Resultaten

1 - 10 van de 85 Resultaten
Toon producten van Wijdemeren
 • Werk zoeken

  Zoekt u werk? Dan schrijft u zich in op werk.nl . U kunt hier ook terecht voor (hulp bij) solliciteren en om een uitkering aan te vragen.

 • Zelfstandig wonen

  Voor hulp bij het schoonmaken van uw huis of hulp bij het toegankelijk maken van uw woning, zoals de douche, keuken of traplift.

 • Burgerlijke stand, uittreksel of afschrift

  De Burgerlijke stand maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden. Als u een gebeurtenis schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een afschrift of uittreksel nodig uit...

 • Dagbesteding

  Dagbesteding is er voor inwoners die hulp nodig hebben bij het invulling geven aan de dag. De invulling vindt buitenshuis plaats, meestal in een kleine groep. Voor deze vorm van ondersteuning is een indicatie nodig.

 • Incidentele festiviteit, kennisgeving

  Een incidentele festiviteit meldt u bij de gemeente. Het gaat dan om een festiviteit, waarbij meer licht en/of geluid is dan is toegestaan volgens de activiteitenbesluit.

 • Asbestverwijdering en slopen

  Wilt u asbest verwijderen of een pand geheel of gedeeltelijk slopen? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket online  (OLO). U kunt hier ook de melding of vergunning indienen.

 • Beschermd wonen

  Beschermd wonen is een zelfstandige woonvorm waarbij er een combinatie van wonen en begeleiding aanwezig is voor mensen met langdurige psychiatrische- of verslavingsproblemen. Hij of zij krijgt gepaste ondersteuning om het gewone leven weer op te pakken. Om te kunnen wonen in een dergelijke woonvorm...

 • Overlijden, aangifte

  Een overlijden meldt u bij de gemeente waar iemand is overleden (aangifte). U krijgt dan toestemming om iemand te begraven of te cremeren. Ook past de gemeente het Basisregister persoonsgegevens aan. Let op: wij werken volledig op afspraak. U maakt een afspraak via de kalender rechtsboven in het...

 • Werkzaamheden uitvoeren, vergunning

  Gaat u werkzaamheden uitvoeren in een gebied met een agrarische, landschappelijke of cultuurhistorische waarde? Denk aan het aanleggen van een weg, het graven of dempen van een sloot, of het ophogen met grond. Dan heeft u voor deze werkzaamheden vaak een omgevingsvergunning nodig.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  De gemeente is verplicht om uw gegevens aan verschillende instanties te verstrekken, zoals de Rijksoverheid, pensioenfondsen, het Centraal Justitieel Incassobureau en de belastingdienst. Voor verstrekking aan derden kunt u de gemeente verzoeken om geheimhouding van uw persoonsgegevens.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties