Resultaten

1 - 10 van de 167 Resultaten
Toon producten van Weststellingwerf
 • Marktplaats aanvragen

  Wilt u een plaats op de markt hebben? Dan vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente. Dit geldt voor een dagmarkt, weekmarkt en jaarmarkt, zoals een kerstmarkt.

 • Evenement organiseren

  Organiseert u een evenement? Dan moet u dat bij de gemeente melden of een vergunning aanvragen. Onder evenementen verstaan we: alle voor publiek toegankelijke activiteiten van vermaak.  Denk bijvoorbeeld aan concerten, wedstrijden, circus, feesten en braderieën. Voor een besloten feest op of aan de weg kan een vergunning ook verplicht zijn. Bij een kleinschalig evenement is een melding meestal voldoende.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Hebt u een onroerende zaak, zoals een koopwoning of bedrijfspand? Jaarlijks betaalt u hiervoor onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente. Huurt u een woning, dan hoeft u geen OZB te betalen. Huurt u een bedrijfspand, dan moet u wel OZB betalen.

 • Bouwwerk, gereedmelding

  Nadat de vergunningplichtige (ver)bouw van een woning of gebouw is gestart en is voltooid, dient u dit als eigenaar van de woning of het gebouw aan de gemeente te melden.  

 • Seksbedrijf starten

  De gemeente stelt eisen aan het beheren van een seksbedrijf. Ook moet u het starten, het overnemen of het stoppen van het beheer melden bij de gemeente.Het maximum aantal te verlenen vergunningen tot vestiging van een seksinrichting of escortbedrijf in de gemeente Weststellingwerf is vastgesteld op twee.

 • Naamswijziging achternaam

  In bepaalde situaties kunt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen. Download de brochure Naamswijziging en bekijk of dit kan. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging indienen bij Dienst Justis.

 • Asbest verwijderen

  Asbest werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Wilt u asbest verwijderen in of bij uw woning? Dan moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Bent u niet de eigenaar van de woning, maar huurder? Neem dan eerst contact op met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het kenniscentrum van Rijkswaterstaat.

 • Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

  De gemeente kan iemand anders dan degene die bijstand krijgt, verplichten om de bijstandsuitkering terug te betalen. Dit heet ‘verhaal van bijstand’. De gemeente kan bijstand op u verhalen als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. Onderhoudsplicht betekent dat u meebetaalt aan de kosten van levensonderhoud van een ander persoon. U bent verplicht financieel te zorgen voor: uw kind jonger dan 21 jaar; uw (ex-)echtgenoot/echtgenote; uw (ex-)geregistreerd partner. Als u dit niet doet, en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering, dan kan de gemeente beslissen dat u deze bijstand moet terugbetalen.

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer een melding (artikel 8.40 Wm), wanneer een vergunning Uw bedrijf valt onder de Wet milieubeheer als dit is opgenomen in de bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). In deze bijlage staat ook geregeld of u onder het Activiteitenbesluit valt of dat u omgevingsvergunningplichtig bent. Dit kunt u controleren via Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)  Als uw bedrijf niet onder het Activiteitenbesluit valt heeft u automatisch een vergunning nodig. De eventuele melding kunt u tevens doen via AIM. Per 1 januari 2013 is het Landbouwbesluit opgegaan in het Activiteitenbesluit. Omgevingsvergunning U heeft een omgevingsvergunning milieu nodig wanneer uw bedrijf valt onder de Wet Milieubeheer en niet onder het Activiteitenbesluit valt.Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning-milieu heeft de gemeente gegevens van u nodig. Klik op deze link om na te gaan welke informatie van toepassing is op uw situatie.  

 • Gemeentearchief bekijken

  Geschreven stukken die belangrijk zijn voor de geschiedenis van de gemeente bewaren we in ons archief. In het archief kun je informatie vinden over: de geschiedenis van je familie (stamboomonderzoek) een woonhuis of bedrijf een buurt of wijk een bouwtekening milieu of bodem over Weststellingwerf Een overzicht van de archiefstukken kun je vinden onder 'Documenten'. Bezoek aan het archief tijdelijk niet mogelijk in verband met het coronavirus Op advies van de Rijksoverheid heeft de gemeente Weststellingwerf besloten om haar medewerkers zoveel mogelijk te laten thuiswerken. De dienstverlening is daarom aangepast en beperkt. Vanaf 1 september hopen we weer archiefonderzoekers te kunnen ontvangen. Heb je een archiefvraag? Dan kan je ons altijd mailen. Misschien kunnen we je vraag online beantwoorden. Mail je vragen naar info@weststellingwerf.nl.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties