Resultaten

1 - 10 van de 87 Resultaten
Toon producten van Wijchen
 • Evenement organiseren

  Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Voor een groot evenement, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Een klein evenement hoeft u alleen te melden, zoals een straatfeest of een barbecue. Het aanvragen van een evenementenvergunning en het doen van een melding kan alleen bij de gemeente waar u het evenement wilt houden. Doe hier de check! Op die manier weet u of u een evenementenvergunning moet aanvragen of dat een melding van het evenement voldoende is. Doe de vergunningcheck: melding of vergunning? Klein evenement: melding Online melden van een klein evenement Schriftelijk melden klein evenement: uitprinten, invullen & opsturen Dit is mogelijk, vraag het formulier op bij APV via 088 432 70 00. Groot evenement: vergunning Online aanvragen evenementenvergunning Schriftelijk: Aanvraagformulier evenementenvergunning Format calamiteitenplan Format verkeersplan Aanvraagformulier loterijvergunning Meldingsformulier voor het organiseren van een klein kansspel Verantwoording van een gehouden kansspel Voorwerpen op of aan een openbare plaats Infoblad evenementen Meldingsformulier evenementen doorlopende vergunning

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak. Bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand. U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Milieu, vergunning of melding

  Vergunningsplichtige bedrijven Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Vroeger heette dit de milieuvergunning. Een bedrijf heeft een omgevingsvergunning bijvoorbeeld nodig als het veel energie verbruikt, de lucht vervuilt of geluidsoverlast veroorzaakt. U kunt een omgevingsvergunning aanvragen of een vergunningencheck doen op de website van www.omgevingsloket.nl Meldingsplichtige bedrijven Niet alle bedrijven hebben een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu nodig. Sommige bedrijven hoeven alleen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit te doen. Kijk voor meer informatie, of voor een meldingencheck op de website www.aimonline.nl

 • Koninklijk Predicaat

  Het predicaat 'Koninklijk' is een onderscheiding voor een vereniging, stichting, instelling of onderneming. Dit predicaat kunt u aanvragen bij de burgemeester. U mag dan de titel 'Koninklijk' toevoegen aan de naam van uw organisatie. Ook mag u de Koninklijke kroon gebruiken, bijvoorbeeld op briefpapier.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

 • Woonvoorzieningen

  De gemeente kan u helpen als u niet meer normaal uw woning kunt gebruiken. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u hulp krijgen om de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.

 • Inburgeren

  De meeste vreemdelingen die in Nederland komen wonen moeten inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert lezen, schrijven en spreken. U moet ook leren over het leven in Nederland. U bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen hebt gehaald. Hebt u een verblijfsvergunning gekregen vóór 1 januari 2013? Dan helpt de gemeente u bij uw inburgering. Hebt u een verblijfsvergunning gekregen na 1 januari 2013? Dan moet u zelf uw inburgering regelen. U kunt hiervoor geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ook met vragen kunt u terecht bij DUO.

 • Drank- en horecavergunning

  Als u alcohol verkoopt of schenkt, hebt u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente. Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen. Geen vergunning nodig In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen: supermarkt levensmiddelenwinkel snackbar traiteur  tabakspeciaalzaak slijterij U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

 • Hofleverancier worden

  Koning Willem 1 voerde in 1815 het predicaat "Hofleverancier" in. Het Predicaat Hofleverancier is een onderscheiding die kan worden verleend aan kleine en middelgrote ondernemingen met minder dan 100 werknemers. Het zijn voornamelijk bedrijven die lokaal of regionaal bekend zijn of vooraanstaande Nederlandse bedrijven die tot de top behoren in hun gemeente of regio. Het predicaat is strikt op naam en betekent dat de onderneming de aanduiding “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” mag toevoegen en het daarbij behorende Koninklijk wapen mag gebruiken. Hofleverancier is een Koninklijke onderscheiding (predicaat). Dit predicaat kunt u aanvragen bij de burgemeester. Uw onderneming mag dan het Koninklijk wapen gebruiken en de titel "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" toevoegen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties