, verenigingen en/of kerken actief met de inzameling van oud papier. Op uw afvalkalender leest u de ophaaldag. U kunt oud papier ook inleveren bij de milieustraat in Burgum. 

 • Drank- en horecavergunning

  Als u alcohol verkoopt of schenkt, hebt u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente. Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen. Geen vergunning nodig In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen: supermarkt levensmiddelenwinkel snackbar traiteur  tabakspeciaalzaak slijterij U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven. Vraag de vergunning aan

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente. Vraag ontheffing online aan

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties