Resultaten

1 - 10 van de 143 Resultaten
Toon producten van Vlaardingen
 • Aangifte doen van een levenloos geboren kind

  Het is voor ouders heel verdrietig als hun kind levenloos ter wereld komt. Een erkenning van het bestaan van hun kind door middel van een officiële registratie in de burgerlijke stand kan hun verdriet niet wegnemen, maar hopelijk helpen bij de verwerking daarvan. U kunt als ouder(s) bij de gemeente een akte van geboorte (levenloos) laten opmaken. Een levenloos geboren kind wordt daarna niet automatisch in de Basisregistratie Personen (BRP) opgenomen. Vanaf 4 februari 2019 kunt u daar als ouder wel een verzoek voor indienen in de gemeente waar u woont.

 • Aanvragen kunst- en cultuursubsidie

  Let op: Wilt u een incidentele subsidieaanvraag indienen voor culturele activiteiten tot 5.000,- euro voor de 2e periode 2019 ( 15 april 2019 vanaf 12.00 uur)? Dan is het goed om te weten dat door de grote belangstelling, die wij zeer waarderen, het subsidieplafond voor deze periode al bereikt is. Als u toch nog een aanvraag indient, wordt deze wel in behandeling genomen maar zal op basis van artikel 6 lid 2 van de “Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten tot 5.000,- euro“ worden afgewezen.

 • Aanvragen schildje beeldbepalend pand

  Eigenaren van beeldbepalende panden kunnen zonder afspraak op vertoon van een identiteitsbewijs gratis een schildje ophalen bij de balie van het stadskantoor.

 • Aanvragen vergunning of subsidie voor monument/beeldbepalend pand

  Een monument is een pand met een bijzondere status. Daarom zijn er zowel rechten als plichten verbonden aan het hebben van een monument. Een van de plichten is dat de eigenaar van een monument een vergunning moet aanvragen voor iedere verandering aan het gebouw. Een (omgevings)vergunning voor verbouw, verbetering of groot onderhoud van een monument of beeldbepalend pand vraagt u aan via www.omgevingsloket.nl. Voor een verzoek voor subsidie neemt u contact op met de gemeente Vlaardingen.

 • Aanwijzing monument of beeldbepalend pand

  U kunt bij de gemeente, of via de monumentencommissie, een verzoek indienen om uw woning of pand op de monumentenlijst te plaatsen. Komt uw woning op de monumentenlijst te staan terwijl u dat niet wilt? Dan kunt u tot 6 weken na de bekendmaking bezwaar indienen bij de gemeente.

 • Adresonderzoek

  Staat iemand op uw adres ingeschreven die er niet woont? Of heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken? Dan kunt u een melding doen de gemeente. De gemeente kan dan een adresonderzoek instellen. Wanneer kunt u een melding doen? Staat iemand op uw adres ingeschreven maar woont die persoon er niet meer? Dan kunt u – als eigenaar, huurder of medebewoner van de woning – een melding doorgeven. De gemeente kan dan een adresonderzoek instellen.

 • Afvalbrengstation

  Bij het afvalbrengstation van Irado brengt u al uw afval; van grofvuil tot klein chemisch afval. U vindt het afvalbrengstation aan de Kreekweg 76 te Vlaardingen.

 • Afval (huishoudens)

  Irado zamelt voor de gemeente Vlaardingen het huishoudelijk afval in. Bij de klantenservice van Irado kunnen bewoners terecht voor meldingen en alle vragen over afvalinzameling in hun straat of op hun huisadres. Ook bedrijven die meer informatie over de mogelijkheden voor inzameling van het bedrijfsafval willen hebben, kunnen deze opvragen bij Irado.

 • Afvalwater, lozing

  Het is niet toegestaan om buiten het riool afvalwater te lozen, zoals koelwater, huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater. De meeste woningen zijn aangesloten op het riool. Voor woningen en inrichtingen die (nog) niet op het riool zijn aangesloten is het mogelijk om hiervoor bij de gemeente een ontheffing aan te vragen.

 • Afwijken van het bestemmingsplan

  Dient u een bouwplan in dat niet in het bestemmingsplan past? Of wilt u een gebouw of gebied anders gaan gebruiken dan volgens het bestemmingsplan mogelijk is? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Deze aanvraag is dan uw verzoek om af te mogen wijken (voorheen vrijstelling/ontheffing) of wijziging van het bestemmingsplan. U kunt de omgevingsvergunning online aanvragen via www.omgevingsloket.nl.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties