Resultaten

1 - 10 van de 177 Resultaten
Toon producten van Weesp
 • Aanschrijving door de gemeente

  U ontvangt een aanschrijving bij overtredingen zoals: bouwen, uitvoeren van werken, slopen zonder of in strijd met de omgevingsvergunning; gebruik van gronden en bouwwerken in strijd met de regels van het bestemmingsplan; slecht onderhoud van gebouwen of woningen; brandgevaarlijke situaties. Bevoegdheden De gemeente beschikt over een aantal rechten en draagt hierdoor ook de zorg voor het toezicht en heeft in altijd de plicht handhavend op te treden. Als voorbeeld; de gemeente verleent vergunningen en controleert deze. Toezicht en handhaving De gemeente moet altijd handhavend optreden en ziet toe of iedereen zich aan de regels houdt. Overtreden regels als u de wettelijke regels overtreedt, maakt de gemeente het plan tot handhavend optreden schriftelijk aan u bekend; u krijgt in dezelfde brief de mogelijkheid uw zienswijze aan de gemeente bekend te maken; als uw zienswijze niet tot andere inzichten leidt, wordt het handhavingsbesluit aan u bekendgemaakt.

 • Kind adopteren

  een aanvraag voor adoptie regelt u niet via de gemeente maar bij Stichting Adoptievoorzieningen; heeft u een buitenlands kind geadopteerd? Dit meldt u bij de gemeente, zodra uw adoptiekind in Nederland is.

 • Afval doorzoeken

  Wij verwijzen u voor dit product naar de GAD (Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst).

 • Afval, huishoudelijk afval

  elk huishouden produceert afval, zoals groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en plastic; de Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) zamelt in de gemeente Weesp het afval in.

 • Afvalstoffenheffing

  een belasting die u betaalt voor het inzamelen van huishoudelijk afval; u krijgt een aanslag afvalstoffenheffing als u gebruiker bent van een woning of woonark etc.; bedrijven moeten zelf zorgen voor het afvoeren van hun afval; ook als u geen afval meegeeft, bent u toch verplicht deze heffing te betalen.

 • Afvalwater lozen

  het lozen van afvalwater door een bedrijf op de gemeentelijke riolering; de meeste lozingen van afvalwater hoeft u slechts te melden; voor bijzondere lozingen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u zien wat u moet doen, melden of een vergunning aanvragen.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  voor het verkopen van alcohol (zoals bier, wijn, port of sherry) bij een evenement heeft u een ontheffing (toestemming) nodig; vraag de ontheffing aan bij de gemeente; alleen bij bijzondere gelegenheden die tijdelijk zijn.

 • Asbest verwijderen

  asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit fijne, kleine vezels welke met het blote oog niet zichtbaar zijn; asbest kan grote risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen; vooral na de oorlog tot aan de jaren ’80 is in en om veel huizen asbest toegepast; sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken; als u asbest wilt (laten) verwijderen, moet u een sloopmelding doen. 2024 verbod op asbestdaken De Rijksoverheid voert vanaf 2024 een verbod in op asbestdaken. Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen geen asbestdaken meer bezitten. Meer informatie vindt u via de website van de Rijksoverheid. Ook kunt u voor meer vragen en antwoorden terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Bedrijfsactiviteiten wijzigen

  het wijzigen of uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten binnen uw onderneming; als uw bedrijf de bedrijfsinrichting verandert, geeft u dit altijd door aan de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u processen of activiteiten aanpast of uitbreidt; u moet dit vooraf melden bij de gemeente; soms moet u hiervoor ook een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Bedrijfsverzamelgebouw, plek huren

  Bent voor uw bedrijf op zoek naar een vestigingsplaats in Weesp? Dan kan de gemeente u wellicht verder helpen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties