Resultaten

1 - 10 van de 127 Resultaten
Toon producten van Vlaardingen
 • Aangifte doen van een levenloos geboren kind

  Het is voor ouders heel verdrietig als hun kind levenloos ter wereld komt. Een erkenning van het bestaan van hun kind door middel van een officiële registratie in de burgerlijke stand kan het verdriet niet wegnemen, maar kan hopelijk helpen bij de verwerking. Als uw kind levenloos geboren is, wordt een zogenoemde 'akte van geboorte (levenloos)' opgemaakt. U kunt de voor- en achternamen van uw kind in de akte laten opnemen en die van u en uw partner. Dit regelt u in de gemeente waar het kind geboren is. U kunt uw kind ook laten bijschrijven in uw trouwboekje. Verder kunt u de informatie uit de akte laten verwerken in de Basisregistratie Personen (BRP) als u dit wilt. Dit regelt u bij de gemeente waar u woont.   Maak een afspraak voor: Aangifte levenloos geboren kind Hoe werkt het? Maak als ouders samen een afspraak. Ga samen naar de afspraak. De medewerker van de gemeente maakt een akte op. Dit kan ook op een plek met meer privacy in plaats van in de centrale hal van het stadskantoor. Uw levenloos geboren kind wordt niet automatisch in de Basisregistratie Personen (BRP) opgenomen. U kunt hier wel om vragen in de gemeente waar u woont. Meenemen naar de afspraak uw identiteitsbewijzen. een verklaring afgegeven door de behandelend arts. een trouwboekje, als u wilt dat uw kind daarin wordt bijgeschreven. Kosten Geen Heeft u vragen? Stuur een bericht via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000.

 • Aanvragen subsidie voor monument/beeldbepalend pand

  Bent u eigenaar van een monument of beeldbepalend pand? En wilt u het uiterlijk van het pand veranderen door werkzaamheden, bijvoorbeeld bij een verbouwing of groot onderhoud? Voor de bouw- of onderhoudskosten, kunt u subsidie aanvragen. Ook voor het goed zichtbaar en toegankelijk maken van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Maak een afspraak voor: Aanvraag subsidie voor monumenten Voorwaarden Gemeentelijk monument De onderhoudswerkzaamheden moeten in het belang van de monumentale waarden, toekomst en/of exploitatie van het object zijn. De Commissie Welstand en Monumenten moet de aanvraag positief beoordelen. De Subsidieverordening Monumenten 2000 is te vinden via www.vlaardingen.nl Beeldbepalend pand Voor beeldbepalende panden verleent het college subsidie wanneer het pand bijdraagt aan de ambities uit onze Erfgoednota om erfgoed te behouden, maar ook zichtbaar en toegankelijk te maken. Hierbij wordt de Algemene Subsidieverordening 2011 aangehouden, deze is te vinden via decentrale.regelgeving.overheid.nl Hoe werkt het? Subsidie voor verbouw en onderhoud gemeentelijk monument of beeldbepalend pand Print het aanvraagformulier 'subsidie monumenten’ (pdf, 141kB) of het aanvraagformulier aanvraagformulier 'subsidie beeldbepalend pand' (pdf, 141kB) uit en vul het in. Maak een foto van het formulier of scan het in en stuur het formulier via www.vlaardingen.nl/contactformulier. Binnen 3 tot 5 werkdagen krijgt u een reactie op uw aanvraag. Subsidie voor activiteiten om erfgoed goed zichtbaar (promotie) en toegankelijk te maken Print het aanvraagformulier aanvraagformulier 'subsidie activiteiten erfgoed'  (pdf, 139kB) uit en vul het in. Maak een foto van het formulier of scan het in en stuur het formulier via www.vlaardingen.nl/contactformulier. Binnen 3 tot 5 werkdagen krijgt u een reactie op uw aanvraag. Heeft u nog vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Aanvragen vergunning voor monument/beeldbepalend pand

  Bent u eigenaar van een monument of beeldbepalend pand? En wilt u het uiterlijk van het pand veranderen door werkzaamheden, bijvoorbeeld bij een verbouwing of groot onderhoud? Via het omgevingsloket op www.omgevingsloket.nl kunt u controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Direct regelen Vergunning aanvragen via www.omgevingsloket.nl Hoe werkt het? Plan een gratis vooroverleg in met de Commissie Welstand en Monumenten via (010) 248 4000. Doe dit voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt. Zo voorkomt u dat u uw bouwplan achteraf moet aanpassen om een vergunning te krijgen. Vraag de omgevingsvergunning aan via www.omgevingsloket.nl. Hoe dit moet, leest u op de pagina 'omgevingsvergunning aanvragen'. Afhankelijk van de werkzaamheden die u gaat doen, duurt het 8 tot 26 weken voordat wij beslissen over uw vergunningaanvraag. Voor rijksmonumenten geldt een lange procedure en voor gemeentelijke monumenten een korte. Voor de bouw- of onderhoudskosten die u maakt, kunt u subsidie aanvragen. Ook voor het goed zichtbaar en toegankelijk maken van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Heeft u nog vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Aanwijzen monument of beeldbepalend pand

  Wilt u dat uw pand een monument of beeldbepalend pand wordt? Doe dan een gratis aanvraag. Het kan ook gebeuren dat de gemeente zelf besluit uw pand als gemeentelijk monument aan te wijzen of als beeldbepalend pand in het bestemmingsplan op te willen nemen om de cultuurhistorische waarde van uw pand te beschermen. Tijdens dit proces wordt u gevraagd een zienswijze in te dienen. Voorwaarden Architectonische waarde in historisch verband: dit betekent dat het moet gaan om een bepaalde bouwstijl die typerend is voor een bepaalde periode. Lokale historische waarde: dit betekent dat er bijvoorbeeld in het verleden belangrijke mensen in het pand woonden. Hoe werkt het? Dien bij de gemeente een aanvraag in via www.vlaardingen.nl/contactformulier om uw woning of pand op de monumentenlijst te plaatsen. Wilt u niet dat uw woning op de monumentenlijst komt te staan? Dan kunt u tot 6 weken na de bekendmaking bezwaar indienen bij de gemeente. Kosten Geen Soorten monument Er zijn drie type monumenten: Rijksmonument Dit is de zwaarste categorie bescherming voor gebouwen en deze bescherming is geregeld in de Monumentenwet 1988, die de instandhouding van monumentale en cultuurhistorische waarden tot doel heeft. De gebouwen zijn 50 jaar of ouder. Voor iedere wijziging aan een rijksmonument is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Er zijn subsidiemogelijkheden en afhankelijk van de eigendomssituatie zijn er fiscale aftrekmogelijkheden. Gemeentelijk monument Dit is een van gemeentewege beschermd gebouw, De bescherming is geregeld in de gemeentelijke erfgoedverordening. Gemeentelijke monumenten zijn van lokaal belang. Voor iedere wijziging is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Onderhoud is vergunningvrij. Beeldbepalend pand Een beeldbepalend pand heeft cultuurhistorische waarde. Bescherming van karakteristieke kenmerken vindt plaats in het bestemmingsplan en met behulp van de welstandsnota. Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Adresonderzoek

  Denkt u dat er iemand op uw adres staat ingeschreven terwijl die er niet woont? Of heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken? Vraag dan een adresonderzoek aan. U kunt dit aanvragen als u woningeigenaar (hoofdbewoner) of huurder bent. Maak een afspraak voor: Aanvraag adresonderzoek Hoe werkt het Aanvragen op het stadskantoor maak een afspraak. verzamel gegevens voor het adresonderzoek: telefoonnummer, een adres waar de persoon misschien is en gegevens van familie, een werkgever of een uitkeringsinstantie. Schriftelijk aanvragen geef aan om welke persoon en om welk adres het gaat.  stuur zo veel mogelijk gegevens van die persoon mee: telefoonnummer, een adres waar de persoon misschien is en gegevens van familie of een werkgever. zet ook uw eigen contactgegevens en telefoonnummer in de brief. stuur een kopie van uw koop- of huurovereenkomst mee. stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee. stuur uw aanvraag voor adresonderzoek naar gemeente Vlaardingen, t.a.v Klantcontactcentrum, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Meenemen naar afspraak uw identiteitsbewijs. uw koop- of huurovereenkomst. gegevens die de gemeente voor het adresonderzoek kan gebruiken. Hoe lang duurt het? De gemeente probeert het adresonderzoek binnen 12 weken te doen. Als er weinig informatie is, kan het onderzoek langer duren. Kosten Er zijn geen kosten aan verbonden. Vragen? Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Afvalwater lozen

  Het is niet toegestaan om buiten het riool afvalwater te lozen, zoals koelwater, huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater. De meeste woningen zijn aangesloten op het riool. Voor woningen en inrichtingen die (nog) niet op het riool zijn aangesloten is het mogelijk om hiervoor bij de gemeente een ontheffing aan te vragen. Hoe werkt het? Aan de ontheffing van het verbod tot lozen van afvalwater worden door de gemeente voorwaarden gesteld. Soms heeft u toestemming van het waterschap nodig zoals het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater door middel van bijvoorbeeld een septic tank. Tijdelijke voorzieningen worden alleen toegestaan als andere mogelijkheden niet voor handen zijn. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoon (010) 248 4000. U kunt ook een mail sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier

 • Alcohol tijdelijk schenken, ontheffing

  Wilt u buiten een horecagelegenheid tijdens een evenement zwak alcoholhoudende dranken zoals bier of (glüh)wijn schenken of verkopen dan heeft u een ontheffing nodig. Een ontheffing kunt u aanvragen door het aanvraagformulier in te dienen. Het kost € 40,05 en duurt maximaal 8 weken. Sterke drank mag tijdens een evenement niet verstrekt worden, hiervoor is geen ontheffing mogelijk.

 • Archeologie bij (ver)bouwprojecten

  Wilt u (ver)bouwen? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Voor sommige projecten moet u ook een wijziging van het bestemmingsplan aanvragen. Denk er in beide gevallen aan te controleren of u archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren. Hoe werkt het? Omgevingsvergunning Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, ziet u in het bestemmingsplan of u ook archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren. Archeologische waarden zijn in het bestemmingsplan aangegeven. Criteria en vrijstellingen van archeologisch onderzoek staan in de toelichting en de regels bij het bestemmingsplan. Aanpassing bestemmingsplan Als voor uw project een wijziging van bestemming van uw terrein nodig is, doorloopt u een bestemmingsplanprocedure. In de ruimtelijke onderbouwing moet u een archeologische paragraaf opnemen.   Heeft u vragen? Bekijk de veelgestelde vragen. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Asbest verwijderen en inleveren

  Wilt u asbest uit uw woning (laten) verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen via www.omgevingsloket.nl. U mag alleen zelf asbest verwijderen als u aan een aantal eisen voldoet. Laat anders een erkend bedrijf de asbest verwijderen. Eisen U mag alleen zelf asbest verwijderen als u voldoet aan deze eisen: U gaat een van de deze materialen verwijderen uit uw woning: niet-gelijmde vloerbedekking of vloertegels waar asbest in zit. Let op: verwijder platte dakpannen niet zelf. geschroefde hechtgebonden platen waar asbest in zit. Let op: verwijder platen die vastgespijkerd zijn niet zelf. Meer informatie vindt u op www.infomil.nl . U bent de eigenaar van de woning waaruit u asbest verwijdert. Als u de woning huurt, heeft u toestemming van de verhuurder nodig. De ruimte waaruit u asbest verwijdert, hoort niet bij een bedrijf. Uw woning waaruit u asbest verwijdert, is geen monument. Uw woning ligt niet in een beschermd stadsgezicht. De oppervlakte van het materiaal dat u verwijdert, is maximaal 35 vierkante meter. Hoe werkt het  Houd de volgende gegevens bij de hand wanneer u de melding doet op www.omgevingsloket.nl: adresgegevens van de woning; tijdstip van de werkzaamheden; naam van het bedrijf dat de asbest verwijdert als u dit zelf niet doet. Let op: dit moet een gecertificeerd asbestbedrijf zijn. Bekijk ook het informatieblad over een sloopmelding van de DCMR. De DCMR houdt namens de gemeente toezicht op het verwijderen en storten van asbest. De DCMR stuurt u een bewijs van ontvangst van de melding. Hou daarbij rekening met het volgende: Meld de datum waarop de werkzaamheden beginnen minimaal 2 werkdagen ervoor via info@dcmr.nl. Gaat u zelf asbest uit uw woning verwijderen? Dan krijgt u binnen 5 werkdagen na de melding een besluit van de DCMR. U kunt bij het afvalbrengstation van Irado asbestzakken halen. U krijgt deze zakken alleen als u het goedkeuringsbesluit van de DCMR laat zien. Vul de zakken met de asbest en lever deze in bij de milieustraat van Irado. Gaat een gecertificeerd bedrijf asbest uit uw woning verwijderen? Dan krijgt u binnen 4 weken na de melding een besluit van de DCMR. Zorg dat in uw overeenkomst met het asbestbedrijf staat dat het bedrijf zich moet houden aan de voorschriften in de gemeentelijke bouwverordening en de voorschriften die bij de omgevingsvergunning horen. Stuur een bericht naar info@dcmr.nl als de werkzaamheden klaar zijn. Doe dit uiterlijk 1 werkdag nadat het werk klaar is. Kosten De melding is gratis. Heeft u vragen? Bel de asbesttelefoon van de DCMR via (010) 246 8656. Denkt u dat op een bepaalde locatie asbest niet op de juiste manier wordt verwijderd? Meld dit via (0888) 333 555 of via het milieumeldingenformulier op www.dcmr.nl . Is er asbest gestort op een plek waar dit niet hoort? Bel de Buitenlijn, telefoon (010) 248 4000.

 • Banierenlocaties aanvragen

  Wanneer u voor of tijdens een evenement wilt vlaggen, kunt u maximaal 3 weken gebruik maken van de festivalpotten en/of vaste masten van de gemeente Vlaardingen. U vult het 'aanvraagformulier banierenlocaties' in en stuurt dit met het ontwerp van de banier naar de gemeente Vlaardingen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties