Resultaten

1 - 10 van de 222 Resultaten
Toon producten van Wassenaar
 • Marktplaats, aanvraag

  Wilt u een plaats op de wekelijkse warenmarkt innemen, dan heeft u een marktvergunning nodig.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak. Bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

 • Bouwwerk, gereedmelding

  In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning. Hebt u volgens de regels gebouwd? Dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

 • Seksbedrijf beheren

  De gemeente stelt eisen aan het beheren van een seksbedrijf. Ook moet u het starten, het overnemen of het stoppen van het beheer melden bij de gemeente.

 • Naamswijziging, achternaam

  Er is een verschil tussen het product 'gebruik achternaam veranderen' en 'naamswijziging, achternaam'. Gebruik achternaam veranderen wordt bijvoorbeeld toegepast bij het gebruik van achternaam partner. In bepaalde situaties kunt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen. Download de brochure Naamswijziging en bekijk of dit kan. Staat uw situatie in deze brochure? Dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging indienen bij Dienst Justis.

 • Asbest verwijderen, melding

  Asbest werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Wilt u asbest verwijderen in of bij uw woning? Dan moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Bent u niet de eigenaar van de woning, maar huurder? Neem dan eerst contact op met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het kenniscentrum van Rijkswaterstaat.

 • Schoolbegeleidingsdienst (SBD)

  Nederlandse scholen in het basisonderwijs nemen diensten af van de schoolbegeleidingsdienst (SBD). De SBD ondersteunt scholen bij problemen van de schoolorganisatorische aard en problemen met inhoudelijke begeleiding van leerlingen. Ondervindt u als vertegenwoordiger van uw school in het primair onderwijs zulke problemen? U kunt zich dan het beste richten tot deze dienst voor ondersteuning. In Wassenaar bestaat de Schooladvies Dienst (SAD). Zie voor meer informatie de website van de SAD.

 • Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

  De gemeente kan iemand anders dan degene die bijstand krijgt, verplichten om de bijstandsuitkering terug te betalen. Dit heet ‘verhaal van bijstand’. De gemeente kan bijstand op u verhalen als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. Onderhoudsplicht betekent dat u meebetaalt aan de kosten van levensonderhoud van een ander persoon. U bent verplicht financieel te zorgen voor: uw kind jonger dan 21 jaar uw (ex-)echtgenoot/echtgenote uw (ex-)geregistreerd partner Doet u dit niet en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering? Dan kan de gemeente beslissen dat u deze bijstand moet terugbetalen.

 • Milieu, omgevingsvergunning of melding

  Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Voor bepaalde activiteiten die het milieu belasten moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen.Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Dan kunt u via Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

 • Koninklijk predicaat

  Het predicaat 'Koninklijk' is een onderscheiding voor een vereniging, stichting, instelling of onderneming. Dit predicaat kunt u aanvragen bij de burgemeester. U mag dan de titel 'Koninklijk' toevoegen aan de naam van uw organisatie. Ook mag u de Koninklijke kroon gebruiken, bijvoorbeeld op briefpapier.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties