Resultaten

1 - 10 van de 153 Resultaten
Toon producten van Veere
 • Bodemenergie

  Met bodemenergie kunnen gebouwen, woningen, kassen en fabrieken op een duurzame manier worden verwarmd en gekoeld. Door gebruik te maken van deze energie helpt u mee fossiele brandstof te besparen. En u helpt de CO2-uitstoot te beperken.Er zijn 2 systemen om gebruik te maken van deze energie in de bodem: In een open bodemenergiesysteem gebruikt u het grondwater om te koelen of te verwarmen. Grondwater is in de zomer koeler dan de omgeving en in de winter juist warmer. In een gesloten bodemenergiesysteem (bodemwarmtewisselaar) gaat water in buizen door de bodem, zonder direct contact met het grondwater.Als u gebruik wilt maken van deze energie moet u daarvoor een melding doen of een vergunning aanvragen.

 • Verkiezingen, kiezerspas

  Met een kiezerspas kunt u in een andere gemeente stemmen dan waar u woont. U vraagt een kiezerspas aan bij de gemeente. Let op! U kunt geen kiezerspas aanvragen bij gemeenteraadsverkiezingen. 

 • Achternaam kind kiezen

  Bij uw eerste kind kunt u de achternaam zelf kiezen. U kunt uw kind uw eigen achternaam geven of die van uw partner. Alle volgende kinderen van u en uw partner samen krijgen dan automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.Voor de geboorte of bij de geboorteaangifte legt u de achternaam vast bij de gemeente.

 • Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit

  Wanneer u afstand wilt doen van de Nederlandse nationaliteit, kunt u een verklaring afleggen bij de gemeente. U geeft hiermee het recht op een Nederlands paspoort op. Als u afstand doet van het Nederlanderschap, verliezen uw minderjarige kinderen het Nederlanderschap ook. Tenzij uw partner de Nederlandse nationaliteit wel behoudt.

 • Kabels en leidingen leggen in openbare grond

  Wilt u een kabel of leiding voor een nutsvoorziening aanleggen in de openbare ruimte? Dan heeft u instemming nodig van de gemeente Veere. Zonder graafvergunning mag u geen kabel of leiding aanbrengen.

 • Naamswijziging voornaam

  U kunt de rechter vragen om uw voornaam te wijzigen. U hebt een advocaat nodig om deze aanvraag in te dienen.

 • Onkruidbestrijding

  VerhardingenVanaf 2008 wordt de onkruidbestrijding op onze straten uitgevoerd volgens de richtlijnen voor Duurzaam Onkruid Beheer (DOB). De uitvoering is door KIWA gecertificeerd met "Brons" voor Duurzaam Terrein Beheer.

 • Kinderopvang starten

  Er zijn verschillende soorten kinderopvang die u kunt starten. Denk bijvoorbeeld aan een: kinderdagverblijf; gastouderbureau; buitenschoolse opvang (BSO).Neem voordat u gaat starten het stappenplan kindercentrum starten of het stappenplan gastouderbureau starten goed door op de website van het Ondernemersplein.Als u gastouder wilt worden, gaat u voor meer informatie naar de website van de Rijksoverheid.

 • Parkeren duin- en strandovergang, ontheffing

  Ontheffing parkeren duin en strandovergang 2019 aanvragen Op grond van de keur Waterkeringszorg van het Waterschap Scheldestromen is het zonder ontheffing verboden strandovergangen te berijden. De gemeente verleend hiervoor namens het waterschap ontheffing voor de volgende overgangen: boulevard Zoutelande duinovergang Erica Westkapelle.

 • Afvalwater lozen

  Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel neem dan contact op met de gemeente.Afvalwater bedrijven lozenAls u met uw bedrijf afvalwater wilt lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel, wil de gemeente dat van u weten. Bepaalde lozingen hoeft u alleen te melden. Voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente.Huishoudelijk afvalwater lozenHet is verboden buiten het riool huishoudelijk afvalwater te lozen (af te voeren), bijvoorbeeld op een beek, rivier, meer of in de grond. Als uw woning of ander gebouw (nog) niet is aangesloten op het riool, kunt u een vrijstelling aanvragen op het lozingsverbod. Dit doet u bij het waterschap/hoogheemraadschap in uw regio.Als u een watervergunning hebt voor het lozen, hoeft u geen vrijstelling aan te vragen.Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties