Resultaten

1 - 10 van de 85 Resultaten
Toon producten van Veendam
 • Sluitingsuren van horeca

  De gemeente heeft in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) regels opgesteld over de tijden waarop inrichtingen als horecabedrijven niet voor klanten geopend mogen zijn. Door de week horen de horecabedrijven om 1.00 uur in de nacht te zijn gesloten en geen bezoekers meer aanwezig te hebben. In de weekendnachten is het tijdstip 2.00 uur. U kunt bij de gemeente een ontheffing aanvragen waarin met betrekking tot uw bedrijf een ander sluitingsuur wordt vastgesteld.

 • Demonstratie of betoging houden

  Iedereen mag een betoging of demonstratie organiseren. Het is wel verplicht om dit 48 uur van te voren bij de gemeente te melden. Zo kunnen er veiligheidsmaatregelen genomen worden. De gemeente kan een betoging of demonstratie verbieden. In de melding staat: de datum het tijdstip de omvang (hoeveel deelnemers u verwacht) het doel treffen van maatregelen, bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelingen, ordedienst en/of verkeersbegeleiding. U meldt een demonstratie of betoging bij de burgemeester.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Als u gehandicapt bent en niet op eigen terrein kunt parkeren, dan kunt u een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats indienen. U kunt alleen een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als u een bestuurderskaart heeft. U dient aannemelijk maken dat u voor een parkeerplaats in aanmerking komt. Naast het invullen van de aanvraag (met een duidelijke situatieschets van de gewenste locatie) dient uw gehandicapten parkeerkaart en een kopie van het kentekenbewijs aan te leveren. Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult. Kosten Voor de leges en aanlegkosten worden € 50,- in rekening gebracht.

 • Vakantie doorgeven

  Als u een uitkering ontvangt, heeft u ook recht op vakantie buiten uw gemeente. Als uitkeringsgerechtigde mag u per jaar maximaal 4 weken per kalenderjaar op vakantie naar het buitenland met behoud van uitkering. Deze vier weken kunt u zelf opdelen in periodes, bijvoorbeeld twee keer twee weken. Gaat u in totaal langer dan vier weken met vakantie? Dan vervalt na die vier weken uw recht op uitkering. U moet uw vakantie tijdig doorgeven aan de gemeente. Dit kunt u online regelen. Online uw vakantie doorgeven Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

 • Betalingsregeling belastingen

  U kunt een verzoek indienen voor een betalingsregeling voor de gemeentelijke belastingen. U kunt alleen een betalingsregeling aanvragen wanneer u de gehele aanslag niet voor de laatste vervaldatum kunt betalen. Bij een betalingsregeling wordt gekeken naar uw betaalgedrag in het verleden.  Een betalingsregeling kunt u online aanvragen. Hiervoor moet u inloggen met DigiD. Aanvragen betalingsregeling gemeentelijke belastingen Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult. Heeft u geen DigiD, of wilt u liever telefonisch een betalingsregeling maken? Neem dan contact op met de gemeente via t. 0598 652222.

 • Bewijs van in leven zijn

  Het bewijs van in leven zijn is een schriftelijk bewijs van de gemeente dat een burger in leven is. Dit bewijs kan noodzakelijk zijn voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties en kan verkregen worden bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Het bewijs van in leven zijn moet u persoonlijk aanvragen bij het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken. Direct een afspraak maken. U moet een geldig legitimatiebewijs meenemen. Kosten Het bewijs van in leven zijn kost € 14,00. (prijzen 2021)

 • Drank en Horecavergunning of ontheffing aanvragen

  Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen. Aanvraagformulier ontheffing drank en horecawet Aanvragen horecavergunning (café of restaurant), formulieren: Aanvraagformulier drank en horecavergunning Verklaring leidinggevende werkzaam in de inrichting (Model A) Melding wijziging leidinggevende Aanvragen horecavergunning (sportkantines, buurthuizen e.d.), formulieren: Aanvraagformulier horecavergunning paracommercieel (bijvoorbeeld sportkantines) Verklaring leidinggevende werkzaam in de inrichting (Model B) Aanvraagformulier ontheffing schenktijden Aanvraagformulier ontheffing sluitingstijden U kunt deze formulieren uitprinten, invullen en opsturen naar de gemeente.

 • Naamkeuze kind

  Gehuwde ouders kunnen samen de achternaam van hun eerste kind kiezen: die van de vader of van de moeder. Deze keuze geldt dan voor alle volgende kinderen in het gezin. De naamkeuze moet persoonlijk door beide ouders samen worden gedaan. Een naamkeuze kan voorkomen in de volgende gevallen: Naamkeuze door gehuwde partners voor de geboorte van hun eerste kind. Naamkeuze door ongehuwde partners bij geboorte van hun eerste kind. Dit kan samen met een erkenning plaatsvinden. In buitenland geboren Nederlandse kinderen, waarvoor ter plaatse geen naamkeuze kon worden gedaan. Kunnen de ouders niet tot overeenstemming komen, dan krijgt het kind, als de ouders gehuwd zijn, de geslachtsnaam van de vader en als de ouders ongehuwd zijn, de geslachtsnaam van de moeder.

 • Snippergroen kopen

  Als naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond ligt (snippergroen), kunt u deze openbare groenstrook aan uw eigen grond toevoegen. Voor het kopen van gemeentegrond moet u betalen. Wilt u grond van de gemeente kopen dan kunt u een verzoek indienen. Voor de verkoop van groenstroken/snippergroen worden een aantal voorwaarden gesteld. Elk verzoek tot aankoop wordt door de gemeente aan deze voorwaarden getoetst.

 • Kabels en leidingen in de grond

  Het is verboden om zonder toestemming, vergunning of instemmingbesluit kabels en leidingen in de openbare grond aan te leggen, te houden, te onderhouden en te verwijderen. Toestemming, vergunning of instemmingbesluit wordt alleen afgegeven aan de netbeheerder van de desbetreffende kabels en leidingen. Neem voor de aanvraag van de vergunning contact op met de gemeente. U dient het volgende mee te nemen/aan te leveren: Plattegrond met daarop aangegeven de kabels of leiding die u wilt leggen. Datum en tijdstip waarop u werkzaamheden wilt uitvoeren.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties