Resultaten

1 - 10 van de 16 Resultaten
Toon producten van Waterschap Aa en Maas
 • Bedrijfswaterplan

  Met een bedrijfswaterplan kun je flexibeler beregenen. In het plan schrijf je welke maatregelen je neemt om water te besparen.

 • Schadeclaim indienen

  Wil je eens schadeclaim indienen omdat Aa en Maas onjuist gehandeld heeft? Dat kan via onze website.

 • Opgave grondwateronttrekking

  Heb je een vergunning voor het onttrekken van grondwater of een bedrijfswaterplan? Doe dan jaarlijks de opgave grondwateronttrekking.

 • Excursie

  Wil je, bijvoorbeeld met een groep scholieren, een excursie maken naar een rioolzuivering of gemaal? Dat kan!

 • Inspreken bij een vergadering

  Wil je iets delen over een onderwerp dat besproken wordt bij een openbare vergadering? Dan kun je daarvoor een verzoek indienen.

 • Meldpunt bodemkwaliteit

  Ga je in of nabij oppervlaktewater aan de slag met steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie? Dan krijg je te maken met het Meldpunt bodemkwaliteit.

 • Melden start en einde werkzaamheden vergunning

  Heb je een watervergunning en start of stop je met werkzaamheden? Zorg dan voor het (af)melden.

 • Verzoek om informatie (Wob)

  Wil je iets weten over het handelen van Waterschap Aa en Maas? Dan kun je een Wob-verzoek indienen.

 • Melding of klacht over water

  Ruik of zie je iets vreemds, heb je ergens last van of kan iets beter in of rondom water? Denk aan slechte waterafvoer, watervervuiling, illegaal gedumpt afval of dode dieren? Dien dan een klacht in of maak een melding. 

 • Nadeelcompensatie aanvragen

  Ook als wij ons werk rechtmatig (juist) uitvoeren, kan het voorkomen dat je schade lijdt. Bijvoorbeeld omdat de grond van je perceel natter wordt door werkzaamheden die we doen. Of omdat de waarde van je huis vermindert doordat we een dijk moeten verhogen. In zo’n geval kun je nadeelcompensatie aanvragen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties