Zoekresultaat

219 Resultaten
Toon producten van Berg en Dal
 • Adoptie

  Bij adoptie neemt u de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Het kind wordt dan ook officieel familie van u. Er bestaat een onderscheid tussen sterke en zwakke adopties. Bij een sterke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders geheel verbroken en ontstaat een nieuwe wettelijke familieband tussen het kind en de adoptieouders. Bij een zwakke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders nog niet verbroken. Meer informatie over adoptie vindt u op Rechtspraak.nl.

 • Afval doorzoeken

  Als u een bedrijf hebt dat afval opnieuw gebruikt (recyclen), dan kunt u een vergunning aanvragen bij de gemeente voor het doorzoeken van afval. Met deze vergunning mag u grofvuil doorzoeken dat mensen aan de kant van de straat hebben gezet om te worden opgehaald. Bijvoorbeeld oud ijzer, meubels, hout, wasmachines en koelkasten. U krijgt geen vergunning voor het doorzoeken van afval in vuilniszakken en containers.

 • Afvalwater lozen

  Afvalwater bedrijven lozen Als u met uw bedrijf afvalwater wilt lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel, wil de gemeente dat van u weten. Bepaalde lozingen hoeft u alleen te melden. Voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Huishoudelijk afvalwater lozen Het is verboden buiten het riool huishoudelijk afvalwater te lozen (af te voeren), bijvoorbeeld op een beek, rivier, meer of in de grond. Als uw woning of ander gebouw (nog) niet is aangesloten op het riool, kunt u een vrijstelling aanvragen op het lozingsverbod. Dit doet u bij het waterschap/hoogheemraadschap in uw regio. Als u een watervergunning hebt voor het lozen, hoeft u geen vrijstelling aan te vragen. Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

 • Alarmsysteem installeren

  Wilt u als particulier, bedrijf of instelling een alarmsysteem installeren? Dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de Omgevingsdienst regio Nijmegen (verder: ODRN).

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente. Deze ontheffing heet een drank- en horecavergunning Model C. U kunt deze ontheffing direct online aanvragen. Aanvraag ontheffing schenken van alcohol Een drank- en horecavergunning Model C betreft de aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

 • Drank- en horecavergunning

  Als u alcohol verkoopt of schenkt, hebt u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente. Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen. Geen vergunning nodig In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen: supermarkt levensmiddelenwinkel snackbar traiteur  tabakspeciaalzaak slijterij U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven. Aanvraag drank- en horecavergunning voor horecaonderneming en slijterij Horecaondernemingen en slijterijen moeten een drank- en horecavergunning Model A aanvragen. U kunt deze vergunning direct online aanvragen met eHerkenning. Aanvraag drank- en horecavergunning Model A Een drank- en horecavergunning model A betreft de aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke personen of rechtspersonen, met uitzondering van een paracommerciële rechtspersoon als genoemd in artikel 1 van de Drank- en Horecawet. Naast deze aanvraag moet de leidinggevende van het bedrijf de bijlage Model A invullen. Dit kan direct online met DigiD. Bijlage behorende bij Model A Aanvraag drank- en horecavergunning voor vereniging en stichting Verenigingen en stichtingen moeten een drank- en horecavergunning model B aanvragen. U kunt deze vergunning direct online aanvragen met eHerkenning. Aanvraag drank- en horecavergunning Model B Een drank- en horecavergunning model B betreft de aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf door een paracommerciële rechtspersoon als genoemd in artikel 1 van de Drank- en Horecawet. Naast deze aanvraag moet de leidinggevende van het bedrijf de bijlage Model B invullen. Dit kan direct online met DigiD. Bijlage behorende bij Model B

 • Antenne of schotelantenne plaatsen

  Als u een antenne of schotelantenne wilt plaatsen, hebt u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via Omgevingsloket online of dit voor u geldt.

 • Asbest verwijderen

  Als u een gebouw of een deel ervan gaat slopen, moet u in sommige gevallen een melding doen en soms heeft u ook een vergunning nodig. Wanneer doet u een sloopmelding? Wilt u een gebouw of een deel daarvan slopen? Dan moet u een sloopmelding doen in de volgende gevallen: bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij bij de sloop verwijdert u asbest. Voor alle asbesthoudende materialen, ook als u niet hoeft te slopen, moet u voor het inleveren van asbest of etanit platen een sloopmelding of sloopvergunning indienen bij de ODRN.  Een sloopmelding kunt u indienen via het omgevingsloket online (OLO), bereikbaar via www.omgevingsloket.nl. U dient hiervoor te beschikken over een DigiD.  Wanneer een Sloopmelding én omgevingsvergunning? In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig: sloopwerkzaamheden aan een erkend monument sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht slopen in strijd met het bestemmingsplan Meer informatie Heeft u twijfels wat voor u van toepassing is, neem dan contact op met de ODRN. De gemeente heeft de uitvoerende taken op het gebied van slopen en asbest overgedragen aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de ODRN. U kunt ook een afspraak maken bij het loket van de ODRN in het gemeentehuis. via telefoonnummer 024 751 77 00 per email: asbest@ODRN.nl via de website van de ODRN.

 • Bedrijfsactiviteiten wijzigen

  Geef het altijd aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) door als uw bedrijf de bedrijfsinrichting verandert. Bijvoorbeeld omdat u processen of activiteiten aanpast of uitbreidt. U moet dit vooraf melden bij de ODRN. Soms moet u zelfs een omgevingsvergunning hiervoor aanvragen.

 • Bedrijfsinterne milieuzorg

  In uw bedrijf moet u letten op milieuzorg. Bijvoorbeeld door afval te scheiden en op een goede manier te verpakken en vervoeren. De Omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN) controleert of uw bedrijf dit doet. Let uw bedrijf onvoldoende op de interne milieuzorg? Dan kan de ODRN u dwingen dit wel te doen.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Berg en Dal

Geen verfijning beschikbaar.

Acties