Resultaten

1 - 10 van de 99 Resultaten
Toon producten van Vijfheerenlanden
 • Aansprakelijk stellen van gemeente

  Vindt u dat u schade heeft opgelopen door voorzieningen in de openbare ruimte waar de gemeente verantwoordelijk voor is? Bijvoorbeeld door een slecht wegdek? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen.  De gemeente is pas aansprakelijk als u kunt bewijzen dat de gemeente niet of niet juist heeft gehandeld of nalatig is geweest. En de schade daarvan een direct gevolg is.

 • Aanvraag rioolaansluiting

  Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan moet u een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente onderhoudt het rioolstelsel tot aan de erfgrens: de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het hoofdriool. Vraag uw aansluiting minimaal 8 weken van te voren aan. Voor de aanvraag van een aansluitingsvergunning zijn legeskosten verschuldigd. Daarnaast betaalt u de aanlegkosten van huis tot hoofdrioolstelsel. Denk hierbij aan de kosten van de aannemer en materiaalkosten.

 • Achternaam veranderen

  Wilt u uw achternaam veranderen? Hier zijn regels voor. Meestal gaat het om het gebruik van de achternaam. Omdat u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of omdat u gaat scheiden. Bij trouwen en een geregistreerd partnerschap kunt u kiezen voor: alleen uw eigen achternaam alleen de achternaam van uw partner de achternaam van uw partner - uw eigen achternaam uw eigen achternaam - de achternaam van uw partner U houdt altijd uw achternaam die u bij uw geboorte heeft gekregen. Wij zetten de achternaam die u kiest in de Basisregistratie personen BRP. De overheid schrijft u voortaan met uw nieuwe achternaam aan. Wilt u om een andere reden uw achternaam veranderen of wilt u de achternaam van uw kind veranderen? Bijvoorbeeld omdat u een gekke naam heeft. Of omdat u de achternaam van de andere ouder wilt. Dit kan ook. Kijk voor de voorwaarden en regels op de website van Dienst Justis. Doe daar ook de aanvraag. Krijgt u een nieuwe achternaam? Vergeet niet om dan een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs bij ons aan te vragen.

 • Adresonderzoek

  Denkt u dat er te veel personen op uw adres staan ingeschreven? Bijvoorbeeld omdat u alleen woont, maar een belastingaanslag van de gemeente voor meer personen krijgt. Of omdat er nog post van de belastingdienst voor de oude bewoners van uw huis komt? Vraag ons om een adresonderzoek. Wij zoeken uit waar deze persoon wel woont. Na het onderzoek zullen we de persoon uitschrijven of op een nieuw adres inschrijven. We mogen u geen informatie over de ingeschreven persoon geven.

 • Afvalinzameling

  Reinigingsdienst Waardlanden In onze gemeente haalt Reinigingsdienst Waardlanden het huisvuil op.  In hun app vindt u de afvalkalender, scheidingswijzer en containerlocaties (voor huishoudelijk afval). Stel een notificatie in om een herinnering te krijgen wanneer u uw container aan de straat kunt zetten. Via de app kunt u een afspraak maken voor het laten ophalen van grofvuil. Ook staan de adressen en openingstijden van de afvalbrengstations er in.    Afvalkalender Afvalkalender Afvalbrengstations Alle afvalbrengstations die binnen het werkgebied van Waardlanden vallen, zijn voor iedere inwoner (particulier) van dit gebied toegankelijk. Bedrijfsauto's worden niet toegelaten tot de afvalbrengstations. Er kan geen bedrijfsafval worden gestort. Grofvuil Voor het ophalen van grofvuil kunt u direct een afspraak maken. Bedrijfsafval Bedrijven kunnen voor het aanbieden van hun afval een overeenkomst sluiten met Waardlanden Reinigingsbedrijf BV. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Waardlanden via 0183 - 681 111 of kijk op de pagina voor bedrijven. Contact Voor meer informatie, vragen of klachten: Website van Waardlanden Stuur een e-mail naar Waardlanden Bel met 0183 - 681 111 Waardlanden op Social media Facebookpagina van Waardlanden Twitter Waardlanden  Instagram Waardlanden

 • Alcohol schenken

  U bent ondernemer en u wilt alcohol verkopen? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Horecaondernemers met bijvoorbeeld een restaurant, café of een slijterij kunnen de vergunning aanvragen. Maar ook verenigingen en stichtingen (paracommerciële bedrijven) mogen dat. Denk aan een kantine in een sporthal, een dorpshuis of een theaterfoyer. De vergunning is persoonlijk. Hij staat dus op uw naam. U kunt hem niet aan een ander overdragen. De naam van iedere eigenaar en leidinggevende staat op de vergunning. En voor iedere vestiging van uw bedrijf heeft u een aparte vergunning nodig. Verandert er iets aan uw bedrijf? Geef dit meteen aan ons door. Soms moet u dan een nieuwe vergunning aanvragen. Bijvoorbeeld als er een nieuwe eigenaar is of de rechtsvorm van uw bedrijf verandert. Dit betekent namelijk een aanpassing van uw vergunning. Ook andere veranderingen moet u melden, zoals wanneer u iets verandert aan het pand of u neemt een nieuwe leidinggevende in dienst. U krijgt ook te maken met een Bibob-onderzoek. Hiermee controleren we of u of uw onderneming met iets strafbaars te maken hebben (gehad).

 • Alcohol schenken verenigingen

  Omdat uw vereniging of stichting geen horecabedrijf is, zijn er extra regels. Bijvoorbeeld hoeveel feesten zoals jubileums, verjaardagen en bruiloften er mogen plaatsvinden in de kantine of het restaurant van de vereniging. Maar ook de tijden waarop er alcohol geschonken mag worden. De bedoeling van de extra regels is dat café’s en restaurants geen last hebben van oneerlijke concurrentie. Paracommercie is een verzamelnaam voor verenigingen of stichtingen. Dit noemen we ook wel paracommerciële instellingen. Denk aan een sportclub, cultuurcentrum, poppodium of een kerkelijke instelling. Vaak hebben dit soort organisaties voordelen zoals subsidies, vrijwilligers of speciale belastingen. 

 • Archeologie

  Wat is archeologie? Archeologie zijn sporen van menselijke activiteiten uit het verleden die in de bodem zijn achtergebleven. Meestal zijn deze sporen niet meteen zichtbaar maar worden ze pas zichtbaar als je in de grond gaat graven. Vaak gaat het om oude woonsporen. Zo kun je in de bodem resten terugvinden van boerderijen en ook kun je oude gebruiksvoorwerpen terugvinden zoals potten. Onderzoek naar deze oude sporen kan ons veel vertellen over hoe de mensen vroeger leefden en hoe het landschap er vroeger uitzag. Sinds 2007 zijn gemeenten verplicht om in de ruimtelijke ontwikkeling rekening te houden met archeologische sporen die in de bodem aanwezig kunnen zijn. Daarvoor hebben gemeenten beleid opgesteld en archeologische verwachtingskaarten. Voor de gemeente Vijfheerenlanden is er nog geen archeologische kaart. De voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik hebben wel archeologische verwachtings- en beleidskaarten. Totdat de gemeente Vijfheerenlanden archeologisch beleid en kaarten heeft opgesteld, geldt nog het beleid zoals dat door de drie voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik is opgesteld. Helaas kunnen wij deze kaarten niet publiceren op de website omdat deze niet voldoen aan de wet digitale toegankelijkheid. Heeft u deze kaarten nodig, bijvoorbeeld omdat u een archeologische onderzoek gaat uitvoeren? Neem dan contact op met de gemeente Vijfheerenlanden. Archeologische verwachtingswaarden Op de archeologische kaart worden gebieden aangeduid met een hoge, middelhoge of lage archeologische verwachtingswaarde. De hoogte van de waarden wordt onder andere bepaald door nationale kaarten waarop de bodemopbouw zijn weergegeven, historische kaarten en archeologische vondsten uit het verleden. De verwachtingswaarde is een inschatting van de kans of er archeologische resten in de bodem aanwezig kunnen zijn. De archeologische verwachting is vertaald naar het bestemmingsplan. Op basis van die verwachtingen wordt bepaald of er archeologisch vooronderzoek moet plaatsvinden bij werkzaamheden die de bodem verstoren (bijvoorbeeld de bouw of uitbreiding van een schuur of woning). Archeologisch onderzoek Archeologisch onderzoek bestaat uit verschillende stappen. Na iedere stap wordt op basis van de resultaten bepaald of er verder onderzoek moet worden uitgevoerd: Archeologisch bureauonderzoek Verkennend booronderzoek Karterend booronderzoek Proefsleuvenonderzoek Opgraving Sinds 1 juli 2016 moeten bedrijven die archeologische werkzaamheden verrichten beschikken over een certificaat. Op de website van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer is te vinden welke bureaus archeologisch onderzoek mogen uitvoeren.

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbest verwijderen? Er zijn strenge regels voor het werken met asbest. Asbest is een kankerverwekkende stof. Niet iedereen mag het zomaar verwijderen, slopen of het wegbrengen. Voordat u de werkzaamheden begint, doet u in ieder geval een sloopmelding via het Omgevingsloket.

 • Basisregistratie: persoonsgegevens wijzigen

  Kloppen de gegevens over u in de basisregistratie personen (BRP) niet? U kunt ons vragen om dit te veranderen. Hoe weet u dat de gegevens verkeerd zijn? Bijvoorbeeld omdat wij u een brief sturen, waarin verkeerde gegevens staan. Maar het kan ook andersom. Bijvoorbeeld als u getrouwd bent in het buitenland. Dan weet de gemeente niet dat er iets veranderd is. U kunt uw gegevens eenvoudig bekijken op de website mijnoverheid.nl Hier logt u in met uw DigiD. U moet de verandering kunnen bewijzen. Bijvoorbeeld met een geboorteakte of een ander officieel document.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties