Resultaten

1 - 10 van de 346 Resultaten
Toon producten van Utrecht
 • Cultuurnota ‘Kunst kleurt de stad’, 2-jarige subsidie 2021-2022 aanvragen

  In de cultuurnota 2021-2024 ‘Kunst kleurt de stad’ (pdf, 5,7 MB) staan de uitgangspunten voor de Utrechtse culturele sector. Stichtingen en verenigingen die met culturele activiteiten uitvoering willen geven aan de cultuurnota kunnen een 2-jarige subsidie aanvragen voor 2021-2022. Doel daarvan is nieuwe kunst te bevorderen en te investeren in een vernieuwing in de sector. Ook is er een 4-jarige subsidie voor de periode 2021-2024. U kunt van 1 juli tot en met 1 september 2020 (17.00 uur) de subsidie aanvragen. Waar is de subsidie voor? Deze subsidie is voor nieuwe makers en nieuwe culturele initiatieven. Rechtspersonen (stichtingen of verenigingen), die actief en aantoonbaar bijdragen aan de Utrechtse culturele sector kunnen de subsidie aanvragen.Let op! Het totaal beschikbare bedrag voor deze regeling staat nog niet vast. Dit wordt in november door de raad vastgelegd. Aan welke voorwaarden moet u voldoen? U hebt op het moment van aanvragen (september 2020) 2 kalenderjaren, in 2019 en 2020, culturele activiteiten uitgevoerd in Utrecht. U voert meer activiteiten per jaar uit of organiseert bij festivals minimaal een jaarlijks terugkerend festival. U hebt niet eerder een 4-jarige subsidie vanuit de Cultuurnota van ons ontvangen. Uw organisatie is in 2013 of later opgericht. Uw activiteiten voldoen aan de criteria en uitgangspunten van de nadere regels Tweejarige subsidie 2021-2022 in het kader van de Cultuurnota 'Kunst kleurt de stad'. Zorg dat uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Zo voorkomt u dat wij uw aanvraag afwijzen, omdat deze niet volledig of juist te uitgebreid is. Wat stuurt u mee? De volgende bijlagen stuurt u mee met uw aanvraag: activiteitenplan, (max. 5.000 woorden in pdf) volgens de handleiding (pdf, 59 kB) begroting met toelichting (in pdf) volgens de leidraad begroting (pdf, 47 kB) jaarverslag en jaarrekening van 2019 Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Stuur dan ook de volgende bijlagen mee: kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel kopie statuten van de organisatie Subsidie aanvragen Vraag subsidie aan (voor organisaties) Hoeveel subsidie kunt u krijgen? De subsidie is maximaal € 50.000 per jaar. Wie beoordeelt uw aanvraag? Een onafhankelijke, deskundige adviescommissie beoordeelt de aanvragen en adviseert het college van B en W. Het college neemt een besluit over de subsidieaanvraag. Een gesprek met de adviescommissie is onderdeel van de beoordeling. De leden van de adviescommissie worden uiterlijk 1 juli bekend gemaakt op deze website. Wat zijn de criteria? De adviescommissie beoordeelt de aanvragen op basis van 3 criteria: artistieke kwaliteit zakelijke kwaliteit betekenis voor de stad Kijk voor meer informatie over de beoordelingscriteria in de handleiding (pdf, 59 kB) en de nadere regels Tweejarige subsidie 2021-2022 in het kader van de Cultuurnota 'kunst kleurt de stad'. Nieuwe Code Diversiteit en Inclusie In de Cultuurnota 2021 – 2024 ‘Kunst Kleurt de stad’ (pdf, 5,7 MB) is aangekondigd dat de Code Culturele Diversiteit werd herzien. Deze nieuwe code is leidend voor de aanvragen en beoordelingen. Bekijk de nieuwe Code Diversiteit en Inclusie. Wat kunt u verwachten? De Adviescommissie geeft uiterlijk 1 december 2020 advies aan het college. U hoort in december 2020 of u subsidie krijgt. Lees meer over de procedure in de handleiding (pdf, 59 kB). Hulp of advies bij uw aanvraag? Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36. Meer informatie Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht. Nadere regels Tweejarige subsidie 2021-2022 in het kader van de Cultuurnota 'Kunst kleurt de stad'. Kunst en cultuur in Utrecht Meer over de cultuurnota 2021-2024 Meer over toegankelijkheid in Utrecht

 • Aanhanger of bakfiets lenen

  Bij de afvalscheidingsstations kunt u gratis een aanhanger of een bakfiets lenen voor het wegbrengen van uw grofvuil of snoeiafval. Hoe werkt het? U kunt een aanhanger of bakfiets lenen voor een dagdeel: openingstijd - 13.00 uur 13.30 - 16.30 uur Reserveer deze minimaal een dag van tevoren. Reserveer aanhanger of bakfiets Afmetingen De aanhanger is een open kar van 2 x 1,1 x 0,34 m. De grootte van de bakfiets is 1 x 0,5 x 0,6 m. Meenemen Uw rijbewijs (B of BE). (alleen bij aanhanger) Een groene kaart (internationaal verzekeringsbewijs; alleen nodig bij buitenlands rijbewijs). (alleen bij aanhanger) Extra kentekenplaat van uw auto. (alleen bij aanhanger) € 100 (contant) voor de borg. Net of zeil voor het afdekken van de lading. Bevat uw afval asbest? Neem dan uw toestemmingsbewijs voor het verwijderen van asbest mee. Regels Alleen inwoners van Utrecht mogen een aanhanger of een bakfiets lenen. Bedrijven niet. U leent een aanhanger of een bakfiets alleen voor het vervoeren van grofvuil. U kunt een aanhanger of een bakfiets niet op dezelfde dag aanvragen en lenen. U dekt de lading af met een zeil of net. U mag uw vuil bij ieder afvalscheidingsstation inleveren, maar de aanhanger of de bakfiets moet u wel op tijd terugbrengen bij het afvalscheidingsstation waar u deze hebt geleend. U mag een ander persoon machtigen om uw aanhangwagen of bakfiets op te halen en/of in te leveren. Daarvoor is een toestemmingsverklaring nodig (kan gewoon een briefje zijn met toestemming en handtekening), legitimatie van degene die machtigt en van de gemachtigde. Een aanhanger of een bakfiets brengt u schoon terug. Let op: zorg er wel voor dat u de bakfiets niet te zwaar belaadt. Om het afvalstation te bereiken moet u een heuveltje op. Aanvullende regels voor het huren van een aanhanger De aanhanger mag achter uw eigen auto, met een B/BE rijbewijs. De aanhanger heeft een 7-polige stekker. Heeft uw voertuig een 13-polige stroomaansluiting? Zorg dan zelf voor een verloopstekker. De maximale belading van de aanhanger is 500kg.

 • Aansprakelijk stellen gemeente, schade melden

  Hebt u schade opgelopen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld door een slecht wegdek? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Hebt u een schade- of rechtsbijstandverzekering? Bent u verzekerd voor de opgelopen schade of hebt u een rechtsbijstandverzekering? Neem het verder op met uw verzekeringsmaatschappij. Bent u niet verzekerd? Dan kunt u zelf de gemeente aansprakelijk stellen. Wat stuurt u mee? U moet aantonen dat de gemeente aansprakelijk is voor uw schade. Stuur daarom alle gevraagde bewijsstukken mee. Zo kunnen we sneller en beter uw aanvraag beoordelen. Foto’s van het object of de situatie die de schade heeft veroorzaakt. Foto’s van de locatie waar de schade is ontstaan. Foto’s van de schade. Ondertekende getuigenverklaringen (pdf, 240 kB, indien getuigen aanwezig). Een herstelofferte of reparatienota. Schade veroorzaakt door een voertuig van de gemeente? Dan is een volledig ingevuld Europees schadeformulier (aanrijdingsformulier) verplicht.  Verder kunt u denken aan: rapport van een schade-expert proces-verbaal van de politie Meld schade Hulp nodig bij het invullen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 030. Wanneer hoort u van ons? Binnen 4 weken krijgt u een bericht. U hoort dan of wij vinden dat de gemeente aansprakelijk is voor de opgelopen schade. Of u hoort of wij hier meer tijd voor nodig hebben. Minder winst voor ondernemers door werkzaamheden van de gemeente Lees meer over nadeelcompensatie en vraag het aan Waarde woning daalt door veranderde bestemmingsplan Lees meer over planschade en vraag het aan

 • Abonnement openbare gemeentelijke parkeergarage

  Vraag hier een abonnement aan voor onze eigen gemeentelijke openbare garages. Bekijk alle garages en de mogelijkheden op www.utrecht.nl/garages. Gemeentelijke openbare garages: Parkeergarage Croeselaan Parkeergarage De Grifthoek Parkeergarage Kop van lombok Parkeergarage Vaartsche Rijn Aanvragen Vraag een garageabonnement aan met DigiD Vraag een garageabonnement bedrijf aan met eHerkenning

 • Achternaam kind, naamskeuze

  Bij de geboorte van uw eerste kind kunt u kiezen of uw kind de achternaam van de moeder of die van de vader of duomoeder krijgt. De informatie op deze pagina gaat over situaties naar Nederlands recht. Als het kind niet de Nederlandse maar een andere nationaliteit heeft, wordt de achternaam bepaald naar het namenrecht van dat land. Om naamskeuze vast te leggen komt u samen naar Burgerzaken. Dit kan voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte. Maak een afspraak Welke achternaam krijgt uw kind? Uw kind krijgt bij de geboorte automatisch de achternaam van de vader of duomoeder, of moeder. Als het kind op die manier niet de naam krijgt die u wilt, moet u naamskeuze doen voor de naam van de andere ouder. De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Als de achternaam eenmaal is vastgelegd kan deze meestal niet meer veranderd worden. Meenemen naar uw afspraak geldig identiteitsbewijs van beide ouders beide ouders moeten in persoon aanwezig zijn Huwelijk of geregistreerd partnerschap van man en vrouw Binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van een man en een vrouw krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dit niet, dan kunt u uiterlijk bij de aangifte van geboorte naamskeuze doen voor de achternaam van de moeder. Het heeft de voorkeur om dit tijdens de zwangerschap al te regelen. Huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen zijn 3 situaties mogelijk. Hebt u een verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de duomoeder. Wilt u dit niet, dan kunt u uiterlijk bij de aangifte van geboorte naamskeuze doen voor de achternaam van de moeder. Het heeft de voorkeur om dit tijdens de zwangerschap al te regelen. Hebt u geen verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? En de duomoeder erkent het kind? Bij de erkenning kiest u tegelijkertijd welke achternaam het kind krijgt. Hebt u geen verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? En de duomoeder erkent het kind niet maar adopteert het? Het kind krijgt automatisch de naam van de moeder. Wilt u dit niet? Dan doet u uiterlijk bij de aangifte van de geboorte een naamskeuze voor de naam van de aanstaande duomoeder. U kunt dit ook bij de adoptieprocedure bij de rechtbank regelen. Informeer hiervoor bij uw advocaat. Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap Bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het kind automatisch de naam van de moeder. Wilt u de naam van de erkenner (de vader of de duomoeder)? Dan maakt u deze naamskeuze bij de erkenning. Bij adoptie wordt de naam bepaald tijdens de procedure bij de rechtbank. Informeer hiervoor bij uw advocaat. Achternaam veranderen bij huwelijk of partnerschap Als u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat met de andere ouder van uw kind, kunt u eenmalig en alleen op deze dag opnieuw een naamskeuze doen. Laat ruim van tevoren aan de trouwgemeente weten dat u de achternaam van uw kind(eren) wilt veranderen. Deze gemeente regelt dan dat u bij het huwelijk opnieuw naamskeuze kunt doen.

 • Achternaamgebruik veranderen

  U kunt altijd het gebruik van uw achternaam online veranderen. Bijvoorbeeld na een scheiding maar ook tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt kiezen voor: alleen uw eigen naam alleen de naam van uw partner de naam van uw partner gevolgd door uw eigen naam uw eigen naam gevolgd door de naam van uw partner Verander achternaamgebruik De gemeente verwerkt binnen een week de verandering. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Uw keuze wordt opgenomen in de BRP (Basisregistratie Personen). Op deze manier zijn andere overheidsorganisaties ook op de hoogte. Zij zijn overigens niet verplicht om daar gebruik van te maken. U informeert zelf andere instellingen en bedrijven over uw keuze. Op officiële documenten als paspoort of rijbewijs staat altijd uw eigen achternaam (eventueel aangevuld met de naam van uw partner), ook al hebt u een andere achternaam gekozen. Geeft u geen wijziging door na een scheiding, huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan verandert het achternaamgebruik niet en wordt u op dezelfde manier aangeschreven als daarvoor. Voornaam of achternaam officieel veranderen Als u uw voornaam wilt veranderen, kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Hiervoor hebt u een advocaat nodig. Wilt u uw achternaam officieel veranderen? Dan verandert de achternaam die u bij geboorte, erkenning of adoptie hebt gekregen. Een verandering van uw achternaam vraagt u aan bij Justis. Naam van uw ex-partner of overleden partner gebruiken Bent u gescheiden of is uw partner overleden? Dan mag u zijn of haar achternaam blijven gebruiken. Dat kan tot het moment dat u met iemand anders trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Andere nationaliteit Hebt u een andere nationaliteit dan de Nederlandse? Bij bepaalde nationaliteiten wijzigt de geboortenaam door het huwelijk. U kunt contact opnemen met de autoriteiten van uw land voor informatie. De gemeente kan uw naamswijziging registeren in de Basisregistratie Personen (BRP). U maakt daarvoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer 030 – 286 00 00 (van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur). In het telefoongesprek hoort u welke documenten u moet meenemen naar de afspraak. Persoonlijk of schriftelijk uw achternaamgebruik veranderen Wilt u uw naamgebruik veranderen aan de balie? Maakt u dan een afspraak. Denk eraan uw identiteitsbewijs mee te nemen. Voor het schriftelijk doorgeven van de verandering van uw achternaam gebruikt u het formulier Verzoek naamgebruik (pdf, 71 kB). U print dit en stuurt het per post op. Het adres staat op het formulier.

 • Activiteiten primair onderwijs, subsidie aanvragen

  Utrechtse schoolbesturen voor primair onderwijs kunnen jaarlijks subsidie vragen voor verschillende activiteiten in het primair onderwijs. Al deze activiteiten staan in de beleidsregel onderwijs gemeente Utrecht 2020. Lees de beleidsregel onderwijs gemeente Utrecht 2020 Het gaat om de structurele activiteiten: versterken van Taal (artikel 8.1) brede schoolacademie (artikel 8.2) taalschool (artikel 8.3) conciërges (artikel 8.4) combinatiefuncties Brede School en Talentontwikkeling (artikel 8.6) cultuureducatie (artikel 10.1) En de incidentele activiteit: onderwijsimpuls (artikel 10.2, u kunt deze subsidie ook los van de jaarlijkse aanvraag indienen via https://www.utrecht.nl/subsidieonderwijsimpuls/) Wat stuurt u mee? Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier: plan van aanpak volgens de eisen in artikel 5 van de beleidsregel sluitende begroting  overzicht, op bestuursniveau, van andere subsidieaanvragen en/of inkomstenbronnen voor dezelfde activiteit(en) extra bijlagen die nodig zijn per activiteit Subsidie aanvragen U kunt de subsidie voor 2020 tot en met 15 oktober 2019 aanvragen. In het aanvraagformulier kunt u aanvinken voor welke activiteiten u subsidie vraagt. U mag ook voor elke activiteit een nieuw formulier invullen. Vraag subsidie aan (voor organisaties) Aan welke voorwaarden moet u voldoen? Alle eisen en criteria aan de aanvrager en de activiteiten staan in de beleidsregel onderwijs 2020. Wat kunt u verwachten? Doet u de aanvraag voor 1 oktober en is uw aanvraag compleet? Dan ontvangt u voor 31 december een besluit. Anders kan het een paar weken langer duren. Verantwoording Na afloop van de activiteiten moet u ons een verantwoording over de activiteiten per kalenderjaar sturen. Wat wij precies verwachten kunt u lezen in het besluit op uw subsidieaanvraag. Meer informatie over de financiële verantwoording leest u bij de regels voor subsidies. Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag? Neem contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36. Lees ook… Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht. Onderwijs in Utrecht

 • Activiteiten voortgezet onderwijs, subsidie aanvragen

  Utrechtse schoolbesturen voor voortgezet onderwijs kunnen jaarlijks subsidie vragen voor verschillende activiteiten in het voortgezet onderwijs. Al deze activiteiten staan in de beleidsregel onderwijs gemeente Utrecht 2020. Lees de beleidsregel onderwijs gemeente Utrecht 2020 Het gaat om de structurele activiteiten: internationale schakelklassen (artikel 9.1) combinatiefuncties Brede School en Talentontwikkeling (artikel 9.5) cultuureducatie (artikel 10.1) En de incidentele activiteit: onderwijsimpuls (artikel 10.2, u kunt deze subsidie ook los van de jaarlijkse aanvraag indienen via https://www.utrecht.nl/subsidieonderwijsimpuls/) Wat stuurt u mee? Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier: plan van aanpak volgens de eisen in artikel 5 van de beleidsregel sluitende begroting  overzicht, op bestuursniveau, van andere subsidieaanvragen en/of inkomstenbronnen voor dezelfde activiteit(en) extra bijlagen die nodig zijn per activiteit Subsidie aanvragen U kunt de subsidie voor 2020 tot en met 15 oktober 2019 aanvragen. In het aanvraagformulier kunt u aanvinken voor welke activiteiten u subsidie vraagt. U mag ook voor elke activiteit een nieuw formulier invullen. Vraag subsidie aan (voor organisaties) Aan welke voorwaarden moet u voldoen? Alle eisen en criteria aan de aanvrager en de activiteiten staan in de beleidsregel onderwijs 2020. Wat kunt u verwachten? Doet u de aanvraag voor 1 oktober en is uw aanvraag compleet? Dan ontvangt u voor 31 december een besluit. Anders kan het een paar weken langer duren. Verantwoording Na afloop van de activiteiten moet u ons een verantwoording over de activiteiten per kalenderjaar sturen. Wat wij precies verwachten kunt u lezen in het besluit op uw subsidieaanvraag. Meer informatie over de financiële verantwoording leest u bij de regels voor subsidies. Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag? Neem contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36. Lees ook… Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht. Onderwijs in Utrecht

 • Adoptie

  Adoptie betekent dat 1 of 2 personen een kind aannemen tot hun wettige kind. Er ontstaat een nieuwe juridische familieband, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Adoptie buitenlandse kinderen Aan het adopteren van een kind uit het buitenland, gaat een lang traject vooraf.Na aankomst in Nederland moet het kind binnen 5 werkdagen na aankomst worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarvoor moet u een afspraak maken. Kies bij het maken van een afspraak voor Burgerzaken en het product ‘Verhuizing vanuit het buitenland’. Maak een afspraak Meenemen: geldig legitimatiebewijs van de adoptiefouders en het kind; als dat er is: buitenlandse geboorteakte kind; adoptiebeschikking en overige adoptiedocumenten. En als het van toepassing is: bewijs dat de adoptie volgens het adoptieverdrag heeft plaatsgevonden; beginseltoestemming Ministerie van Justitie.  In sommige gevallen komt het kind Nederland binnen als vreemdeling en moet er een verblijfsvergunning worden aangevraagd. Adoptie Nederlandse kinderen Adoptie van een Nederlands kind komt meestal voor bij duomoeders of stiefouders.  Duomoeders 2 vrouwen die samen een kind krijgen kunnen voor of na de geboorte een verzoek voor adoptie door de duomoeder indienen bij de rechtbank. Stiefouders De nieuwe partner van 1 van de ouders adopteert het kind. De stiefouder moet minstens 3 jaar samenleven met de ouder en minstens 1 jaar voor het kind hebben gezorgd. Meer informatie Stichting adoptievoorzieningen Rijksoverheid-adoptie

 • Adresonderzoek, aanvragen

  Staan op uw adres personen ingeschreven die daar niet meer wonen, of krijgt u post van oude bewoners? Heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te starten. Wij zoeken uit waar deze personen nu wonen en we vragen hun het nieuwe adres door te geven. Adresonderzoek aanvragen U kunt in het formulier kiezen voor het aanvragen of het beëindigen van een adresonderzoek. Inwoners Met DigiD Vraag adresonderzoek aan Zonder DigiD Vraag adresonderzoek aan Organisaties Zonder eHerkenning Vraag adresonderzoek aan U mag ook een afspraak maken voor een bezoek aan de balie: Verhuizing binnen de gemeente Utrecht. Neem een geldig legitimatiebewijs mee naar de afspraak. Heb u nog andere gegevens? Weet u waar de oude bewoners naartoe zijn verhuisd? Hebt u andere gegevens zoals een e-mailadres of telefoonnummer? Noem dit dan in uw verzoek of bij uw afspraak. Met deze extra gegevens gaat het onderzoek sneller. Kosten Het starten van een adresonderzoek is gratis. Resultaat De betrokken personen staan niet meer op uw adres ingeschreven als: zij zelf een adreswijziging doorgeven de gemeente na goed onderzoek de personen van uw adres uitschrijft Een onderzoek duurt gemiddeld 3 maanden. Pilot onterechte inschrijvingen Met deze pilot zorgen we dat de nieuwe bewoners nog de enigen zijn die op een adres staan ingeschreven. Lees meer over de pilot.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties