Resultaten

1 - 10 van de 88 Resultaten
Toon producten van Uithoorn
 • Aanvraag tijdelijke verkeersmaatregel

  Het kan voorkomen dat u voor bepaalde werkzaamheden of evenementen gebruik moet maken van de openbare ruimte. Of dat u zich tijdens die werkzaamheden niet aan de geldende verkeersregels kunt houden. In die gevallen moet u contact opnemen met de gemeente. Misschien heeft u een ontheffing nodig of moeten er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen worden. U kunt bij de gemeente een tijdelijke verkeersmaatregel voor gemeentelijke wegen aanvragen.

 • Aanvraag vaststelling subsidie

  Subsidies van meer dan € 5.000,- moeten, na het jaar van toekenning, verantwoord worden. De gemeente bekijkt of de gestelde doelen zijn gehaald en daarna vindt de vaststelling van het subsidiebedrag plaats. U moet hiervoor een aanvraag tot vaststelling en een eindrapportage indienen. Hoe u de subsidie moet verantwoorden staat in de brief (beschikking) die u heeft ontvangen.

 • Adresonderzoek aanvragen

  Een adresonderzoek is een administratief onderzoek. De gemeente onderzoekt of de mensen die ingeschreven staan op het adres daar ook wonen. Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. Staat er iemand op uw adres ingeschreven terwijl hij niet bij u woont? Dan kunt u misschien geen huurtoeslag krijgen. Ook kan een persoon die onterecht op een adres staat ingeschreven fraude plegen. Bijvoorbeeld door toeslagen aan te vragen.

 • AED-apparaat gebruiken

  Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. Het apparaat helpt bij een hartstilstand. De AED geeft stroomstootjes waardoor het hart weer gaat kloppen. Als iemand binnen 6 minuten gereanimeerd kan worden, is de kans groter dat hij of zij gered wordt. Iedereen mag een AED-apparaat gebruiken. Het apparaat vertelt u namelijk precies wat u moet doen. Er zijn ook burgerhulpverleners die opgeroepen kunnen worden bij een spoedgeval. Een burgerhulpverlener heeft een training gevolgd en kan reanimeren.

 • Alarm bij gevaar

  Bij gevaar in uw buurt wordt u gewaarschuwd door de politie of brandweer. Zij rijden bijvoorbeeld rond in geluidswagens en roepen om welk gevaar er dreigt. De politie en de brandweer kunnen bij u aanbellen. U hoort van hen wat er aan de hand is en wat u moet doen. U kunt ook een melding op uw mobiele telefoon krijgen van NL-Alert. Ontvangt u nog geen meldingen van NL-Alert op uw mobiele telefoon? Met de instelhulp kunt u uw telefoon hiervoor instellen.

 • Alcohol schenken en verkopen

  Een ondernemer moet een drank- en horecavergunning hebben om alcoholische dranken te schenken. De vergunning vraagt u aan bij de gemeente. 

 • Alcohol tijdelijk schenken

  Het is verboden om buiten uw horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor speciale evenementen, zoals Koningsdag, een ontheffing aanvragen bij de gemeente. U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal 12 dagen achter elkaar. Met een ontheffing van Art. 35 Drank- en horecawet, heeft u toestemming om tijdelijk alcohol te verkopen. 

 • Andere achternaam gebruiken

  U kunt bij de gemeente aangeven dat u met een andere achternaam aangeschreven en aangesproken wilt worden. Dat doet u met een verzoek aanduiding naamgebruik. De gemeente verandert dan uw aanschrijfnaam, maar niet uw geboortenaam.  U kunt telefonisch (0297 - 513 111) hiervoor een afspraak maken of het formulier 'naamgebruik verklaring' downloaden, invullen en afgeven met een kopie van uw identiteitsbewijs aan de receptie van het gemeentehuis.

 • Asbest verwijderen

  Asbest is kankerverwekkend materiaal. Daarom mag u niet zomaar asbest verwijderen. U moet eerst een sloopmelding doen voordat u begint met de werkzaamheden. Asbest kan voorkomen in: vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen) vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen) schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal) bloembakken golfplaten (daken van schuren en garages) standleiding (afvoer toilet) brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds) vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag) oude huishoudelijke apparaten

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen. Het verschil tussen beide documenten is: Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties