Zoekresultaat

229 Resultaten
Toon producten van Appingedam
 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand. U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

 • Bouwwerk, gereedmelding

  Zodra uw bouwwerk is afgebouwd en klaar is voor ingebruikneming dient u dit te melden bij de gemeente.

 • Seksbedrijf beheren

  Seksinrichtingen zijn niet (meer) verboden bij de wet. Als u een seksinrichting exploiteert, dient u te voldoen aan de bepalingen zoals die door de gemeente zijn vastgelegd. Tevens dient u de oprichting, overname door een ander, of staking van de exploitatie bij de gemeente te melden.

 • Naamswijziging achternaam

  In bepaalde situaties kunt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen. Download de brochure Naamswijziging en bekijk of dit kan. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Dienst Justis.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Bijen houden

  U wilt bijen gaan houden als hobby of als beroepsuitoefening. Bijen zijn beschermde dieren en kunnen overlast bezorgen in uw omgeving. Vandaar dat u een ontheffing op het verbod bij de gemeente moet aanvragen.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt: hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien;  welke materialen er gebruikt worden; of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving;  of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft. De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

 • Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

  Informatie over dit product kunt u krijgen bij Werkplein Fivelingo. Werkplein Fivelingo is voor werkzoekenden, werknemers en mensen met een laag inkomen, in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.

 • Milieu, vergunning of melding

  Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Voor bepaalde activiteiten die het milieu belasten moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen. Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Dan kunt u via Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

 • Gemeentearchief bekijken

  Gemeentearchieven bieden vele interessante bronnen voor het doen van huizenonderzoek, genealogisch  (stamboom) onderzoek en lokaal-historisch onderzoek. Vanaf het begin hebben gemeenten een groot aantal taken uitgevoerd en dat is in archieven terug te vinden. Het archief van Appingedam gaat terug tot 1327, het jaar waarin aan Appingedam de stadsrechten werden toegekend.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Appingedam

Geen verfijning beschikbaar.

Acties