Resultaten

1 - 10 van de 139 Resultaten
Toon producten van Wierden
 • Marktplaats aanvragen

  Wilt u een plaats op de markt hebben? Dan vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente. Dit geldt voor een dagmarkt, weekmarkt en jaarmarkt, zoals een kerstmarkt.Weekmarkt Wierden De weekmarkt in het dorp Wierden is op dinsdagmorgen van 08.00 uur tot 13.00 uur, op het Binnenhof in het centrum van Wierden. Weekmarkt Enter De weekmarkt in het dorp Enter is op zaterdagmorgen van 08.00 uur tot 13.00 uur op het Dorpsplein, in het centrum van Enter Sunte Mart'n Wierden De jaarmarkt Sunte Mart'n vindt in het eerste weekend van november plaats in Wierden. Paarden- en ponymarkt Enter Tijdens de zomervakantie wordt in Enter de jaarlijkse Paarden- en Ponymarkt gehouden.

 • Evenement organiseren

  Als u een evenement wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak. Bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand. U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen. Als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent, wordt u voor het gehele jaar aangeslagen. Is de onroerende zaak een niet-woning dan geldt hetzelfde voor de gebruikersbelasting. Verkoop in de loop van het belastingjaar heeft daar geen invloed op. Bij verkoop is het gebruikelijk dat de notaris de eigenarenbelasting verrekent tussen koper en verkoper.

 • Bouwwerk, gereedmelding

  In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning. Hebt u volgens de regels gebouwd? Dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

 • Naamswijziging achternaam

  Wilt u uw achternaam veranderen? Bijvoorbeeld om het een vreemde achternaam is? Of omdat u de naam van een andere ouder aan wilt nemen? Lees dan verder. Als u uw achternaam of die van uw kind wilt veranderen, checkt u eerst in de brochure Naamswijziging van Justis of dit kan. Justis is de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Justis.

 • Gemeentearchief bekijken

  Archiefstukken van de gemeente Wierden vindt u in het gemeentearchief. Welke stukken er aanwezig zijn in ons archief, kunt u zien in de inventarissen. Inventaris archief 1832-1942 (pdf) Aanvulling inventaris archief 1832-1942 (pdf) Inventaris archief 1943-1988 Een aantal dossiers zijn niet of beperkt openbaar i om de privacy te beschermen: Overzicht beperkt openbare dossiers Registers van de burgerlijke stand Voor stamboomonderzoek maken veel mensen gebruik van de registers van de burgerlijke stand. Registers van de burgerlijke stand bestaan uit geboorte-, trouw- en overlijdensakten. De burgerlijke stand is ingevoerd in het jaar 1811. Zie verder het tabblad 'akten burgerlijke stand'

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

 • Geluidsoverlast veroorzaken

  Het is in de gemeente niet toegestaan om onnodig geluid te maken. Als u dit in bepaalde omstandigheden toch wilt doen kunt u de ontheffing geluidhinder aanvragen.

 • Gemeentegrond gebruiken

  Als u gaat bouwen, is het mogelijk dat u materiaal moet opslaan. Het is de bedoeling dat u tijdens de bouwwerkzaamheden materiaal en/of materieel in principe op uw eigen grond plaatst en opslaat. De gemeentelijke eigendommen mogen geen schade ondervinden van de door u uit te voe­ren bouwwerkzaamheden en aan- en afvoer van materiaal en materieel. Het is zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan dat: - materiaal/ materieel op gemeentegrond worden geplaatst; - trotoirs en groenstroken gebruikt worden als toegang tot het bouwperceel; - trottoir, fietspad en weg afgesloten worden voor het doorgaande verkeer. Als u meer ruimte nodig hebt Als u toch genoodzaakt bent gebruik te maken van gemeentelijke eigendommen (gemeentegrond), dan moet u hier voorafgaand toestemming bij ons voor vragen. Wij raden u aan om dit zo snel mogelijk aan te vragen, maar minimaal drie weken voor de voorgenomen plaatsing van onderdelen op gemeentegrond. Er zijn meerdere gebruikers van de openbare ruimte, de gemeentegrond. Daarom is het belangrijk dat u duidelijk maakt dat er bij u gebouwd wordt. Als u containers opslaat of materiaal/ materieel op de rijbaan plaatst, etc. moet u dit dan ook duidelijk afzetten. De afzetting moet met schrikhekken, schildjes of ander reflecterend materiaal zichtbaar gemaakt worden. Controle na de bouw Na voltooiing van de bouwwerkzaamheden, moet u vanzelfsprekend het openbaar gebied ook weer ontruimen. Wij komen dan langs om te bekijken of alles in de oude staat is hersteld en of er geen schade is ontstaan. Als u tijdens of na de bouw zelf schade constateert door plaatsing van steigers, containers, etc., moet u dit zo snel mogelijk bij ons melden. Het is de bedoeling dat u dit dan zo snel mogelijk laat herstellen (let op de kosten zijn voor uw rekening!). Als u de schade niet hersteld, zullen wij een bedrijf inschakelen om dit te doen. De kosten hiervan worden dan ook bij u ver­haald.

 • Drank- en horecavergunning

  Als u alcohol verkoopt of schenkt, hebt u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente. Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen. Geen vergunning nodig In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen: supermarkt levensmiddelenwinkel snackbar traiteur  tabakspeciaalzaak slijterij U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties