Resultaten

1 - 10 van de 125 Resultaten
Toon producten van Valkenswaard
 • Naamswijziging achternaam

  Als u uw achternaam of die van uw kind wilt veranderen, checkt u eerst in de brochure Naamswijziging van Justis of dit kan. Justis is de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Justis.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

 • Transport gevaarlijke stoffen

  Indien u in de gemeente gevaarlijke stoffen wilt laden of lossen, moet u bij de gemeente ontheffing aanvragen. Het is verboden om gevaarlijke stoffen buiten de aangewezen routes te vervoeren. De route gevaarlijke stoffen loopt in de gemeente Valkenswaard over de volgende wegen: komend vanaf afslag Leende/Valkenswaard de Leenderweg, JF Kennedylaan, De Vest, Zuiderlijke Randweg, Luikerweg. Verkeer afkomstig vanaf de Randweg Eindhoven dient de afslag Leende/Valkenswaard te nemen. Komende vanaf België de Luikerweg, Zuiderlijke Randweg, De Vest, JF kennedylaan, Leenderweg.

 • Inburgeren

  Als u in Nederland komt wonen, is het belangrijk dat u de Nederlandse taal leert. Het is ook belangrijk dat u leert hoe Nederlanders wonen en werken. Dit noemen we inburgeren. Als u het inburgeringsexamen hebt gehaald, dan bent u ingeburgerd.

 • Woning uit de woonruimtevoorraad halen

  Als huiseigenaar kunt u uw woning uit de woonruimtevoorraad laten halen. U hebt dan een onttrekkingsvergunning nodig van de gemeente. U kunt dit bijvoorbeeld doen, omdat: u een woning als kantoor wilt gebruiken; u twee woningen wilt samenvoegen; u een woning wilt slopen; u een woning wilt gebruiken voor kamerverhuur.

 • Bijstand, vakantie melden

  Als u een uitkering krijgt en op vakantie gaat, moet u dit vooraf melden bij de gemeente. Online vakantie melden

 • Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

  De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) voorziet in het inkomen van zelfstandigen die na hun 55e levensjaar hun bedrijf of beroep hebben beëindigd. De IOAZ wordt uitgevoerd door uw gemeente en moet voorkomen dat u een beroep moet doen op de bijstand. Op grond van de IOAZ kunt u recht hebben op een uitkering op het niveau van het sociaal minimum. U moet uw aanvraag indienen vóór de beëindiging van het zelfstandige beroep of bedrijf. Online IOAZ aanvragen

 • Bijstand, vrijwilligerswerk

  Als u een bijstandsuitkering ontvangt en wilt u vrijwilligerswerk doen, dan moet u vooraf toestemming vragen aan de gemeente. Uw vrijwilligerswerk mag een betaalde baan niet in de weg staan.

 • Reclamemateriaal verspreiden

  Wilt u reclamemateriaal (flyers) verspreiden onder bijvoorbeeld winkelend publiek, dan is dit verboden zonder ontheffing.

 • Trouwen

  Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap zijn beide vormen van een verbintenis tussen twee personen. Het zorgt ervoor de juridische kant van het samenleven van twee mensen goed geregeld wordt. Er zijn een aantal overeenkomsten tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap maar er zijn ook duidelijk verschillen. Wat past het beste? Op de website www.zozijnwenietgetrouwd.nl kunt u alles lezen over de verschillende vormen van samenwonen. U kunt dan ook beter beoordelen welke vorm het beste bij u en uw partner past. Dit kunt u doen voordat u bijvoorbeeld gaat trouwen of een partnerschapsregistratie aangaat maar ook als u al een tijdje samen bent. Door de komst van kinderen, het starten van een eigen bedrijf of een toekomstige schenking kan uw situatie wijzigen. Op deze website kunt u ook een online test doen om te bekijken welke afspraken het beste bij uw levenssituatie passen. Melding van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap afsluiten? Dan legt u eerst een verklaring af in de gemeente waar u gaat trouwen. Dit moet u tenminste twee weken voordat u wilt gaan trouwen doen. Deze verklaring kunt u persoonlijk doen aan de balie. Het is belangrijk dat u alle benodigde gegevens bij u heeft voor de verklaring. U kunt, tijdens uw afspraak, de trouwdatum bespreken. U kunt ook alvast een optie op een trouwdatum nemen. Om een optie te nemen op een trouwdatum, bent u niet gebonden aan de wettelijke termijnen. U kunt dus ruim voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap een datum inplannen. Voor reservering en informatie over het huwelijk of geregistreerd partnerschap, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk Als men eenmaal als partners is geregistreerd, kan men niet meer met elkaar trouwen. Men kan het geregistreerd partnerschap wel omzetten in een huwelijk. Het omzetten kan in elke nederlandse gemeente plaatsvinden, zoals bij een huwelijk. Bij de omzetting zijn geen handtekening van getuigen nodig. Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is de plechtigheid hetzelfde als bij het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Voor reservering en informatie over de omzetting, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. De kosten van omzetting zijn gelijk aan een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ga verder naar een overzicht van de kosten. Let op, het is niet mogelijk om een huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap! In Valkenswaard kunt u op de volgende locaties trouwen of uw partnertschap registreren: het Weerderhuys het gemeentehuis natuurlijk kunt u ook zelf een geschikte locatie zoeken binnen de grenzen van de gemeente Valkenswaard.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties