Resultaten

1 - 10 van de 111 Resultaten
Toon producten van Westerkwartier
 • Evenement organiseren

  Als u een evenement wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand. U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

 • Bouwwerk, gereedmelding

  In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning. Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

 • Naamswijziging achternaam

  Als u uw achternaam of die van uw kind wilt veranderen, checkt u eerst in de brochure Naamswijziging van Justis of dit kan. Justis is de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Justis.

 • Asbest verwijderen

  Asbest kan in veel verschillende producten voorkomen. Asbesthoudende golfplaten zijn bijvoorbeeld een bekende en veelvoorkomende toepassing. Als asbest afbrokkelt komen er kankerverwekkende stoffen vrij. Juist daarom zijn regels vastgesteld voor het verwijderen van asbest.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt: hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien;  welke materialen er gebruikt worden; of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving;  of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft. De welstandsnota’s uit de voormalige gemeenten gelden nog steeds voor de grondgebieden van die voormalige gemeenten. De nota's blijven gelden tot het moment dat de gemeente Westerkwartier een geharmoniseerde Welstandsnota voor het Westerkwartier heeft vastgesteld. Welstand Grootegast Welstand Marum Welstand Winsum Welstand Zuidhorn

 • Koninklijk Predicaat

  Het predicaat 'Koninklijk' is een onderscheiding voor een onderneming, vereniging, stichting of instelling. Dit predicaat kunt u aanvragen bij de burgemeester. U mag dan de titel 'Koninklijk' toevoegen aan de naam van uw organisatie. Ook mag u een afbeelding van de Koninklijke Kroon gebruiken in uw logo.

 • Gemeentearchief bekijken

  Het gemeentearchief bewaart allerlei documenten die te maken hebben met de taken van  de gemeente. U kunt bijvoorbeeld informatie vinden over de geschiedenis van: uw familie (stamboomonderzoek); een woonhuis of bedrijf (bouwtekeningen); een wijk of dorp; de gemeente zelf. De informatie in het archief van de gemeente Westerkwartier gaat terug tot ongeveer 1811. Daarnaast beheert de gemeente diverse archieven van verenigingen en stichtingen die in de gemeente actief zijn geweest.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Gaat u scheiden? Of bent u net gescheiden? Is uw partnerschap beëindigd? Dan moet u dat ook doorgeven aan de gemeente. De uitspraak van de rechtbank (beschikking) moet binnen 6 maanden bij de gemeente zijn. Dat wil zeggen: de gemeente waar uw huwelijk of partnerschap is gesloten. Meestal regelt een advocaat dit voor u.

 • Afval, oud papier

  Oud papier en karton kunnen prima worden hergebruikt.  Oud papier wordt ook huis aan huis opgehaald. Bijvoorbeeld door scholen, verenigingen en instellingen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties