Resultaten

1 - 10 van de 123 Resultaten
Toon producten van Valkenswaard
 • Naamswijziging achternaam

  Als u uw achternaam of die van uw kind wilt veranderen, checkt u eerst in de brochure Naamswijziging van Justis of dit kan. Justis is de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Justis.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

 • Transport gevaarlijke stoffen

  Indien u in de gemeente gevaarlijke stoffen wilt laden of lossen, moet u bij de gemeente ontheffing aanvragen. Het is verboden om gevaarlijke stoffen buiten de aangewezen routes te vervoeren. De route gevaarlijke stoffen loopt in de gemeente Valkenswaard over de volgende wegen: komend vanaf afslag Leende/Valkenswaard de Leenderweg, JF Kennedylaan, De Vest, Zuiderlijke Randweg, Luikerweg. Verkeer afkomstig vanaf de Randweg Eindhoven dient de afslag Leende/Valkenswaard te nemen. Komende vanaf België de Luikerweg, Zuiderlijke Randweg, De Vest, JF kennedylaan, Leenderweg.

 • Woning uit de woonruimtevoorraad halen

  Als huiseigenaar kunt u uw woning uit de woonruimtevoorraad laten halen. U hebt dan een onttrekkingsvergunning nodig van de gemeente. U kunt dit bijvoorbeeld doen, omdat: u een woning als kantoor wilt gebruiken; u twee woningen wilt samenvoegen; u een woning wilt slopen; u een woning wilt gebruiken voor kamerverhuur.

 • Bijstand, vakantie melden

  Als u een uitkering krijgt en op vakantie gaat, moet u dit vooraf melden bij de gemeente. Online vakantie melden

 • Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

  De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) voorziet in het inkomen van zelfstandigen die na hun 55e levensjaar hun bedrijf of beroep hebben beëindigd. De IOAZ wordt uitgevoerd door uw gemeente en moet voorkomen dat u een beroep moet doen op de bijstand. Op grond van de IOAZ kunt u recht hebben op een uitkering op het niveau van het sociaal minimum. U moet uw aanvraag indienen vóór de beëindiging van het zelfstandige beroep of bedrijf. Online IOAZ aanvragen

 • Bijstand, vrijwilligerswerk

  Als u een bijstandsuitkering ontvangt en wilt u vrijwilligerswerk doen, dan moet u vooraf toestemming vragen aan de gemeente. Uw vrijwilligerswerk mag een betaalde baan niet in de weg staan.

 • Reclamemateriaal verspreiden

  Wilt u reclamemateriaal (flyers) verspreiden onder bijvoorbeeld winkelend publiek, dan is dit verboden zonder ontheffing.

 • Brandveiligheid, melding of vergunning

  . Gebouwen moeten brandveilig zijn. Gaat u voor het eerst een gebouw, terrein of een tijdelijk bouwwerk gebruiken? Dan kan het zijn dat u een melding moet doen voor brandveilig gebruik. In andere gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Soms hebt u deze omgevingsvergunning al nodig voor het (ver)bouwen van het gebouw.Gaat u als particulier een woning bewonen? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen of melding te doen voor brandveilig gebruik.

 • Planschade

  Planschadevergoeding is een vergoeding van de gemeente aan iedereen die door een planologische maatregel schade lijdt. Zo kan bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan de gebruiksmogelijkheden van een onroerende zaak beperken. Als u vindt dat u wordt benadeeld door planologische maatregelen, neem dan contact op met de gemeente. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kunt u alleen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de schade. Aanvraagformulier planschadeverzoek

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties