Resultaten

1 - 8 van de 8 Resultaten
Toon producten van Waterschap Hunze en Aa's
 • Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

  Als u het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, kunt u bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen.

 • Dwangsom en beroep

  Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen van kracht geworden. Deze wet geeft de mogelijkheid het waterschap een dwangsom op te leggen wanneer het waterschap te laat beslist op uw aanvraag.

 • Digitale watertoets

  De watertoets is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten door, bijvoorbeeld, gemeenten.

 • Vergunning aanvragen

  U kunt hier direct een vergunning aanvragen bij het omgevingsloket voor allerlei activiteiten in, op, boven of bij grondwater- en oppervlaktewatersystemen.

 • Waterschapsbelasting

  Iedereen in Nederland betaalt waterschapsbelasting. U dus ook. Het waterschap heeft dit geld nodig om zijn taken uit te voeren. Zodat u hier veilig woont, werkt en recreƫert.

 • Melding doen

  U kunt hier direct digitaal een melding doen voor allerlei activiteiten in, op, boven of bij grondwater- en oppervlaktewatersystemen.

 • Klachten (gedrag personen)

  Een klacht gaat over ongewenst gedrag van werknemers van het waterschap. Voorbeelden hiervan: U wordt niet correct te woord gestaan. U krijgt geen antwoord op uw vragen. Er wordt onzorgvuldig omgegaan met uw eigendommen.

 • Meldingen (overlast / schade)

  Een melding doet u als er kans is op overlast, schade of gevaar. Hierbij gaat het om incidenten die we niet accuut hoeven op te lossen, maar (water)problemen waar u wel last van heeft.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties