Resultaten

1 - 10 van de 117 Resultaten
Toon producten van Wijchen
 • Informatie opvragen (Wob-verzoek)

  Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website. Als u informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente. Let op! Als u deze informatie ook wilt hergebruiken, dient u geen Wob-verzoek maar een Who-verzoek in.

 • WOZ-waarde

  De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit is de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen. Ook de gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden berekend met de WOZ-waarde.

 • Woonvoorzieningen

  De gemeente kan u helpen als u niet meer normaal uw woning kunt gebruiken. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u hulp krijgen om de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.

 • Vrijwilligersverzekering

  Als u vrijwilligerswerk doet, bent u niet altijd goed verzekerd. Daarom heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten. Als vrijwilliger bent u automatisch verzekerd bij deze verzekering. Dit betekent dat u verzekerd bent als u een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt. De vrijwilligersverzekering is een tweede (secundaire) dekking. Dit betekent dat de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger, of die van de instelling waarvoor hij of zij de activiteiten verricht, altijd voorgaat op de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het wordt ook wel een 'vangnet' verzekering genoemd. Het is aan te raden om de eigen verzekering niet op te zeggen. Met de verzekering wil de gemeente Wijchen (aankomende) vrijwilligers stimuleren en vrijwilligersorganisaties ondersteunen. De verzekering zorgt voor vermindering van kosten (door het vergoeden van eventuele schade), ergernis en administratieve rompslomp bij vrijwilligersorganisaties. Bovendien zijn de organisaties ingedekt tegen een aantal risico's. Wat is verzekerd? Wij hebben gekozen voor een uitgebreide dekking. Onder deze dekking vallen aansprakelijkheid, ongevallen en persoonlijke eigendommen, aansprakelijkheid rechtspersonen, rechtsbijstand voor vrijwilligers en bestuurlijke aansprakelijkheid.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Als u een geldige verblijfsvergunning hebt, maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit, dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen bij de gemeente. Met een vreemdelingenpaspoort kunt u naar alle landen reizen, behalve naar uw land van herkomst. Vreemdeling of vluchteling Als u een vluchtelingenstatus hebt, vraagt u geen vreemdelingen- maar een vluchtelingenpaspoort aan bij de gemeente. Belt u ons even? Wilt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen? Neemt u dan eerst telefonisch contact op met de gemeente voor een afspraak. Please call us for making an appointment.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Als u een vluchtelingenstatus hebt, vraagt u een vluchtelingenpaspoort aan bij de gemeente. Met een vluchtelingenpaspoort kunt u naar alle landen reizen, behalve naar uw land van herkomst. Als u géén vluchtelingenstatus hebt, vraagt u geen vluchtelingen- maar een vreemdelingenpaspoort aan bij de gemeente. Belt u ons even? Wilt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen? Neemt u dan eerst telefonisch contact op met de gemeente voor een afspraak. Please call us for making an appointment.

 • Vissen en vergunning

  Wilt u vissen? Dan heeft u een vispas nodig. Informatie kunt u vinden op de website www.sportvisserijnederland.nl of krijgen via telefoonnummer 030 605 84 00. Daarnaast is ook voor wateren in Wijchen een vergunning nodig. De gemeente heeft bepaalde plaatsen aangewezen waar verenigingen, clubs of individuele vissers mogen vissen. Hengelsportvereniging “Altijd Tevreden” heeft een vis- en looprecht bij: Het Wijchens meer (met uitsluiting van de door de gemeente aangewezen oevergedeelten); De Vormerse Plas; de vijver in het park aan de Klapstraat; de vijver in het park nabij de Pluvierstraat; de bosvijver nabij het Maas-Waalcollege op het sportcomplex Leemweg Een deel van de Loonse Waard. (Let op: niet vissen waar bedrijven en de jachthavens gevestigd zijn) Nachtvissen is verboden, hierop bestaan drie uitzonderingen: Nachtvissen mag het hele jaar in het Wijchens Meer, bij de niet bebouwde kant aan de zijde van de Meerdreef van het zwembad tot 't Laantje; (alleen voor leden, het hele jaar) Nachtvissen mag  het hele jaar in de Vormerse Plas (alleen voor leden); Nachtvissen mag het hele jaar in de Loonse Waard met uitzondering daar waar bedrijven gevestigd zijn (alleen voor leden). Hengelsportvereniging  “Altijd tevreden” Kijk voor meer informatie ook op www.altijdtevreden.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de secretaris via telefoonnummer 024 663 59 49 Aanmelden voor een lidmaatschap bij Hengelsportvereniging Altijd tevreden? Dat kan via sportvisserij Nederland. Hier kunt u zich online aanmelden, de VISpas bestellen en met de voorlopige vergunning kunt u meteen gaan vissen. Of kijk op de website van Hengelsportvereniging Altijd tevreden voor meer informatie over het aanmelden van een nieuw lidmaatschap.

 • Vervoersvoorzieningen

  Kunt u zich in uw omgeving niet of onvoldoende verplaatsen? Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom? Natuurlijk kijkt u eerst of iemand in uw omgeving u kan helpen. Lukt dat niet? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van een vervoersvoorziening.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Wat moet ik doen? Wat kost het? Hoe lang duurt het? Wat heb ik nodig? Extra informatie Schriftelijk aanvragen Tips Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt.

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u naar of binnen de gemeente Wijchen? Meld dit dan bij de gemeente. Verhuist u naar een andere gemeente? Meld dan uw verhuizing bij uw nieuwe gemeente.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties