Resultaten

1 - 10 van de 96 Resultaten
Toon producten van Valkenburg aan de Geul
 • Drank- en horecavergunning

  Voor het aanvragen van een drank- en horecavergunning dient u een afspraak te maken.  U hebt een drank- en horecavergunning nodig als u sterk alcoholische drank verkoopt, bijvoorbeeld: slijterij horecabedrijf (café of restaurant) sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant supermarkten met aparte drankafdeling U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. U hebt geen drank- en horecavergunning nodig als u alleen zwak alcoholische drank verkoopt zoals bier of wijn, bijvoorbeeld: levensmiddelenbedrijven supermarkten cafetaria Als u in een cafetaria alcohol schenkt, hebt u wel een drank- en horecavergunning nodig. Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding

  Voor al uw vragen en opmerkingen over de gemeentelijke belastingen van de gemeente Valkenburg aan de Geul neemt u contact op met BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Via uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl regelt u uw belastingzaken eenvoudig online. Ook kunt u hier uw aanslagen digitaal raadplegen. Contactinformatie BsGW: Website: www.bsgw.nl Telefoon: 088-8420420 (bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00) Postadres: Postbus 1271 6040 KG  ROERMOND Bezoekadres: Maria Theresialaan 99 6043 CX  ROERMOND

 • Belastingen en heffingen, teruggave

  Gaat u verhuizen en hebt u alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Dan kunt u soms de betaalde belasting terugkrijgen. Het gaat dan om betaalde afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventueel hondenbelasting. Voor al uw vragen en opmerkingen over de gemeentelijke belastingen van de gemeente Valkenburg aan de Geul neemt u contact op met BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Via uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl regelt u uw belastingzaken eenvoudig online. Ook kunt u hier uw aanslagen digitaal raadplegen. Contactinformatie BsGW: Website: www.bsgw.nl Telefoon: 088-8420420 (bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00) Postadres: Postbus 1271 6040 KG  ROERMOND Bezoekadres: Maria Theresialaan 99 6043 CX  ROERMOND

 • Belastingen, betalingsregeling

  U kunt gemeentelijke belastingen in één keer betalen of in termijnen. Meestal mag u in termijnen betalen als u tijdelijk niet kunt betalen. Bijvoorbeeld omdat u financiële problemen hebt. U kunt dan een betalingsregeling aanvragen. Voor al uw vragen en opmerkingen over de gemeentelijke belastingen van de gemeente Valkenburg aan de Geul neemt u contact op met BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Via uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl regelt u uw belastingzaken eenvoudig online. Ook kunt u hier uw aanslagen digitaal raadplegen. Contactinformatie BsGW: Website: www.bsgw.nl Telefoon: 088-8420420 (bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00) Postadres: Postbus 1271 6040 KG  ROERMOND Bezoekadres: Maria Theresialaan 99 6043 CX  ROERMOND

 • Belastingen, kopie aanslag

  Wilt u een bezwaar indienen tegen de aan u opgelegde gemeentelijke belastingen en bent u uw aanslag kwijt? U kunt een kopie opvragen van uw aanslag en van de beschikking over de waarde van uw woning. Voor al uw vragen en opmerkingen over de gemeentelijke belastingen van de gemeente Valkenburg aan de Geul neemt u contact op met BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Via uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl regelt u uw belastingzaken eenvoudig online. Ook kunt u hier uw aanslagen digitaal raadplegen. Contactinformatie BsGW: Website: www.bsgw.nl Telefoon: 088-8420420 (bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00) Postadres: Postbus 1271 6040 KG  ROERMOND Bezoekadres: Maria Theresialaan 99 6043 CX  ROERMOND

 • Bestemmingsplan bekijken

  Voor het inzien van een bestemmingsplan dient u een afspraak te maken.  De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Bijvoorbeeld of een gebied een bedrijvenfunctie of een woonfunctie heeft. Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is? Dan kunt u de bestemmingsplannen bekijken bij de gemeente.

 • Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens

  De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt de gemeente vragen gegevens te verwijderen. Dat kan alleen bij bepaalde gegevens die zeer privé zijn (privacygevoelige gegevens). Dit is het geval bij gegevens over adoptie of geslachtsverandering.

 • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

  De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Staan uw persoonsgegevens niet goed geregistreerd? Dan kunt u de gemeente vragen om deze fout aan te passen.

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

   € 8,00 ​   € 13,20 De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms hebt u een uittreksel van deze persoonsgegevens nodig. In het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum. Geef aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Dan weet de ambtenaar welke gegevens op uw uittreksel moeten staan. Hebt u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie? Dan kunt u een uittreksel in meerdere talen krijgen. Vraag het uittreksel aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Aanvraag Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) Bent u uitgeschreven als inwoner van Nederland? Dan kunt u bij een aantal landelijk vastgestelde gemeenten een uittreksel uit de Registratie Niet Ingezetenen (RNI) aanvragen met uw vertrekgegevens. U wordt dan ingeschreven als niet-ingezetene.

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  Voor dit product dient u een afspraak te maken.  U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven (Officieel heet dit  'verstrekkingsbeperking van persoonsgegevens'). Dat kan voor uzelf en voor uw kinderen tot 18 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten. De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan bedrijven of particulieren. Overheidsorganisaties zoals Belastingdienst en UWV gebruiken uw persoonsgegevens. Ook als u geheimhouding heeft kunnen er aan deze organisaties gegevens verstrekt worden. Met geheimhouding krijgen de volgende organisaties uw persoonsgegevens niet: advocaten, tenzij zij de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure niet-commerciële bedrijven of instellingen, verenigingen zoals sport- en muziekverenigingen  de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties