Resultaten

1 - 10 van de 15 Resultaten
Toon producten van Waterschap Hunze en Aa's
 • Lozen van afvalwater

  Wilt u afvalwater lozen of stoffen brengen in oppervlaktewater, dan heeft u daar een vergunning voor nodig.

 • Kwijtschelding

  Mensen die de belastingaanslag niet kunnen betalen, kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding.

 • Vraag een vergunning aan

  Voor verschillende werkzaamheden heeft u een vergunning nodig. U kunt ook direct een vergunning aanvragen of een vergunningcheck doen via het omgevingsloket.

 • Waterbeheerprogramma

  Ons Waterbeheerprogramma is de leidraad van ons handelen. Het wordt iedere zes jaar opnieuw vastgesteld.

 • Wijzigen waterpeil

  Wilt u het waterpeil wijzigen? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig van het waterschap.

 • Aanbrengen steiger

  Wilt u een steiger aanbrengen bij/over het water? Dan moet u dit melden bij het waterschap.

 • Onderhoudsplicht

  Met een schone sloot voorkomt u wateroverlast. Bent u eigenaar van een schouwsloot dan moet u deze schoonmaken. De vastgestelde kaarten 2020 vindt u onder op deze pagina.

 • Doe een melding

  Voor verschillende werkzaamheden moet u een melding doen. Bijvoorbeeld grondwateronttrekking in ons gebied. Dat kan direct via het omgevingsloket.

 • Contact

  U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. U kunt hier ook een calamiteit melden of een wettelijke klacht indienen.

 • Wob-verzoek

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties