Resultaten

1 - 10 van de 179 Resultaten
Toon producten van Wijk bij Duurstede
 • Bouw- en sloopafval

  Gaat u verbouwen, renoveren , slopen, een schutting vervangen of een terras aanleggen? Er komt dan bouw- en sloopafval vrij. Zoals zand, grond, tegels, dakpannen, gipsplaten en beton. U kunt dit afval inleveren bij de milieustraat aan de Middelweg Oost 1. Probeer het afval zoveel mogelijk te scheiden. Ook kunt u bij een afvalinzamelingsbedrijf een container huren.

 • Bouw en verbouw, vooroverleg omgevingsvergunning

  Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u een vooroverleg met de gemeente aanvragen. Bijvoorbeeld omdat u uitgebreide bouw- of verbouwplannen heeft. Het vooroverleg is een informeel en informatief gesprek. Het is bedoeld om ingewikkelde aanvragen van tevoren te bespreken. De gemeente laat in het vooroverleg weten of uw plan kans maakt op een vergunning. U bent niet verplicht om een vooroverleg met de gemeente te houden. Wel kan het voor veel duidelijkheid zorgen. Meer informatie over de omgevingsvergunning vindt u op de website van Omgevingsloket Online (OLO).

 • Bouwplannen en tekeningen inzien

  Als u wilt gaan verbouwen of u wilt weten wat er bij u in de buurt wordt gebouwd, dan kunt u hiervan de bouwtekeningen inzien.

 • Schonegrondverklaring

  Voordat gebouwd mag worden - of bij de aankoop of verkoop van een perceel - wordt er veelal een verkennend bodemonderzoek gevraagd, ook wel “schoongrondverklaring” genoemd. Zo heeft u schriftelijk bewijs over de aanwezigheid van eventuele bodemverontreiniging of een (gesaneerde) olietank.

 • Bouw en verbouw, gemeentelijk toezicht

  U kunt starten met de bouw of verbouwing, zodra u een omgevingsvergunning heeft ontvangen. U moet dit wel vooraf aan de gemeente melden. De inspecteur bouw- en woningtoezicht moet namelijk toezien op de kwaliteit van de werkzaamheden.Op de website van het omgevingsloket online (OLO) ziet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

 • Bouw en verbouw, omgevingsvergunning

  Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn 3 mogelijkheden:1.Vergunningvrije bouwwerken: vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Denk hierbij aan een afscheiding tussen balkons, zonweringen of rolluiken, dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Er zijn wel regels waar u zich aan moet houden. Meer hierover vindt u bij 'Bouw en verbouw, vergunningvrij'. 2. Omgevingsvergunning voor het bouwen, reguliere procedure. Meestal volgt de omgevingsvergunning de reguliere procedure. Ook bij een beschermd stads- of dorpsgezicht.3. Omgevingsvergunning voor het bouwen, uitgebreide procedure. Deze procedure is nodig in deze gevallen: bij een grote afwijking van het bestemmingsplan; als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen; bij een monument. Meer hierover vindt u bij 'Monument, aanwijzing en vergunning';als het gebouw een dagverblijf wordt voor kinderen of gehandicapten, of nachtverblijf (in de zorg, of hotel en recreatie); dit heeft te maken met de brandveiligheid.

 • Bouw en verbouw, welstandsadvies

  Als u een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, dan wordt uw bouwplan aan de welstandscommissie voorgelegd. Dit is een onafhankelijke commissie van deskundigen op het gebied van stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie. Zij beoordeelt of het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Dat wil zeggen of een bouwplan past binnen de omgeving waarin het gebouwd wordt. Dit gebeurt aan de hand van welstandscriteria die zijn vastgelegd in de Welstandsnota. Het resultaat van het onderzoek schrijft de commissie in het welstandsadvies.

 • Bouw en verbouw, vergunningvrij

  Om te bouwen of te verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger: bouwvergunning) nodig. Soms hoeft u, indien wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, geen omgevingsvergunning aan te vragen.

 • Paspoort of identiteitskaart aanvragen en ophalen

  Alleen als u de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u een Nederlands reisdocument aanvragen.Het aanvragen van uw reisdocument doet u persoonlijk bij de gemeente waar u woont. U maakt hiervoor een afspraak.Na 5 werkdagen ligt uw nieuwe document voor u klaar. Ook voor het ophalen maakt u een afspraak.Kinderen moeten altijd bij het aanvragen en ophalen van hun eigen document aanwezig zijn.U betaalt direct bij de aanvraag.Wilt u een vreemdelingenpaspoort of een vluchtelingenpaspoort aanvragen? Maak hiervoor een afspraak via 0343-59 55 95

 • (Markt)Standplaatsvergunning

  Het kan zijn dat u op de markt een eenmalige of vaste standplaats wilt hebben. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente controleert dan of er plaats beschikbaar is en of u in aanmerking komt voor de vergunning. De gemeente kan uw aanvraag goedkeuren of weigeren. U kunt bovendien ook op een wachtlijst geplaatst worden.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties