Resultaten

1 - 10 van de 20 Resultaten
Toon producten van Waterschap Vechtstromen
 • Afspraak met het archief

  Wanneer u belangstelling hebt voor de archieven van het waterschap willen wij u graag helpen. We willen u wel vragen met een aantal huisregels rekening te houden.

 • Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

  Als u het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, kunt u bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen.

 • Calamiteit melden

  Calamiteiten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week doorgeven via (088) 2203232. Dit geldt ook voor vervuiling van het oppervlaktewater of ongewenste lozingen.

 • Folders en brochures

  Aanvragen van een folder en/of borchure.

 • Gedraging van bestuursorgaan, klacht

  Wilt u meer specifieke informatie over het milieu ontvangen van het waterschap? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen.

 • Grondwateroverlast

  Heeft u last van water in de kruipruimte of kelder, optrekkend vocht in de muren of een drassige tuin? U kunt zelf veel doen om de overlast te voorkomen of te verhelpen.

 • Innovatiefonds

  Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft een nieuwe Kennis en Innovatie Agenda vast te stellen. Onderdeel daarvan is het Vechtstromen Innovatiefonds dat jaarlijks wordt gevoed met € 1 miljoen. Hiermee wil het waterschap samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven investeren in nieuwe kennis en technieken, andere werkwijzen en innovatieve oplossingen die bijdragen aan het versneld realiseren van de opgaven en ambities uit het bestuursakkoord voor onder andere klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid.

 • Kwijtschelding

  Indien u uw aanslag zuiveringsheffing en/of watersysteemheffing ingezetenen niet kunt betalen, kunt u hiervoor kwijtschelding aanvragen.

 • Milieu-informatie, aanvraag

  Wilt u meer specifieke informatie over het milieu ontvangen van het waterschap? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen.

 • Nadeelcompensatie, aanvraag

  Vindt u dat u schade hebt ondervonden als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap? Bijvoorbeeld waardevermindering van een woning door dijkverzwaring, verminderd uitzicht of omzetverlies voor uw bedrijf? Dan kunt u nadeelcompensatie aanvragen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties