Resultaten

1 - 10 van de 370 Resultaten
Toon producten van Velsen
 • Uittreksel Burgerlijke stand

  Hebt u een afschrift of een uittreksel uit de Burgerlijke Stand nodig? Dan vraagt u die aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U vraagt een geboorteakte bijvoorbeeld aan in de gemeente waar u bent geboren.Welke aktes kunt u aanvragen?GeboorteakteHuwelijksaktePartnerschapsak...

 • Historisch uittreksel

  Een uittreksel met adreshistorie is een uittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen; voorheen Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)) met daarop een overzicht van alle adressen waar u hebt gewoond. Een verhuurder (b.v. woningcorporatie) vraagt dit soms van een toekomstige...

 • Uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP)

  Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u in Velsen woont. Hierop staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. U hebt bijvoorbeeld een uittreksel nodig als u zich wilt inschrijven voor een woning, een auto wilt overschrijven of a...

 • Attestatie de Vita (Bewijs van in leven zijn)

  Wordt uw pensioen uitgekeerd of wordt uw verzekering uitbetaald, dan moet u vaak een 'Bewijs van in leven zijn' ('Attestatie de Vita') overleggen. Zo'n verklaring bewijst tegenover de vragende instantie dat u op dat moment in leven bent.Een Attestatie de Vita (bewijs van in le...

 • Principeaanvraag (vooroverleg) Wabo

  Als u plannen heeft waarvoor u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan kan het nuttig zijn om eerst een principeaanvraag in te dienen. Men noemt dit ook wel vooroverleg.Een principeaanvraag is met name zinvol wanneer het vooraf onvoldoende duidelijk voor u is of de gemeente de omgevingsvergunnin...

 • Aanvraag echtscheidingsakte

  Een echtscheiding wordt via een rechter uitgesproken. Vroeger maakte de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de huwelijksgemeente er een aparte akte van op. Nu wordt er een blad achter de huwelijksakte gevoegd. Dit is de zogenaamde 'latere vermelding'.Bewijs van echtscheidingAls u een e...

 • Aangifte van overlijden

  Als iemand is overleden, moet dat gemeld worden aan de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit.Na de aangifte maakt een ambtenaar van de Burgerlijke Stand de overlijdensakte op. Daarna wordt er toestemming gegeven om te begraven of te cremeren. ...

 • Geboorteaangifte

  Aangifte van geboorte doet u binnen 3 dagen na de geboortedag in de gemeente waar het kind geboren is. De geboortedag telt niet mee.Als de laatste dag van die 3 dagen op een zaterdag, zondag of een in Nederland erkende feestdag valt, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. De term...

 • Adoptie aangifte

  U kunt bij de gemeente geen verzoek tot het adopteren van een kind indienen. Daarvoor moet u contact opnemen met een advocaat. U kunt een Nederlands kind adopteren, maar ook een kind uit het buitenland. Nadat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken, krijgt de gemeente waar het adoptiekind is g...

 • Aangifte levenloos geboren kind

  Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap van 24 weken of meer, moet u aangifte doen bij de gemeente. Bij een zwangerschap korter dan 24 weken mag u aangifte doen. Dit doet u bij de gemeente waar uw kind geboren is.De gemeente maakt een akte van geboorte (levenloos) op. Dit is een offi...

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties