Resultaten

1 - 10 van de 172 Resultaten
Toon producten van Zeewolde
 • Marktplaats aanvragen

  Wilt u een standplaats op de weekmarkt van Zeewolde? Vraag dan een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente. Marktmeester Voor het goed verlopen van de markt heeft de gemeente Zeewolde een marktmeester. Meer informatie over zijn taken en verantwoordelijkheden vindt u onder het kopje "Achtergrond".

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Onroerendezaakbelasting (OZB) wordt uitgevoerd door Meerinzicht. Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Kijk voor meer informatie over onroerendezaakbelasting op www.meerinzicht.nl. Naar de website van Meerinzicht

 • Bouwwerk, gereedmelding

  In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning. Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

 • Naamswijziging achternaam

  Als u uw achternaam of die van uw kind wilt veranderen, checkt u eerst in de brochure Naamswijziging van Justis of dit kan. Justis is de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Justis.

 • Asbest verwijderen

  Asbest kan schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Daarom is het gebruik en de verwerking van asbest in Nederland sinds 1994 verboden.  Ook in Zeewolde kan (voor 1994) asbest zijn gebruikt bij de bouw van huizen, schuurtjes en bedrijfspanden. Meestal gaat het daarbij om dakbedekking van golfplaat of leisteen. De provincie Flevoland heeft een subsidieregeling van Asbest naar Duurzaam Dak.   De provincie Flevoland heeft onderzoek gedaan naar daken in Zeewolde die mogelijk asbest bevatten. U kunt uw pand controleren op deze plattegrond. Vul in het zoekvenster linksboven uw postcode en huisnummer in. U zoomt dan automatisch in op uw adres. De huizen/schuren/bedrijfspanden die mogelijk asbest bevatten zijn rood of roze gekleurd. Waar geen asbestverdenking is, zijn de gebouwen groen. Hoe controleert u uw pand op asbest (als uw pand rood/roze op de plattegrond staat)? Optie 1: Laat een asbestinventarisatie doen door een gecertificeerd bedrijf. Optie 2: Heeft u golfplaten op uw dak? Controleer dan of er een code op de golfplaat staat (vaak op de één-na-laatste golf). Daaraan kunt u al zien of er wel of geen asbest in is verwerkt: Code NT, AF, AFM, NA, AP of AV > dan bevat de golfplaat géén asbest. Geef dit door aan de gemeente. Code AT, NF of CAF > dan bevat de golfplaat wél asbest.  Wat als u asbest heeft aangetroffen in uw dak? U kunt het asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Voor bedrijven is dat verplicht.  Voor u de dakbedekking mag verwijderen, moet u een sloopmelding doen bij de gemeente via Omgevingsloket online. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig (of eHerkenning voor een bedrijf). U moet daarbij een asbestinventarisatierapport inleveren door een gecertificeerd bedrijf.  Pas als u toestemming heeft om de dakbedekking te verwijderen, kunt u aan de slag. Let op: Misschien heeft u ook een ontheffing nodig van de provincie Flevoland. Dit is het geval als het verwijderen van het dak gevolgen heeft voor beschermde diersoorten (bijvoorbeeld vleermuizen of mussen). Gaat het om een woonhuis of schuurtje? Dan mag u geschroefde golfplaten op een schuurtje of aanbouw onder voorwaarden zelf verwijderen. Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor zelf verwijderen? Het dak is kleiner dan 35 vierkante meter. De golfplaten liggen op een woonhuis of schuurtje (het gebouw heeft dus geen bedrijfsfunctie). De golfplaten zijn geschroefd, niet gespijkerd of gelijmd. Ze zijn dus te verwijderen zonder ze te beschadigen. De platen zijn in goede staat, dus niet kapot of verweerd.  Bij het verwijderen van kapotte of verweerde golfplaten kunnen makkelijk asbestvezels vrijkomen. Zit er mos op het dak? Dat kan betekenen dat het dak verweerd is. Twijfelt u, laat dan een asbestinventarisatie doen. Bij zo’n onderzoek kan men zien of de vezels nog goed vastzitten in het materiaal. U mag geen betaalde hulp inschakelen. Buren of vrienden mogen wel onbetaald meehelpen. Als u een betaalde klusser of bedrijf inschakelt, moet die aan de wettelijke regels voor het verwijderen van asbest voldoen (onder andere gecertificeerd zijn om asbest te verwijderen). Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  Een welstandsadvies is een advies met betrekking tot het uiterlijke aanzien van een bouwwerk. In de welstandsnota die door de gemeenteraad is vastgesteld is het welstandsbeleid van de gemeente Zeewolde vastgelegd. Hierdoor is voor iedereen inzichtelijk aan welke criteria het uiterlijk van een bouwwerk moet voldoen. Als u een bouwplan heeft kunt u nu dus van tevoren bekijken waar de welstandscommissie op let. U kunt daar dus al rekening mee houden bij het uitwerken van uw plan.

 • Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

  Vanaf 1 januari 2018 verzorgt Meerinzicht de dienstverlening aan cliënten van Sociale Zaken van de gemeenten Zeewolde, Ermelo en Harderwijk. Naar de website van Meerinzicht

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. Vergunning of melding U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.  Of u een omgevingsvergunning nodig heeft kunt u uitvinden via het Omgevingsloket Online. In veel gevallen is (ook) een melding voldoende. Hiervoor kunt u terecht bij de Activiteitenbesluit Internetmodule. Contact en advies Milieuwetgeving zit ingewikkeld in elkaar. Daarom adviseren wij u om altijd contact op te nemen met de deskundigen van de gemeente Zeewolde of de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek. Informatieplicht energiebesparing Vanaf 1 juli 2019 geldt de landelijke informatieplicht energiebesparing. Bedrijven die veel energie verbruiken, zijn verplicht alle energiebesparende maatregelen door te voeren die zij binnen vijf jaar kunnen terugverdienen. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staat meer informatie over deze informatieplicht.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat of notaris. Meer informatie over scheiden of uit elkaar gaan vindt u op de website van Rijksoverheid.

 • Straatartiest optreden

  U heeft geen ontheffing nodig voor het optreden als straatartiest. Het optreden mag geen overlast veroorzaken.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties