Resultaten

1 - 10 van de 85 Resultaten
Toon producten van Wijdemeren
 • Begraven

  Als iemand is overleden beslist u of u deze persoon wilt begraven of cremeren. In Wijdemeren zijn vijf algemene begraafplaatsen: Algemene begraafplaats, Stichts End 57, 1244 PL, Ankeveen Algemene begraafplaats, Kortenhoefsedijk 168, 1241 LZ Kortenhoef Algemene begraafplaats Berestein, Beresteinseweg...

 • Arbeidsbeperking

  Voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking die begeleiding of aanpassing op de werkplek nodig hebben.

 • Dyslexie

  In het kader van de Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 2015 ook verantwoordelijk voor dyslexiezorg. Dit betreft de diagnose en behandeling van jeugdigen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie: wet voor jeugdigen van 7 t/m 12 jaar op de basisschool niet voor jeugdigen op het voortgezet onderwijs De gemeente...

 • Beschermd wonen

  Beschermd wonen is een zelfstandige woonvorm waarbij er een combinatie van wonen en begeleiding aanwezig is voor mensen met langdurige psychiatrische- of verslavingsproblemen. Hij of zij krijgt gepaste ondersteuning om het gewone leven weer op te pakken. Om te kunnen wonen in een dergelijke woonvorm...

 • Dagbesteding

  Dagbesteding is er voor inwoners die hulp nodig hebben bij het invulling geven aan de dag. De invulling vindt buitenshuis plaats, meestal in een kleine groep. Voor deze vorm van ondersteuning is een indicatie nodig.

 • Jeugdbescherming

  als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind wordt bedreigd, kan de rechter jeugdbescherming opleggen (onder toezichtstelling, ontzetting of ontheffing uit de ouderlijke macht.

 • Jeugdgezondheidszorg

  De jeugdgezondheidszorg is bestemd voor alle kinderen van 0 tot en met 18 jaar. De gemeente is daarvoor verantwoordelijk. De taak van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD is het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van alle kinderen.

 • Jeugdhulp

  Voor kinderen tot 18 jaar (en in bepaalde gevallen tot 23 jaar) die hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld kinderen met een verstandelijke beperking of psychische problemen, zoals verslaving of depressie.

 • Jeugdreclassering

  Jeugdreclassering is een combinatie van intensieve begeleiding en controle voor jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 23 jaar. De gemeente is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdreclassering.

 • Melden kindermishandeling

  bel 112 voor spoedeisende hulp bij direct levensbedreigende situaties of als u getuige bent van een misdrijf; bel Veilig thuis via (0800) 2000 voor het melden van kindermishandeling en huiselijk geweld; ook voor advies en informatie bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties