Resultaten

1 - 10 van de 28 Resultaten
Toon producten van Waterschap Limburg
 • Subsidieverzoek

  Aanvragen sponsoring.

 • Drainage meldingsformulier

  Meldingsformulier drainage

 • Sponsorbeleid

  Aanvragen sponsoring.

 • Lozingen

  Gaat u afvalwater, neerslag of andere stoffen in een beek of plas lozen? Lees hier wanneer u dit moet melden of een vergunning nodig heeft

 • Zienswijze - Meedenken over een ontwerpbesluit

  Bent u het niet eens met een besluit van Waterschap Limburg? Lees hier wat u kunt doen.

 • Activiteitenbesluit milieubeheer

  Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat algemene milieuregels voor bedrijven.

 • Melding bouwen en activiteiten in en bij oppervlaktewater

  Wilt u iets aanleggen in of bij oppervlaktewater? Lees wanneer en onder welke voorwaarden dat mag.

 • Belastingen

  Het waterschap heft waterschapsbelasting bij inwoners, grond- en huiseigenaren om de waterschapstaken te kunnen uitvoeren. 

 • Jaaropgaaf grondwateronttrekking

  Agrariërs en grondbeheerders die grondwater gebruiken, moeten elk jaar een jaaropgaaf indienen.

 • Rondleiding rioolwaterzuiverings installatie (RWZI)

  Hoe wordt afvalwater uit uw huis of bedrijf schoongemaakt zodat dit weer richting beken kan stromen? Volg een rondleiding bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties