Resultaten

1 - 10 van de 291 Resultaten
Toon producten van Weert
 • Aanschrijving door de gemeente

  Net als de politie ziet de gemeente toe op naleving van regels. Bent u in overtreding dan moet de gemeente ingrijpen door u te vragen de overtreding ongedaan te maken. Doet u dit niet dan maakt de gemeente de overtreding ongedaan op uw kosten (bestuursdwang). De gemeente kan ook een dwangsom opleggen om...

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is pas aansprakelijk wanneer sprake is van nalatigheid. De gemeente moet aantoonbaar in gebreke zijn gebleven. Als dat het geval...

 • Adoptie

  Wilt u een kind adopteren? U kunt hiervoor niet bij de gemeente terecht. U dient contact op te nemen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, directie Jeugdbescherming p/a stichting Adoptievoorzieningen, Postbus 290, 3500 AG Utrecht, tel.: (030) 23 30 340.

 • Afvalinzameling

  U kunt uw huishoudelijk afval wekelijks aan de straat zetten in een door de gemeente geleverde afvalbak. Om afval milieutechnisch zo verantwoord mogelijk te verwerken, vraagt de gemeente u het afval te scheiden. Vandaar dat de gemeente Weert gebruik maakt van een duobak om het afval te scheiden.

 • Afvalinzameling, bedrijven

  Hoewel de gemeente verantwoordelijk is voor de inzameling van afval binnen de gemeente, geldt dit niet voor bedrijfsafval. De soort en omvang van het afval verschilt sterk per bedrijf.

 • Afvalinzameling, chemisch afval huishoudens

  Voor informatie over het inzamelen van (chemisch) afval, zie www.weert.nl/afval .

 • Afvalinzameling, glas

  Voor informatie over het inzamelen van (chemisch) afval en glas, zie www.weert.nl/afval . De gemeente zamelt glas op kleur in. Dit heeft nog een bepaalde opbrengst. Glas is oneindig recyclebaar. In de gemeente zijn op diverse plaatsen glasbakken opgesteld waarin u glas kunt deponeren.

 • Afvalinzameling, grofvuil

  U kunt uw huishoudelijk grofvuil aanbieden bij de Milieustraat in Weert. Voor toegang tot de milieustraat heeft u een Weerterlandpas nodig. Voor meer informatie over de milieustraat en de openingstijden, zie deze pagina .

 • Afvalstoffenheffing

  De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) voert de belastingzaken uit voor de gemeente Weert. De BsGW heft en int de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting. Dit betekent dat u 1 aanslagbiljet krijgt voor zowel de gemeentelijke belastingen als ook de waterschapsbelasting....

 • Afvalwater van bedrijf lozen op riolering

  Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op de gemeentelijke riolering dan is het mogelijk dat u hiervoor een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties