Zoekresultaat

217 Resultaten
Toon producten van Delfzijl
 • Adoptie

  Bij adoptie neemt u de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Het kind wordt dan ook officieel familie van u. Er bestaat een onderscheid tussen sterke en zwakke adopties. Bij een sterke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders geheel verbroken en ontstaat een nieuwe wettelijke familieband tussen het kind en de adoptieouders. Bij een zwakke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders nog niet verbroken. Meer informatie over adoptie vindt u op Rechtspraak.nl.

 • Afval, huishoudelijk afval

  Afval Scheiden Om huishoudelijk afval milieutechnisch zo verantwoord mogelijk te verwerken, vraagt de gemeente u het afval te scheiden. Groen afval (groente-, fruit-, en tuinafval) in de groene container. Het overige afval (restafval) in de grijze container. Huisafvalroute Let op! Gewijzigde dienstverlening tijdens de feestdagen. De gemeente haalt uw huisvuil op de zogenaamde "alternerende" wijze op. Dat wil zeggen dat op de even weken het restafval wordt opgehaald (grijze container) en de oneven weken het groenafval (gft / groene container). De huisvuilroute kunt u downloaden.

 • Afval, klein chemisch afval

  Klein Chemisch Afval (KCA) kunt u afgeven aan de chemokar die één keer per zes weken op vaste tijden (zie afvalkalender) bij de chemohaltepalen bij u in de wijk staat. Inwoners van de gemeente Delfzijl kunnen Klein Chemisch Afval inleveren bij het KCA-depot van de gemeente Appingedam.

 • Afval, glas

  De gemeente heeft op diverse plaatsen in de gemeente glascontainers voor drie kleuren (wit, groen en bont) verpakkingsglas opgesteld waarin u glas kunt deponeren. Vlakglas - zonder kozijnhout - van vensterruiten, autoruiten, draadglas en dubbelglas kunt u storten in aparte (6m³) open containers. Er staat zo'n container bij het Afvalverwerkingsstation Kloosterlaan. Locatie driekleuren glascontainers Dorp/wijk Locatie Delfzijl     Noord Bastionstraat Batterijstraat Noord Kuilsburg Supermarkt De Boer, Supermarkt Aldi Noord Europaweg gym. lok. Flambouw Bornholm Kattegat Limfjord (bej. won.) Bornholm Kustweg Flat 'Naterij' Bornholm Kustweg Flat 'Hoogwatum' Centrum Spoorstraat Supermarkt De Lidl Centrum Havenstraat Supermarkt A.H. Centrum Commandementsplein Hema       Centrum Handelskade-West z.v. Neptunus West Kon. Wilhelminapark v.Julsinghatehuis West Jachtlaan Supermarkt C1000 Tuikwerd Zwet/Zeel vijver / frietkraam Tuikwerd Ruif Kaarnhoes       Farmsum Molenstraat v.m. school   Borgweg flats   Zijlvest Farmsumerhaven   Eemskanaal-NZ Motorbootver.       Meedhuizen Hoofdstraat Cereslaan       Bierum Luingaweg Wijkpost       Holwierde Uiteinderweg Supermarkt       Spijk Alberdaweg Supermarkt       Godlinze Allersmaweg Dorpshuis       Losdorp Westendorpweg Dorpshuis       Krewerd Kloosterweg Pastorieweg       Termunten Kenninckweg voorm. Supermarkt       Termunterzijl Jachthaven         Woldendorp AE Gorterweg Supermarkt       Wagenborgen Kerkstraat Supermarkt       Wagenborgen Hoofdstraat Parkeerplaats       Afvalverwerking Kloosterlaan Warvenweg Overslagstation  

 • Milieustraat

  De gemeente heeft milieustraten. Dit zijn plaatsen waar u uw afval kunt aanbieden (afvalinzamelstations).Milieustraten zijn vooral bedoeld voor afval dat u niet mee kunt geven als huisvuil.Adres en openingstijden afvalverwerkingsstation Kloosterlaan

 • Afvalstoffenheffing

  Als bewoner van een woning betaalt u afvalstoffenheffing voor de kosten die het ophalen van het huisvuil en het verwerken ervan met zich meebrengen. Om te kunnen heffen is het niet noodzakelijk dat er daadwerkelijk afval wordt aangeboden, maar is beslissend dat huishoudelijk afval bij een pand kan ontstaan.

 • Afvalwater lozen

  Wilt u met uw bedrijf afvalwater lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel? Dan wil de gemeente dat van u weten. Bepaalde lozingen hoeft u alleen te melden. Voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente.Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Het waterbeheer binnen het grondgebied van de gemeente Delfzijl wordt verzorgd door 2 waterschappen: Voor het gebied ten noorden van het (oude) Eemskanaal: Waterschap Noorderzijlvest te Groningen Voor het gebied ten zuiden van het (oude) Eemskanaal: Waterschap Hunze en Aa's te Veendam

 • Alarmsysteem installeren

  Wilt u als particulier, bedrijf of instelling een alarmsysteem installeren? U moet dan een vergunning aanvragen. Krijgt u een vergunning, dan moet het alarmsysteem voldoen aan de voorwaarden die de gemeente in deze vergunning heeft vermeld.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Meestal mogen alleen horecabedrijven met een drank- en horecavergunning alcohol schenken. Wilt u bij een evenement alcohol verkopen, zoals bier, wijn, port of sherry? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

 • Drank- en horecavergunning

  U mag alcohol verkopen in een slijterij of horecabedrijf, bijvoorbeeld een café of restaurant. U hebt dan wel een drank- en horecavergunning nodig. Ook als u alcohol verkoopt in een sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant. Cafetaria’s en levensmiddelenbedrijven (bijvoorbeeld supermarkten) hoeven geen vergunning te hebben om alcohol te verkopen. Maar zij mogen alleen zwak alcoholische drank verkopen, zoals bier en wijn. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Delfzijl

Geen verfijning beschikbaar.

Acties