Resultaten

1 - 10 van de 51 Resultaten
Toon producten van Waddinxveen
 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Woonwijk, wens of idee melden

  Als u een goed idee hebt voor uw wijk of buurt, kunt u dit melden bij de gemeente. U kunt hiervoor ook contact opnemen met uw wijkbeheerder. Doe dit eventueel samen met andere bewoners uit uw wijk of buurt.De gemeente bekijkt vervolgens hoe zij u kunnen helpen om uw idee uit te voeren.

 • Watervergunning

  Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater hebt u een watervergunning nodig.Oppervlaktewater is water in: sloten plassen vijvers kanalen meren beken rivieren

 • Vluchtelingenpaspoort

  Een vluchtelingenpaspoort is een Nederlands reisdocument voor vluchtelingen. U kunt ermee naar landen buiten Nederland reizen. Maar niet naar uw land van herkomst. Ook kunt u het vluchtelingenpaspoort in Nederland gebruiken als geldig legitimatiebewijs.U vraagt het vluchtelingenpaspoort aan bij de gemeente. De geldigheidsduur van uw vluchtelingenpaspoort is afhankelijk van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning (minimaal 1 en maximaal 3 jaar).

 • Verplichte verbetering woning

  Als u eigenaar bent van een woning, woonkeet of woonwagen, moet u voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Als uw woning, woonkeet of woonwagen niet meer aan deze eisen voldoet, kan de gemeente u als eigenaar verplichten dit te verbeteren. Als u dit niet doet kan de gemeente de woning sluiten. De kosten zijn dan voor u.

 • Verkiezingen, kiezerspas

  Met een kiezerspas kunt u in een andere gemeente stemmen dan waar u woont. U vraagt een kiezerspas aan bij de gemeente. Let op! U kunt geen kiezerspas aanvragen bij gemeenteraadsverkiezingen. 

 • Vergoeding huisvestingsvoorzieningen scholen

  Scholen kunnen van de gemeente een vergoeding krijgen voor huisvestingsvoorzieningen. De gemeente is verantwoordelijk voor het betalen van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen.

 • Uitrit of inrit aanleggen

  U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Meld dit vooraf bij de gemeente en ga na of u hier een omgevingsvergunning voor nodig hebt.Uw melding wordt getoetst aan artikel d 2:12  APV en de beleidsregels melding uitweg. Indien er geen bezwaren zijn tegen de uitrit, ontvangt u een brief waarin staat dat akkoord gegaan wordt met de aanleg van de uitrit. U dient wel na te gaan of u hier een omgevingsvergunning voor nodig hebt.Melding in-/uitrit voor wegen in beheer gemeente In Waddinxveen kunt u voor het aanleggen van een in- of uitrit volstaan met het doen van een melding, mits de aansluiting wordt gedaan aan een weg die in beheer is van de gemeente.In-/uitrit voor provinciale wegWilt u een in - of uitrit realiseren aan een provinciale weg dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.Ga voor een omgevingsvergunning naar www.omgevingsloket.nl.

 • Terras plaatsen

  Voor het houden van een terras is een vergunning nodig. Een terras maakt onderdeel uit van een exploitatievergunning. U kunt dus niet afzonderlijk een terrasvergunning aanvragen. Onder een terras verstaat de gemeente een buiten de besloten ruimte liggend deel van een horecabedrijf waar zitgelegenheid is en waar tegen vergoeding maaltijden, hapjes en/of dranken worden geserveerd.Voor het hebben van een uitstalling voor commerciële doeleinden bij winkels en bedrijven legt de gemeente een aanslag precariobelasting op.

 • Stedenbouwkundige plannen bekijken

  De gemeente maakt plannen voor gebieden waarop gebouwd moet worden. Deze stedenbouwkundige plannen kunt u bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl.In een stedenbouwkundig plan geeft de gemeente aan hoe het gebied bebouwd gaat worden: hoogbouw of laagbouw woonruimten of kantoorruimten vrije sectorwoningen of woningen in de sociale huursectorEen stedenbouwkundig plan is onderdeel van een bestemmingsplan.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties