Resultaten

1 - 10 van de 248 Resultaten
Toon producten van Vlissingen
 • Onroerende zaak, huur, pacht, koop

  De gemeente Vlissingen heeft geen onroerende zaken in haar bezit ter verkoop, verhuur of pacht (uitzonderingen daarbij uitgesloten).

 • Transgender

  Bent u ervan overtuigd dat u niet tot het geslacht behoort dat in uw geboorteakte staat (transgender)? Dan kunt u dit bij de gemeente laten veranderen in uw geboorteakte. U kunt hierbij eventueel ook uw voornamen wijzigen.
  U kunt uw geslacht en voornamen alleen in de gemeente Vlissingen laten wijzigen, als u ook in de gemeente geboren bent.

 • Omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen

  Wanneer u niet vergunningvrij mag bouwen heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig. Deze omgevingsvergunning kunt u digitaal of schriftelijk aanvragen.

 • Jaaropgave Orionis

  Op de website van Orionis Walcheren vindt u alle informatie met betrekking tot uw jaaropgave.

 • Schuldhulpverlening

  Informatie over schuldhulpverlening vindt u op de website van Orionis Walcheren.

 • Sociale werkplaats

  Informatie over sociale werkvoorziening vindt u via de website van Orionis Walcheren.

 • Bijzondere bijstand

  Op de website van Orionis Walcheren vindt u alle informatie met betrekking tot bijzondere bijstand.

 • Inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte werklozen (IOAW)

  Op de website van Orionis Walcheren vindt u alle informatie met betrekking tot inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte werklozen (IOAW).

 • Landmeetkundige digitale gegevens

  De gemeente verricht landmeetkundige metingen om de grens tussen gemeentelijke grond en andere gronden te bepalen. De uitkomsten van deze metingen kunt u bij de gemeente opvragen, inclusief een kopie van de kaart. Deze informatie kunt u bijvoorbeeld nodig hebben bij een verschil van mening over een erfgrens.

 • Onbewoonbaarverklaring

  Wanneer wordt een woning of woonwagen door de gemeente onbewoonbaar verklaart?


  Wanneer die ongeschikt is voor bewoning en het niet mogelijk is, door het treffen van voorzieningen, die alsnog in bewoonbare staat te brengen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties