Resultaten

1 - 10 van de 248 Resultaten
Toon producten van Voorschoten
 • Marktplaats aanvragen

  Wilt u een plaats op de wekelijkse warenmarkt innemen, dan heeft u een marktvergunning nodig.

 • Gemeentelijk pand gebruiken

  Dit is momenteel niet mogelijk in de gemeente.

 • Afspraak maken en inplannen

  U kunt voor producten van burgerzaken en burgerlijke stand een afspraak maken. U kunt kiezen voor een geschikte dag en tijd.

 • Belastingen, kopie aanslag

  Dit is geregeld via de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland.  

 • Planschade

  Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

 • Verkiezingen, stempas

  Uiterlijk 14 dagen voor een verkiezing krijgt u, als u kiesgerechtigd bent een persoonlijke stempas thuisgestuurd.  Met deze stempas(sen) en een geschikt identiteitsbewijs kunt u in elk stembureau binnen uw gemeente stemmen. Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerspas aanvragen.

 • Omgevingsvergunning

  Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

 • Bouwwerk, start

  In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Gaat u starten met de werkzaamheden? Dan meldt u dit bij de gemeente.

 • Geluidsapparatuur horecabedrijf

  Als u gebruikmaakt van geluidsapparatuur in uw horecabedrijf, meldt u dit bij de gemeente. Om geluidsoverlast te voorkomen, kan de gemeente extra afspraken hierover met u maken.

 • Legesverordening

  Leges zijn feitelijk vergoedingen voor gemeentelijke dienstverlening. Daarbij kunt u denken aan het afgeven van paspoorten, rijbewijzen, uittreksels en vergunningen. De tarieven worden vastgesteld door de gemeenteraad en staan in de tarieventabel die hoort bij de Legesverordening. 

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties