Resultaten

1 - 10 van de 235 Resultaten
Toon producten van Waddinxveen
 • Kinderopvangtoeslag

  Gaat uw kind naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (BSO), of gastouder? Dan heeft u misschien recht op een vergoeding: de kinderopvangtoeslag. U heeft recht op kinderopvangtoeslag als u werkt, studeert, werkzoekende bent of een inburgeringscursus volgt. Daarnaast moet de kinderopvangorganisatie aangemeld zijn in het Landelijk Register Kinderopvang. Kijk voor alle voorwaarden op www.belastingdienst.nl. Hier vraagt u ook uw kinderopvangtoeslag aan. Aanvullende vergoedingen Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Sinds 1 januari 2019 kan u bij het kinderdagverblijf een aanvullende vergoeding aanvragen voor kinderen tussen de twee jaar - drie maanden en vier jaar oud. De volgende kinderdagverblijven ontvangen een bijdrage van de gemeente: Kinderdagverblijf Locatie Telefoon E-mail Stichting Quadrant Kindercentra Verschillende locaties 0182 - 689 896 info@quadrantkindercentra.nl Zie Uit! Peutergroep Mazzy Lindengaarde 17A 2742 TP Waddinxveen +31(0)6 - 30 84 90 79 info@zieuit.nl Kind & Co Peutergroep Boskoop: Bouwsteen Jac P. Thijssestraat 30 2771 HT Boskoop +31(0)30 695 84 69 info@kmnkindenco.nl Extra vergoeding In sommige gevallen zijn deze vergoedingen niet voldoende. Bijvoorbeeld als u werk zoekt of wegens sociaal medische redenen geen kinderen kan opvangen. In die gevallen kan de gemeente extra bijdragen. Wilt u weten of u recht heeft op een extra vergoeding van de gemeente? Neem dan contact op met Team Wadwijzer via telefoonnummer 14 01 82 of stuur een e-mail naar wadwijzer@waddinxveen.nl.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Woonwijk, wens of idee melden

  Als u een goed idee hebt voor uw wijk of buurt, kunt u dit melden bij de gemeente. U kunt hiervoor ook contact opnemen met uw wijkbeheerder. Doe dit eventueel samen met andere bewoners uit uw wijk of buurt. De gemeente bekijkt vervolgens hoe zij u kunnen helpen om uw idee uit te voeren.

 • WOZ-waarde

  De BSGR bepaalt namens de gemeente elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit is de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt gebruikt om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen. Ook de gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden berekend met de WOZ-waarde.

 • Watervergunning

  Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater hebt u een watervergunning nodig. Oppervlaktewater is water in: sloten plassen vijvers kanalen meren beken rivieren

 • Weer gaan werken

  De gemeente en het UWV kunnen u helpen bij het vinden van werk. Zij kunnen u ook andere hulp bieden waarmee u uw kansen op werk vergroot.

 • Wob-verzoek indienen

   De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt dat u recht hebt op informatie van de gemeente. Op deze manier hebt u meer inzicht in het gemeentelijk handelen. De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website.   Wilt u informatie over gemeentelijk beleid dat nog niet bekend is gemaakt? Dien dan bij de gemeente een Wob-verzoek in. Dit is een verzoek om de informatie te verstrekken.

 • Woning zoeken, sociale huur

  Sociale huurwoningen zijn goedkopere huurwoningen die meestal eigendom zijn van een woningcorporatie. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. In Waddinxveen moet u zich inschrijven voor een huurwoning op WoningNet. De inschrijving is eenmalig en blijft geldig tot u een nieuwe woning huurt of wanneer u zich uitschrijft.

 • Sociale huurwoning, urgentieverklaring

  Een woningbouwvereniging kan u een urgentieverklaring geven als u dringend woonruimte zoekt. Dit betekent dat u voorrang krijgt als u een woning wilt huren. Inwoners van Waddinxveen kunnen op www.urgentie.info de urgentiecheck doen.

 • Woonvoorzieningen

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij en zoveel mogelijk zelfredzaam blijven. Soms is dit door ziekte, een beperking of ouderdom (tijdelijk) niet haalbaar. Een leenvoorzieningen biedt misschien uitkomst: Uitleenservice: Voor het lenen van onder andere een douche- of toiletstoel, badplank of toiletverhoger kunt u terecht bij de uitleenservice. U kunt maximaal zes maanden gebruikmaken van een voorziening van de uitleen. De kosten worden vergoed vanuit de zorgverzekering. U leent voorzieningen bij: Vegro, Medipoint, Jens.   Traplift huren/kopen: Heeft u een traplift nodig: huren of tweedehands kopen via www.123trapliften.nl. Verstrekken van een individuele voorziening (maatwerk) Als er sprake is van langdurige beperkingen kunt u met het Sociaal Team in gesprek om een oplossing te zoeken. Welke hulp wordt geboden, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Er wordt eerst gekeken of u geholpen bent met een leenvoorziening. Helpt dit u niet? Dan bekijkt het Sociaal Team of de woning geschikt te maken is met een kleine aanpassing. Het kan ook zijn dat er meerdere grote voorzieningen nodig zijn om de woning geschikt te maken. Als dat zo is kan worden beoordeeld of verhuizen naar een meer geschikte woning voordehand liggend is. Mogelijkheden van maatwerk zijn bijvoorbeeld: een drempelaanpassing een aanpassing in uw badkamer een traplift een verhuiskostenvergoeding

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties