Resultaten

1 - 10 van de 143 Resultaten
Toon producten van Vlaardingen
 • Bijstand

  Heeft u niet voldoende geld om rond te komen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Deze vraagt u digitaal via de website van Stroomopwaarts aan. Zodra u de uitkering heeft aangevraagd gaat u samen met Stroomopwaarts kijken wat nodig is om aan het werk te komen.

 • Individuele Inkomenstoeslag

  Als u geen zicht heeft op inkomensverbetering, komt u wellicht in aanmerking voor deze toeslag. De individuele inkomenstoeslag is een vast bedrag dat u eenmaal per 12 maanden kunt aanvragen. U mag zelf bepalen waar u het geld voor gebruikt. U vraagt deze aan via het aanvraagformulier op de website van Stroomopwaarts.

 • Individuele Studietoeslag

  Veel studenten hebben een bijbaan om de studie te betalen. Voor studenten met een beperking is het vaak niet mogelijk om naast de studie te werken. Voor hen is de studietoeslag, een bedrag van € 762,- per jaar. Een steuntje in de rug om toch te kunnen studeren. U vraagt deze aan via het aanvraagformulier op de website van Stroomopwaarts.

 • Schuldhulpverlening

  Heeft u schulden die u zelf niet meer kunt oplossen? Het team schuldhulpverlening van Stroomopwaarts helpt u bij het op orde krijgen van uw financiële situatie. U vraagt dit aan via het aanmeldformulier op de website van Stroomopwaarts.

 • Wajong-uitkering

  Wanneer u op jonge leeftijd een ziekte of handicapt hebt gekregen en daardoor nu en in de toekomst niet kunt werken, kunt u misschien een Wajong uitkering krijgen. Wajong vraagt u aan bij het UWV. Kunt u nu of in de toekomst wel werken? Dan krijgt u geen Wajong. Meld u bij ons, wij helpen u bij het zoeken naar een passende baan.

 • Aangifte doen van een levenloos geboren kind

  Het is voor ouders heel verdrietig als hun kind levenloos ter wereld komt. Een erkenning van het bestaan van hun kind door middel van een officiële registratie in de burgerlijke stand kan hun verdriet niet wegnemen, maar hopelijk helpen bij de verwerking daarvan. U kunt als ouder(s) bij de gemeente een akte van geboorte (levenloos) laten opmaken. Een levenloos geboren kind wordt daarna niet automatisch in de Basisregistratie Personen (BRP) opgenomen. Vanaf 4 februari 2019 kunt u daar als ouder wel een verzoek voor indienen in de gemeente waar u woont.

 • Aanvragen kunst- en cultuursubsidie

  Let op: Wilt u een incidentele subsidieaanvraag indienen voor culturele activiteiten tot 5.000,- euro voor de 2e periode 2019 ( 15 april 2019 vanaf 12.00 uur)? Dan is het goed om te weten dat door de grote belangstelling, die wij zeer waarderen, het subsidieplafond voor deze periode al bereikt is. Als u toch nog een aanvraag indient, wordt deze wel in behandeling genomen maar zal op basis van artikel 6 lid 2 van de “Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten tot 5.000,- euro“ worden afgewezen.

 • Aanvragen schildje beeldbepalend pand

  Eigenaren van beeldbepalende panden kunnen zonder afspraak op vertoon van een identiteitsbewijs gratis een schildje ophalen bij de balie van het stadskantoor.

 • Aanvragen vergunning of subsidie voor monument/beeldbepalend pand

  Een monument is een pand met een bijzondere status. Daarom zijn er zowel rechten als plichten verbonden aan het hebben van een monument. Een van de plichten is dat de eigenaar van een monument een vergunning moet aanvragen voor iedere verandering aan het gebouw. Een (omgevings)vergunning voor verbouw, verbetering of groot onderhoud van een monument of beeldbepalend pand vraagt u aan via www.omgevingsloket.nl. Voor een verzoek voor subsidie neemt u contact op met de gemeente Vlaardingen.

 • Aanwijzing monument of beeldbepalend pand

  U kunt bij de gemeente, of via de monumentencommissie, een verzoek indienen om uw woning of pand op de monumentenlijst te plaatsen. Komt uw woning op de monumentenlijst te staan terwijl u dat niet wilt? Dan kunt u tot 6 weken na de bekendmaking bezwaar indienen bij de gemeente.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties