Resultaten

1 - 10 van de 16 Resultaten
Toon producten van Waterschap Rijn en IJssel
 • Klimaatles Hoogwater

  Klimaatlessen voor groep 7 en 8

 • Melding of incident doorgeven

  U kunt een melding, incident of calamiteit online of telefonisch aan ons doorgeven.

 • Lezingen

  Op zoek naar een interessante lezing voor uw vereniging of stichting? Waterschap Rijn en IJssel geeft lezingen over waterbeheer in Nederland en de gevolgen van de klimaatverandering.

 • Waterleerpad

  Leerlingen van het vmbo kunnen gebruik maken van het Waterleerpad. Dit educatieproject wordt gehouden in de maanden mei en juni. Het combineert lessen op school met praktijkonderzoek en varen op het water.

 • Rondleiding zuivering

  Ga jij binnenkort een kijkje nemen op een van onze rioolwaterzuiveringen? Dat is echt super interessant! Maar het is ook best ingewikkeld. Hieronder vind je een aantal leuke filmpjes. Het helpt je om het proces van het zuiveren van afvalwater beter te begrijpen.

 • Alles over vergunningen en meldingen

  Regels van het waterschap bij situaties die van invloed zijn op de waterkwaliteit.

 • Gastlessen

  Waterschap Rijn en IJssel verzorgt gastlessen op scholen. We doen dit voor leerlingen van het basisonderwijs, maar ook voor het voorgezet onderwijs en het vervolgonderwijs.

 • Vervoersregeling watermuseum

  Is jouw klas al in het Nederlands Watermuseum (link naar watermuseum) geweest? Met de vervoersregeling van Waterschap Rijn en IJssel reist jouw klas er gratis naartoe.

 • Bezwaar maken tegen bestuursbesluit

  Bent u het als belanghebbende niet eens met een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, dan kunt u bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen.

 • Activiteitenbesluit voor agrariërs

  Het Activiteitenbesluit -voorheen Lozingenbesluit- met daarin de voorschriften voor agrarische bedrijven is vanaf 1 januari 2013 van kracht. De voorschriften hebben betrekking op het beperken van afvalwaterlozingen van het erf, het zorgvuldig spuiten en bemesten van gewassen en percelen en het aanhouden van teeltvrije zones langs watergangen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties