Resultaten

1 - 10 van de 199 Resultaten
Toon producten van Waalwijk
 • Marktplaats aanvragen

  Wilt u een plaats op de markt innemen, dan hebt u een marktvergunning nodig. Klik hier voor meer informatie over de markt,  de tijden en waar de markten zijn. De voordelen Uw KVK- en vestigingsnummer worden automatisch ingevuld; Wij kunnen u sneller helpen bij een vervolgcontact. Marktplaats online aanvragen Liever melden zonder eHerkenning? Marktplaats online aanvragen zonder eHerkenning

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak. Bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.Elk jaar krijgt u een aanslag van de gemeente. Daarin staat welke OZB u moet betalen. Ook staat in deze aanslag de getaxeerde waarde van uw pand vermeld. De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari uw woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij koop en verkoop verrekent de notaris dit met de koper van de woning.

 • Bouwwerk, gereedmelding

  Onderstaande punten bent u verplicht te melden bij gemeente Waalwijk. Meld dit in elk geval zeven dagen voor aanvang van de werkzaamheden. Uitzetten van de bouw Met bouwen mag pas worden begonnen als door de gemeente het straatpeil is aangegeven en de rooilijnen en/of de bebouwingsgrenzen zijn aangegeven. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Team Ontwerp Openbare Ruimte via 0416-683456. Start van de bouwwerkzaamheden Met bouwen mag pas worden begonnen als u een melding heeft gedaan van de start van de werkzaamheden. Meld de start van uw bouwwerkzaamheden Start van onderdelen van bouwwerkzaamheden U kunt onderstaande bouwwerkzaamheden melden bij info@waalwijk.nl onder vermelding van het zaaknummer. de ontgravingwerkzaamheden; de grondverbeteringswerkzaamheden; het inbrengen van de funderingspalen; het betonstorten (om de wapening, de bekisting en de afstempeling daarvan te laten keuren). Gereed melden bouwwerkzaamheden Het in gebruik geven of nemen van een bouwwerk is pas toegestaan als u vooraf een melding heeft gedaan dat de bouwwerkzaamheden gereed zijn en als er gebouwd is overeenkomstig de omgevingsvergunning. Meld dat uw bouwwerkzaamheden gereed zijn

 • Naamswijziging achternaam

  Als u uw achternaam of die van uw kind wilt veranderen, checkt u eerst in de brochure Naamswijziging van Justis of dit kan. Justis is de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Justis.

 • Bijen houden

  Bijen zijn beschermde dieren en kunnen overlast bezorgen in uw omgeving. Daarom is het in sommige gevallen verboden om bijen te houden. Wilt u dit toch doen, dan moet u hiervoor een ontheffing op het verbod aanvragen bij de gemeente.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen, dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandscriteria. In de welstandsnota van de gemeente staan de welstandscriteria. Op basis hiervan kunt u zelf inschatten of uw bouwplan aan de criteria voldoet. Bekijk de interactieve welstandskaart

 • Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

  Ontvangt u een bijstandsuitkering van Baanbrekers dan kan Baanbrekers soms iemand anders verplichten de bijstand (gedeeltelijk) terug te betalen. Er is dan sprake van ‘verhaal van bijstand’. Bijstand kan worden verhaald op je ouders als je jonger bent dan 21 jaar en bijstand krijgt. Bijstand kan ook worden verhaald op uw voormalig echtgenoot of echtgenote als u bijstand krijgt na de echtscheiding.   

 • Milieu, vergunning of melding

  Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Voor diverse activiteiten hebt u een omgevingsvergunning nodig. Soms is een melding voldoende.

 • Bedrijfsverzamelgebouw, plek huren

  De gemeente Waalwijk heeft geen bedrijfsverzamelgebouw in beheer. Er zijn binnen de gemeente wel een aantal gebouwen waar meerdere bedrijven in gevestigd zijn, maar de verhuur van delen van deze panden gebeurt door de makelaardij.

 • Koninklijk Predicaat

  Het predicaat 'Koninklijk' is een onderscheiding waardoor een onderneming of vereniging de aanduiding ‘Koninklijk’ aan haar naam mag toevoegen en de Koninklijke kroon mag voeren, bijvoorbeeld op briefpapier. Het is een soort visitekaartje waarmee u zich onderscheidt van uw branchegenoten. U kunt het predicaat alleen krijgen als u aan strikte voorwaarden voldoet.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties