Resultaten

1 - 10 van de 68 Resultaten
Toon producten van Zwijndrecht
 • Aangifte van overlijden

  Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat worden aangegeven bij de gemeente. De aangifte doet u in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal geeft de uitvaartverzorger het overlijden door. In Nederland moet een overledene binnen 6 dagen na overlijden begraven of gecremeerd worden. Hiervoor geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand een verlof af.

 • Aanmaning of dwangbevel gemeentelijke belastingen

  U ontvangt een aanmaning als u de aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt. Als u ook de aanmaning niet betaalt, ontvangt u een dwangbevel.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen / WOZ-beschikking

  U ontvangt de gemeentelijke belastingen die voor u gelden en de WOZ-beschikking zoveel mogelijk op 1 aanslag. U ontvangt de aanslag voor 1 maart, via de post of digitaal.

 • Adresonderzoek

  U kunt bij de gemeente een aanvraag doen voor een adresonderzoek als u bijvoorbeeld post ontvangt van vorige bewoners of als er iemand op uw adres staat ingeschreven die er niet woont. De gemeente onderzoekt dan waar deze persoon echt woont zodat deze persoon kan worden uitgeschreven op uw adres. Verloop adresonderzoek De gemeente onderzoekt waar de persoon echt woont. Deze persoon wordt ingeschreven op het nieuwe adres of uitgeschreven op het oude adres. Als deze persoon wordt uitgeschreven op uw adres, ontvangen alle overheidsinstanties hiervan bericht.

 • Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

  In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus is de gemeentewinkel alleen open voor dringende zaken. U kunt op dit moment geen afspraak maken voor een afschrift of uittreksel burgerlijke stand. U kunt het afschrift of uittreksel wel online aanvragen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via 14 078. Meer informatie over onze aangepaste openingstijden Heeft u een bewijs nodig van een geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden? Dan kunt een afschrift van de officiële akte aanvragen. Dat doet u bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Van de volgende akten kunt u een afschrift of uittreksel aanvragen: geboorteakte overlijdensakte huwelijksakte echtscheidingsakte akte van uw registratie partnerschap Verschil tussen een uittreksel en afschrift Uittreksel: beperkte informatie uit de akte Afschrift: kopie van de hele akte met stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit noemen we een 'gewaarmerkte kopie' Meertalig uittreksel: uittreksel voor gebruik in buitenland en bij buitenlandse autoriteiten in Nederland. Het uittreksel registratie partnerschap is niet meertalig. Kosten Het afschrift/uittreksel kost € 13,80.

 • Afsluiten openbare weg

  Voor het afsluiten van de openbare weg heeft u een vergunning nodig. Hoe vraag ik een vergunning voor het afsluiten van de openbare weg aan? U vraagt de vergunning aan door een brief te sturen naar: Gemeente Zwijndrecht afdeling Gemeentewinkel Postbus 15 3330 AA Zwijndrecht U kunt ook een mail sturen aan: gemeente@zwijndrecht.nl Wanneer heb ik een vergunning nodig voor het afsluiten van de openbare weg? U heeft een vergunning nodig wanneer u de weg wilt afsluiten voor bijvoorbeeld het uitvoeren van werkzaamheden of voor andere activiteiten. Bij de aanvraag moet u naast een duidelijke situatietekening het doel, tijdstip en manier van de afsluiting aangeven. De gemeente beoordeelt of de afsluiting op een verkeersveilige manier wordt aangegeven en of de afsluiting op de door u aangevraagde datum niet samenloopt met andere afsluitingen in de buurt. Eventueel geven wij aanvullende voorwaarden aan waar uw aanvraag aan moet voldoen voordat wij de aanvraag goedkeuren. Uw aanvraag wordt in overleg met de hulpdiensten beoordeeld. Hoe lang duurt het voor mijn vergunning voor het afsluiten van de openbare weg klaar is? Binnen 6 weken na het indienen van uw aanvraag krijgt u te horen of uw aanvraag akkoord is. Na deze 6 weken volgt een bezwaarperiode van 6 weken. Wat moet ik bij mijn aanvraag voor het afsluiten van de openbare weg opsturen? Bij uw aanvraag stuurt u een situatieschets met fasering en planning mee. Hierbij geeft u op de situatieschets de volgende onderdelen aan: waar u de weg wilt afsluiten, op welke datum en tijd, op welke manier u de weg wilt gaan afsluiten (materiaal), welke overlast de wegafsluiting heeft voor het verkeer, hoe u deze overlast wilt gaan voorkomen. Eventueel kunt u foto’s het één en ander verduidelijken. U moet aantonen dat u voldoet aan CROW richtlijn 96B. Wanneer moet ik mijn aanvraag voor het afsluiten van de openbare weg opsturen? Uw aanvraag dient u uiterlijk 8 weken voor de start van de afsluiting in

 • Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit

  Wilt u afstand doen van uw Nederlandse nationaliteit? Dat kan als u 18 jaar of ouder bent en nog minstens 1 andere nationaliteit heeft.

 • Afvalstoffenheffing

  U betaalt afvalstoffenheffing als vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor het ophalen en verwerken van uw huisvuil.

 • APV Standplaatsvergunning

  Wanneer u als ondernemer, bedrijf of instelling gebruik wilt maken van een standplaats, dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Hoe vraag ik een standplaatsvergunning aan? Een standplaatsvergunning vraagt u schriftelijk aan door een verzoek te sturen naar: Gemeente Zwijndrecht T.a.v. Afdeling Gemeentewinkel Postbus 15 3330 AA Zwijndrecht Wanneer heb ik een standplaatsvergunning nodig? U heeft een standplaatsvergunning nodig, wanneer u als ondernemer, bedrijf of instelling ambulante handel wilt bedrijven op een standplaats in Zwijndrecht. Hoe lang duurt het voordat ik mijn vergunning heb? Binnen 6 weken hoort u of u de vergunning krijgt. U krijgt de vergunning thuisgestuurd. Welke artikelen mag ik verkopen? Er wordt per aanvraag gekeken welke artikelen u mag verkopen. Hoe lang is mijn standplaatsvergunning geldig? U moet de vergunning jaarlijks opnieuw aanvragen. Hoe zeg ik mijn standplaats op? U zegt uw standplaats op door het ingevulde “Opzegformulier Standplaats” op te sturen naar: Gemeente Zwijndrecht T.a.v. Afdeling Gemeentewinkel Postbus 15 3330 AA Zwijndrecht. Het formulier “Opzegformulier Standplaats” zit bij uw vergunning.

 • Bedrijven InvesteringsZone-Bijdrage Groote Lindt (BIZ)

  Op initiatief van ondernemers op industrieterrein Groote Lindt heft de gemeente jaarlijks de Bedrijven InvesteringsZone-bijdrage Groote Lindt (BIZ). De BIZ stichting besteedt de opbrengst aan met name activiteiten met betrekking tot de veiligheid op het industrieterrein.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties