Resultaten

1 - 10 van de 42 Resultaten
Toon producten van Veere
 • Mantelzorgwoning

  Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op uw eigen terrein en is bedoeld voor de persoon die u verzorgt. U kunt ook zelf in de mantelzorgwoning wonen. Degene die u verzorgt woont dan in het bijbehorende huis. U kunt een mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen. Ook kunt u een aanbouw aan uw huis laten bouwen. Een derde mogelijkheid is om een garage of ander bestaand bouwwerk om te bouwen tot mantelzorgwoning.

 • Levenloos geboren kind registreren

  Wanneer een kind levenloos wordt geboren, is dit een groot emotioneel gemis. Als u wilt, kunt u uw kindje laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is niet verplicht. U doet uw verzoek tot registratie bij de gemeente waar u woont. Met deze registratie is uw levenloos geboren kind zichtbaar voor u via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. 

 • Bodemenergie

  Met bodemenergie kunnen gebouwen, woningen, kassen en fabrieken op een duurzame manier worden verwarmd en gekoeld. Door gebruik te maken van deze energie helpt u mee fossiele brandstof te besparen. En u helpt de CO2-uitstoot te beperken.Er zijn 2 systemen om gebruik te maken van deze energie in de bodem: In een open bodemenergiesysteem gebruikt u het grondwater om te koelen of te verwarmen. Grondwater is in de zomer koeler dan de omgeving en in de winter juist warmer. In een gesloten bodemenergiesysteem (bodemwarmtewisselaar) gaat water in buizen door de bodem, zonder direct contact met het grondwater.Als u gebruik wilt maken van deze energie moet u daarvoor een melding doen of een vergunning aanvragen.

 • Verkiezingen, kiezerspas

  Met een kiezerspas kunt u in een andere gemeente stemmen dan waar u woont. U vraagt een kiezerspas aan bij de gemeente. Let op! U kunt geen kiezerspas aanvragen bij gemeenteraadsverkiezingen. 

 • Achternaam kind kiezen

  Bij uw eerste kind kunt u de achternaam zelf kiezen. U kunt uw kind uw eigen achternaam geven of die van uw partner. Alle volgende kinderen van u en uw partner samen krijgen dan automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.Voor de geboorte of bij de geboorteaangifte legt u de achternaam vast bij de gemeente.

 • Kinderopvang starten

  Er zijn verschillende soorten kinderopvang die u kunt starten. Denk bijvoorbeeld aan een: kinderdagverblijf; gastouderbureau; buitenschoolse opvang (BSO).Neem voordat u gaat starten het stappenplan kindercentrum starten of het stappenplan gastouderbureau starten goed door op de website van het Ondernemersplein.Als u gastouder wilt worden, gaat u voor meer informatie naar de website van de Rijksoverheid.

 • Parkeren duin- en strandovergang, ontheffing

  Ontheffing parkeren duin en strandovergang 2019 aanvragen Op grond van de keur Waterkeringszorg van het Waterschap Scheldestromen is het zonder ontheffing verboden strandovergangen te berijden. De gemeente verleend hiervoor namens het waterschap ontheffing voor de volgende overgangen: boulevard Zoutelande duinovergang Erica Westkapelle.Op dit moment geven we geen ontheffingen uit. De gemeenteraad beslist op 12 februari 2020 over de ontheffing parkeren duin- en strandovergangen. 

 • Afvalwater lozen

  Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel neem dan contact op met de gemeente.Afvalwater bedrijven lozenAls u met uw bedrijf afvalwater wilt lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel, wil de gemeente dat van u weten. Bepaalde lozingen hoeft u alleen te melden. Voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente.Huishoudelijk afvalwater lozenHet is verboden buiten het riool huishoudelijk afvalwater te lozen (af te voeren), bijvoorbeeld op een beek, rivier, meer of in de grond. Als uw woning of ander gebouw (nog) niet is aangesloten op het riool, kunt u een vrijstelling aanvragen op het lozingsverbod. Dit doet u bij het waterschap/hoogheemraadschap in uw regio.Als u een watervergunning hebt voor het lozen, hoeft u geen vrijstelling aan te vragen.Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

 • Mishandeling of huiselijk geweld

  De gemeente zet zich in om kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld aan te pakken.Als u hiermee te maken hebt of u maakt zich zorgen om iemand anders, kunt u terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor mishandeling en huiselijk geweld.In spoedgevallen belt u direct 112.

 • Afval, bedrijven

  Hebt u bedrijfsafval? Dan moet u zelf regelen dat dit op een goede manier wordt ingezameld. De gemeente is namelijk niet verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval. Dat komt omdat er grote verschillen zijn tussen de soort en hoeveelheid van het afval van de bedrijven.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties