Resultaten

1 - 3 van de 3 Resultaten
Toon producten van Zwartewaterland
  • Voorschot bijstandsuitkering

    Vraagt u een bijstandsuitkering aan? Dan moet de gemeente uw aanvraag eerst beoordelen. Dit duurt een aantal weken. U heeft geen inkomen tot de gemeente uw aanvraag heeft beoordeeld. Als het beoordelen van uw aanvraag langer dan 4 weken duurt, kunt u een voorlopig voorschot krijgen. U moet dit aanvragen bij uw consulent. U ontvangt daarna iedere 4 weken een voorschot, tot de gemeente een beslissing heeft genomen. 

  • Aangifte overlijden

    Bij een sterfgeval kunt u het beste direct contact opnemen met een begrafenisondernemer. De begrafenisondernemer regelt de begrafenis of crematie van de overledene. U bepaalt zelf de inhoud van de begrafenis- of crematieplechtigheid.Openingstijden burgerzaken

  • Belastingen, automatische incasso

    U kunt de gemeente machtigen om de gemeentelijke belastingen automatisch te incasseren. Via automatische incasso betaalt u in 10 maandelijkse termijnen. De termijnen van afschrijving beginnen één maand na dagtekening van de aanslag. Automatische incasso aanvragenU vraagt automatische incasso aan met het machtigingsformulier (pdf). U geeft de gemeente dan toestemming de belasting voortaan automatisch af te schrijven. MachtigingsformulierAutomatische incasso stop zettenU kunt uw machtiging voor automatische incasso altijd stopzetten via het formulier Intrekken machtiging.Betaling in termijnenEr worden zoveel termijnen afgeschreven als er nog maanden over zijn in het betreffende belastingjaar, met een minimum van twee en een maximum van tien termijnen. Wanneer u geen machtiging heeft afgegeven moet de aanslag in twee gelijke termijnen, binnen vier maanden, na dagtekening betaald zijn.UitzonderingenVoor niet-natuurlijke personen (bedrijven, stichtingen, verenigingen e.d.) is geen automatische incasso mogelijk. Verder is het niet mogelijk om de aanslag(en) havengelden, (water)toeristenbelasting, forensenbelasting, precariobelasting, marktgelden en leges via automatische incasso te betalen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties