Resultaten

1 - 10 van de 377 Resultaten
Toon producten van Velsen
 • Straatbarbecue /-feest

  Als u een straatbarbeque wilt organiseren op straat, plein of parkeerplaats of een straatfeest wilt geven, dan wordt dit beschouwd als een 'klein evenement'. Zie voor meer informatie 'Evenementenvergunning /-melding' Onder 'voorwaarden' kunt u daar lezen waaraan u mo...

 • Muziekoptreden ontheffing

  Muziekoptreden ontheffingMeestal maakt een muziekoptreden onderdeel uit van een evenement. In uw aanvraag voor een evenementenvergunning kunt u melding maken van het muziekoptreden.FanfarekorpsVoor het optreden of oefening van een fanfarekorps kunt u een ontheffing aanvragen.Beleid & Wetgevin...

 • Verificatie (privé- en/of werkgegevens van medewerkers en bestuurders)

  In verband met de Wet op de Privacy wordt geen privé-informatie verstrekt aan derden (o.a. bedrijven en organisaties) Er wordt dus geen informatie verstrekt over privé- en/of werkgegevens van medewerkers en/of bestuurders (o.a. directe doorkiesnummers en persoonlijke e-mailadressen). Openba...

 • Handhaving (gemeentebreed)

  Als u overlast ondervindt; overtredingen vermoedt of heeft geconstateerd, dan kunt u een verzoek om handhaving doen. Enkele taken worden door de gemeente gehandhaafd, andere door de politie of - bijvoorbeeld - de Omgevingsdienst IJmond. Bij 'Contact' treft u een overzicht ...

 • Oplaadpunten voor elektrische auto's

  In Velsen vindt u op diverse locaties oplaadpunten voor elektrische auto’s.

 • Bescherming Flora en Fauna

  Gaat u een schuur slopen, een houtwal verwijderen, een dakkapel bouwen, een sloot vergraven of bent u bezig met een grootschalig ruimtelijk project? Dan heeft u te maken met de Wabo en de Flora- en faunawet.De Flora- en faunawet voorziet in de bescherming van planten- en diersoorten binnen en bui...

 • Raadsinformatie

  De agenda van de raadsvergadering kan tien dagen voor de vergadering digitaal worden ingezien, maar ligt ook ter inzage bij de publieksbalie in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.Dit geldt ook voor de vergaderstukken.De vergaderingen zijn over het algemeen genomen openbaar, dit geldt o...

 • Sirene en WAS-palen

  Informatie over de bereikbaarheid van de alarmering via de sirene(s) / WAS-palen (WaarschuwingAlarmSysteem) "Mensen die binnen zijn moeten niet naar buiten, maar mensen die buiten zijn moeten wel naar binnen", dit is de redenering die het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor hu...

 • Historische kaart

  Informatie over het verkrijgen van inzage in historisch kaartmateriaal van Velsen en omgeving Inzage in het gemeentelijke materiaal kunt u krijgen in het Noordhollands Archief in Haarlem Wij adviseren u om te bellen naar 023-5172700 met de vraag waar u moet zijn wanneer u...

 • WSNP-verklaring en bewindvoering (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)

  Het kan voorkomen dat u schulden hebt en dat het niet lukt om tot een redelijke schuldenregeling te komen met uw schuldeisers. In samenwerking met bureau Schuldhulpverlening van de gemeente volgt er dan een "minnelijk traject".Als de schuldeisers niet mee willen werken aan dit "min...

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties