Resultaten

1 - 10 van de 150 Resultaten
Toon producten van Weert
 • Verhuizen (binnen Nederland)

  Wie kan een verhuizing doorgeven? U kunt een verhuizing doorgeven: van uzelf, als u 16 jaar of ouder bent. van uw echtgenoot / echtgenote als u op hetzelfde adres woont en beiden naar hetzelfde adres verhuist. van uw geregistreerde partner als u op hetzelfde adres woont en beiden naar hetzelfde...

 • Rommelmarkt / snuffelmarkt organiseren

  Wilt u muziek ten gehore brengen en/of alcoholische dranken verstrekken dan moet u hiervoor een afzonderlijke vergunning of ontheffing aanvragen. Tijdig indienen Uw aanvraag moet u minimaal 8 weken vooraf indienen.

 • Ongediertebestrijding

  Als u vragen heeft over het bestrijden van ongedierte en de processierups dan neemt u contact op met de gemeente Weert. Voor meer informatie over het bestrijden van de eikenprocessierups, kijk op deze website ook bij Eikenprocessierups, bestrijding De gemeente kan gespecialiseerde mensen inzetten om...

 • Bouw en verbouw, toezicht

  Vermoedt u dat een (ver)bouw(ing) niet volgens de regels verloopt? Dan kunt u uw vermoedens melden bij de gemeente. Het kan dan gaan over: een (ver)bouw(ing) zonder vergunning; een (ver)bouw(ing) welke niet conform bouwtechnische voorschriften verloopt; werkzaamheden buiten normale werktijden of...

 • Exploitatievergunning openbare inrichting

  Onder een openbare inrichting, zoals hier bedoeld, vallen onder andere een hotel, restaurant, pension, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis, of coffeeshop waar softdrugs worden verkocht. Daarnaast ook elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte...

 • Documenten, legalisatie en verificatie

  Wilt u zich inschrijven bij de gemeente, trouwen of een kind erkennen op basis van buitenlandse documenten? Voor documenten uit een aantal landen is aanvullende zekerheid nodig over de echtheid of zelfs de inhoudelijke betrouwbaarheid. Bij de gemeente kunt u informeren of legalisatie of verificatie...

 • Leerlingenvervoer

  Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. Vandaar dat de gemeente de vervoerskosten van een kind vergoedt tussen woonadres en de dichtstbijzijnde, voor de leerling toegankelijke school van de gewenste richting (in principe op basis van de kosten van openbaar...

 • Rioolheffing

  De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) voert de belastingzaken uit voor de gemeente Weert. De BsGW heft en int de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting. Dit betekent dat u 1 aanslagbiljet krijgt voor zowel de gemeentelijke belastingen als ook de waterschapsbelasting....

 • Gladheidbestrijding

  In de winterperiode is er kans op vorst en sneeuw, waardoor gladheid ontstaat. De gemeente is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om gladheid te bestrijden. Daarvoor is beleid vastgesteld. Hierin staan de afspraken over waar de gemeente wel of niet strooit. Daarnaast stelt de gemeente...

 • Hondenbelasting

  Kosten De tarieven vindt u op deze pagina op de website van de BsGW. Hondenpenning De gemeente Weert kent géén hondenpenning.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties