Resultaten

1 - 10 van de 19 Resultaten
Toon producten van Waterschap Vechtstromen
 • Afspraak met het archief

  Wanneer u belangstelling hebt voor de archieven van het waterschap willen wij u graag helpen. We willen u wel vragen met een aantal huisregels rekening te houden.

 • Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

  Als u het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, kunt u bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen.

 • Calamiteit melden

  Calamiteiten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week doorgeven via (088) 2203232. Dit geldt ook voor vervuiling van het oppervlaktewater of ongewenste lozingen.

 • Folders en brochures

  Aanvragen van een folder en/of borchure.

 • Gedraging van bestuursorgaan, klacht

  Wilt u meer specifieke informatie over het milieu ontvangen van het waterschap? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen.

 • Grondwateroverlast

  Heeft u last van water in de kruipruimte of kelder, optrekkend vocht in de muren of een drassige tuin? U kunt zelf veel doen om de overlast te voorkomen of te verhelpen.

 • Kwijtschelding

  Indien u uw aanslag zuiveringsheffing en/of watersysteemheffing ingezetenen niet kunt betalen, kunt u hiervoor kwijtschelding aanvragen.

 • Milieu-informatie, aanvraag

  Wilt u meer specifieke informatie over het milieu ontvangen van het waterschap? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen.

 • Nadeelcompensatie, aanvraag

  Vindt u dat u schade hebt ondervonden als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap? Bijvoorbeeld waardevermindering van een woning door dijkverzwaring, verminderd uitzicht of omzetverlies voor uw bedrijf? Dan kunt u nadeelcompensatie aanvragen.

 • Nationale ombudsman

  U kunt een klacht indienen bij de Nationale ombudsman als u niet tevreden bent met het gedrag of de werkwijze van (ambtenaren) van een overheidsinstantie. Een overheidsinstantie is bijvoorbeeld een ministerie, gemeente, provincie, waterschap, de politie, de Sociale Verzekeringsbank of de Informatie Beheer Groep.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties