Resultaten

1 - 10 van de 98 Resultaten
Toon producten van Uithoorn
 • Verkeersontheffing aanvragen

  Het kan voorkomen dat u voor bepaalde werkzaamheden of evenementen gebruik moet maken van de openbare ruimte. Of dat u zich tijdens die werkzaamheden niet aan de geldende verkeersregels kunt houden. Misschien heeft u een ontheffing nodig of moeten er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen worden.

 • Terrasvergunning aanvragen

  Ligt uw terras op gemeentegrond? U moet dan ook precariobelasting betalen. Dit is belasting die u betaalt voor het gebruik van openbare grond.

 • Een evenement organiseren

  Als u een evenement organiseert moet u een evenementenvergunning aanvragen of een melding doen. Dat doet u via DigiD.  Evenement organiseren 

 • Reclameborden plaatsen

  U mag een activiteit of evenement aankondigen met driehoeksborden of sandwichborden. Dit zijn borden die vastgemaakt worden aan een lantaarnpaal. U moet hiervoor een vergunning aanvragen via het Aanvraagformulier tijdelijke reclameborden of spandoeken (28 kB) bij de gemeente.

 • Aanvraag vaststelling subsidie

  Subsidies van meer dan € 5.000,- moeten, na het jaar van toekenning, verantwoord worden. De gemeente bekijkt of de gestelde doelen zijn gehaald en daarna vindt de vaststelling van het subsidiebedrag plaats.Aanvraag vaststelling subsidie  Aanvraag vaststelling subsidie 

 • Tussentijdse wijziging in het leerlingenvervoer

  Als er tussentijdse wijzigingen optreden in het leerlingenvervoer van uw zoon, dochter of leerling dient u deze wijziging direct door te geven via het wijzigingsformulier. Tussentijdse wijziging in het leerlingenvervoer  Tussentijdse wijziging in het leerlingenvervoer 

 • Verhuizen naar het buitenland

  Verblijft u minder dan 8 maanden in het buitenland? Dan kunt u de verhuizing melden, maar het hoeft niet. De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de basisregistratie personen (BRP). Zoals de Belastingdienst en de pensioenfondsen.

 • Buitenlandse echtscheiding melden

  Als u in het buitenland bent gescheiden dan moet u ervoor zorgen dat uw echtscheiding bij uw eigen gemeente wordt geregistreerd. Voor meer informatie en het laten registeren van uw buitenlandse scheiding maakt u telefonisch (0297-513111) een afspraak.

 • Vuurwerk afsteken

  U mag vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling. Denk aan de veiligheid. Als u zich niet aan de regels houdt, bent u strafbaar. Professionals hebben voor het afsteken van vuurwerk een toepassingsvergunning nodig. Een toepassingsvergunning vraagt u aan bij Ilent. Ook heeft u elke keer dat u professioneel vuurwerk afsteekt toestemming nodig van de provincie.

 • Gebouw als woning gebruiken

  Het is verboden een gebouw dat geen woning is te gaan gebruiken als woning. Wilt u dit toch? Dan moet u een vergunning aanvragen. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer (0297) 513 111.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties