Zoekresultaat

141 Resultaten
Toon producten van Ferwerderadiel
 • breedtebeperking ontheffing

  Een ? Ontheffing Breedtebeperking? geeft bestuurders van voertuigen toestemming een gebied in te rijden met een voertuig dat breder is dan 2,5 meter of wat op de borden is vermeld. Meestal wordt de ontheffing aangevraagd door agrariërs, leveranciers aan agrariërs en loonbedrijven in de gemeente. De aanvrager moet duidelijk aantonen dat de ontheffing nodig is. Wie kan een ontheffing aanvragen? Personen of bedrijven die in het bezit zijn van een voertuig op naam. Hoe moet een aanvraag worden ingediend? U kunt uw aanvraag indienen bij de gemeente. Stuur dan een brief of e-mail naar:Gemeente FerwerderadielVerkeer & VervoerPostbus 29172 ZS FERWERT Meer informatie Wilt u meer informatie over de ontheffing breedtebeperking? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer (0518) 41 88 88. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@ferwerderadiel.nl

 • groenstroken verhuur - verkoop

  Ligt er een strook grond langs, voor of achter uw woning? Dan kunt u in sommige gevallen deze grond van de gemeente kopen of huren. Bij verkoop van de grond verandert de bestemming van de grond niet. Dit betekent dat de grond meestal als erf in gebruik genomen wordt. Het bestemmingsplan kan een andere bestemming geven. Wie kan een aanvraag indienen? Iedereen die in de gemeente woont en een strook grond voor, bij of achter de woning heeft. Hoe kan ik een aanvraag indienen? U schrijft een brief aan:Gemeente FerwerderadielPostbus 29172 ZS Ferwert Welke gegevens hebben wij van u nodig? Naam en adres van de aanvrager; De plaats van de grondstrook die u graag wilt huren of kopen. Hoe wordt een aanvraag behandeld? Als wij uw aanvraag ontvangen hebben, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Wij beoordelen de aanvraag en het college van burgemeester & wethouders neemt vervolgens een besluit over uitgifte van de strook grond. Wij leggen u een koop-/huurovereenkomst voor. Welke antwoorden kan de gemeente geven? Er wordt een overeenkomst gesloten. Bij verhuur ontvangt de huurder ieder jaar een rekening voor de verschuldigde huur. U huurt de strook grond voor een termijn van één jaar. Hierna wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van weer een jaar. Bij stilzwijgende overeenkomsten wordt alleen jaarlijks een nota verstuurd. Gaat u verhuizen of verkoopt u uw huis? Dan gaat de huur, op verzoek, naar de nieuwe huurder of eigenaar over. Wil de nieuwe eigenaar of huurder dit niet? Dan moet u schriftelijk de huur opzeggen. Er wordt geen overeenkomst gesloten. Spelregels voor de verhuur van stroken grond Ook het huren is gebonden aan bepaalde regels. Wij beoordelen of het openbaar groen verhuurd kan worden. Meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, via telefoonnummer (0518) 41 88 88 of stuur een e-mail naar info@ferwerderadiel.nl

 • paspoort

  Iedere Nederlander kan een nationaal paspoort aanvragen. Een paspoort is 10 jaar geldig. Met dit officiële document kunt u naar ieder land in de wereld reizen. Het is ook een officieel identiteitsbewijs.  Is een identiteitsbewijs verplicht? Ja, vanaf 1 januari 2005 moet iedereen van 14 jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs kunnen laten zien als de politie of als andere toezichthouders daarom vragen. Dat betekent dat iedere Nederlander een eigen identiteitsbewijs moet hebben.  Welke identiteitsbewijzen zijn er in Nederland? In Nederland kennen we de volgende identiteitsbewijzen: een paspoort; een identiteitskaart (ID-kaart); het rijbewijs. Vingerafdruk Uw vingerafdruk wordt in het paspoort opgenomen. Bij de aanvraag worden vingerafdrukken opgenomen. In het paspoort zit een chip. Deze vingerafdrukken komen in de chip. Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen vingerafdrukken af te geven. Wie kan een paspoort aanvragen? Iedereen die is ingeschreven bij de gemeente en die de Nederlandse nationaliteit heeft.  Vluchtelingen kunnen een vluchtelingenpaspoort aanvragen. Wanneer kan ik een paspoort aanvragen? Als de aanvrager niet in het bezit is van een nationaal paspoort of wanneer het paspoort is verlopen. Hoe lang is een paspoort geldig? Een paspoort voor personen vanaf 18 jaar is 10 jaar geldig. Een paspoort voor personen jonger dan 18 jaar is 5 jaar geldig. Welke gegevens heeft de gemeente nodig bij het aanvragen van een paspoort?  Voor het aanvragen van een paspoort heeft de gemeente de volgende gegevens nodig: De naam en het adres van de aanvrager; Alle geldige en verlopen reisdocumenten die de aanvrager in zijn/haar bezit heeft;Een pasfoto welke aan de eisen voldoet. Nog nooit een reisdocument aangevraagd? Wanneer nog nooit een reisdocument is aangevraagd en de aanvrager is wel in het bezit van een rijbewijs dan dient het rijbewijs als legitimatiebewijs.Bij het ontbreken van een legitimatiebewijs wordt op een andere manier de identiteit van de aanvrager vastgesteld.  Wat te doen bij verlies of diefstal? Als uw paspoort of identiteitskaart verloren of gestolen is, kunt u dit melden bij uw eigen gemeente.U hoeft vanaf 15 juni 2016 niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij de gemeente een formulier in, waarin u uitlegt op welke wijze u het oude document bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw document aanvragen en betalen. Neem daarvoor uw eventuele andere identiteitsdocumenten (Nederlands rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) mee. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig om ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie. Reisdocument in het buitenland verloren? Bent u uw reisdocument in het buitenland kwijtgeraakt? Dan moet u bij de politie ter plaatse aangifte van vermissing doen. Bij het aanvragen van een nieuw document wordt in het gemeentehuis een verklaring van vermissing opgemaakt. Gestolen of vermiste reisdocumenten worden geregistreerd om fraude en misbruik te voorkomen. Als het document later toch nog wordt teruggevonden, kan het niet meer worden gebruikt. Het oude document moet wel worden ingeleverd bij de gemeente.  Heeft een kind toestemming van de ouders nodig? Om een paspoort aan te kunnen vragen is tot de leeftijd van achttien jaar toestemming nodig van beide ouders of degene(n) die het gezag heeft/hebben. Als de aanvrager onder curatele staat, moet de curator toestemming geven. Waar een paspoort aanvragen? Bij de balie van de afdeling Burgerzaken in het gemeentehuis kunt u een paspoort aanvragen. U vraagt het dus persoonlijk aan. Dat is niet mogelijk via een brief, e-mail of digitaal formulier.  Wat doet de gemeente met mijn aanvraag? De aanvrager ondertekent aan de balie een aanvraagformulier.De medewerker stelt de identiteit van de aanvrager vast.Het kan zijn dat bij de politie of de Centrale Recherche Informatiedienst wordt gevraagd of het paspoort wel of niet verstrekt mag worden. Eventueel kan de aanvraag worden aangehouden als nader onderzoek nodig is.Als op hetzelfde moment minderjarige kinderen worden bijgeschreven moet er een schriftelijke toestemming zijn van de andere ouder.Voor iemand die onder curatele staat is schriftelijke toestemming nodig van de curator. Als de politie of Centrale Recherche Informatiedienst geen bezwaar heeft tegen verstrekking van het paspoort, wordt het paspoort vervaardigd. Na vijf werkdagen kan de aanvrager het paspoort bij de gemeente ophalen.Als het paspoort wordt aangevraagd na vermissing van het oude paspoort dan volgt er een speciale procedure. Als blijkt dat geen bijzonderheden zijn wordt het paspoort een week na het aanvragen verstrekt. Het originele proces-verbaal van de politie levert de aanvrager in. De aanvrager vult tegelijkertijd een verklaring van vermissing in. Wat te doen als de aanvrager onder curatele (toezicht) staat? Als de aanvrager onder curatele staat, moet een toestemmingsformulier meegenomen worden. Iemand die onder curatele staat, staat onder toezicht. Bezwaar en beroep Weigert de gemeente om u een paspoort te verstrekken? En bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente. Telefonisch via (0518) 41 88 88, of stuur een e-mail naar: info@ferwerderadiel.nl   

 • speelautomaat exploitatievergunning

   Algemeen  Het is niet toegestaan om een speelautomatenhal in de gemeente Ferwerderadiel te beginnen. Wel heeft u de mogelijkheid hiervoor een aanvraag in te dienen. De gemeenteraad neemt dan een beslissing over uw aanvraag. Bezwaar  Niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt bezwaar indienen. Meer informatie?  Neemt u voor meer informatie over dit product contact op met sector Burgerzaken van de gemeente. Dit kan via telefoonnummer: 0518-418 839.

 • sportaccommodatieverhuur

  Via de gemeente kunt u enkele gymzalen en de sporthal huren. U kunt deze accommodaties per uur huren. Dit noemen wij incidenteel. U kunt de zalen ook huren voor een langere periode op vaste tijden. Dit noemen we structureel. Iedereen kan een aanvraag doen. Er zijn geen voorwaarden verbonden aan de aanvraag. Hoe kunt u een aanvraag indienen? Wilt u een sporthal of gymzaal huren? Dan moet u een aanvraagformulier invullen. Dit kunt u aanvragen bij de gemeente, telefoon (0518) 41 88 88. Wat moet er in de aanvraag staan? Naam en adres van de aanvrager  De gewenste accommodatie en tijdstip van huren Hoe gaat het verder? Bij incidentele aanvragen: De gemeente bekijkt wat de mogelijkheden zijn voor de eenmalige huur van de sporthal of gymzaal. De aanvraag wordt direct afgehandeld. Bij structurele aanvragen:  1. Wilt u de gymzaal of het sportcomplex voor een periode van één jaar huren? En maakt u daar dan regelmatig gebruik van? Dan moet u voor 1 juni, voorafgaand aan het jaar dat u de hal wilt gebruiken, een  schriftelijk verzoek tot huur indienen.2. Na 1 juni maken we van alle verzoeken een huurrooster. Wij houden hierbij rekening met de opgegeven voorkeuren. In dit rooster leest u welk complex wanneer en door wie wordt gehuurd. U ontvangt zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht van de gemeente. Algemeen Is het rooster al vol? Of kan de verhuurdatum niet worden ingewilligd? Dan krijgt u hiervan een bericht. Wij geven u dan het advies eventueel ergens anders een accommodatie te huren. Bij een positief bericht sluit u vervolgens een overeenkomst met de gemeente. U bent al huurder, hoe werkt het dan? Bent u huurder voor competitiewedstrijden? Dan krijgt u elk jaar in mei een uitnodiging om samen met de gemeente het weekendprogramma in te vullen. Huurt u structureel een accommodatie? Dan krijgt u elk jaar in mei een brief. Hierin vragen we u of u ons wilt laten weten of u een volgend seizoen weer wil huren op dezelfde tijden. Wij stellen daarna een jaarrooster op dat de huurder krijgt thuisgestuurd. Bij incidentele verhuur en structurele verhuur krijgt u vooraf één keer per kwartaal een rekening.  Uitgangspunten Een structurele aanvraag gaat voor een incidentele aanvraag; Ieder jaar wordt in juni/juli een nieuw rooster van de gebruiksuren opgesteld; Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid aan iedere gebruiker andere uren toe te wijzen; Scholen hebben voorkeursrecht; Wie eerder heeft gehuurd gaat voor. Tarieven  De tarieven zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de sporthalbeheerders of bij de gemeente, telefoon (0518) 41 88 80/41 88 88. Meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze sporthalbeheerders via telefoonnummer (0518) 41 88 80. U kunt uw vraag ook mailen naar info@ferwerderadiel.nl.

 • standplaatsvergunning

  Wilt u op de openbare weg goederen verkopen? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Bij een standplaats kunt u denken aan de marktkoopman die groente of fruit verkoopt. Omdat u gebruik maakt van gemeentelijke grond heeft u een vergunning nodig. Voor wie? Iedereen die voor zijn beroep een standplaats wil innemen voor het verkopen van goederen.  Aanvragen?  Wilt u een standplaatsvergunning aanvragen? Stuur dan een brief naar:Gemeente FerwerderadielT.a.v. het college van Burgemeester en WethoudersPostbus 29172 ZS Ferwert In uw brief vermeldt u: Uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum.  Een omschrijving van de goederen die u wilt verkopen. Wanneer u uw goederen wilt verkopen (dag/week/jaar + tijdstip). Het doel waarmee u de goederen aanbiedt (verkoop of info). De locatie waar u uw goederen wilt aanbieden. Of u een marktkraam of verkoopwagen gebruikt. Afmetingen en materiaal van uw marktkraam of verkoopwagen. Meer informatie?  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met sector Burgerzaken van de gemeente. Dit kan via telefoonnummer: 0518-418 850. 

 • Storing in openbare verlichting

  U kunt defecte lichtmasten tijdens kantooruren melden bij de gemeente op nummer: 0518-418888. Buiten kantooruren kunt u een defecte lichtmast melden op het nummer: 088-9450250Meldt u het betreffende lichtmastnummer, de straat, het huisnummer en de plaats.

 • Toeristenbelasting

  Kunnen toeristen bij u overnachten en betalen zij hiervoor? En wonen deze toeristen niet in de gemeente Ferwerderadiel? Dan bent u toeristen- of watertoeristenbelasting verschuldigd. Voorbeelden van overnachtingsmogelijkheden zijn een (mini)camping, hotel, bêd & brochje of ligplaats.  De belasting die u moet betalen, kunt u verhalen op/doorberekenen aan de toerist. U brengt de belasting dus in rekening bij de toerist.U houdt zelf bij wanneer en om hoeveel personen en nachten het gaat. U ontvangt elk jaar van de gemeente een inlichtingenformulier. Op dit formulier geeft u het aantal overnachtingen aan dat er in dat jaar is geweest. De gemeente controleert uw opgave en rekent uit wat u moet betalen. Daar krijgt u dan bericht van. Dat noemen wij de aanslag.Biedt u voor de eerste keer een overnachting aan? Meld dit dan bij de gemeente. U kunt een brief sturen naar onderstaand adres: Gemeente Ferwerderadiel, sector Middelen en ondersteuning, Postbus 2, 9172 ZS Ferwert.

 • Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO)

  Fryske Utfoeringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)Op 1 januari 2014 is de FUMO opgericht.  De FUMO is een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) met als doel de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van milieutaken. Door bundeling van kennis  ontstaat een robuuste organisatie. De FUMO functioneert als de backoffice voor gemeenten en provincie. Het loket voor de aanvragers blijft bij de gemeente Ferwerderadiel.  De FUMO  is gevestigd in Grou. Toetsing en Vergunningverlening De gemeenten zijn sinds de invoering van de Wabo het centrale loket voor de vergunningaanvragen. De FUMO beoordeelt bij een aanvraag omgevingsvergunning of een advies over de deelactiviteit milieu nodig is. Daarnaast behandelt de FUMO  alle binnenkomende meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit. Toezicht en Handhaving Voor alle bedrijven gelden milieuregels. Elk bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het naleven van die regels. De FUMO houdt in opdracht van gemeenten en de provincie toezicht op de naleving door het uitvoeren van controles en - zo nodig - het opleggen van sancties bij overtredingen. Voor de gemeente Ferwerderadiel controleert de FUMO alleen de daarvoor aangewezen  bedrijven. Specialistisch advies De taken handhaving en vergunningverlening behelzen ongeveer 60 procent van de werkzaamheden. De overige 40 procent betreft adviestaken en projecten op het gebied van bodem, water, geluid, lucht, energie, externe veiligheid, communicatie, juridische zaken en beleid. Contact Heeft u vragen op het gebied van milieu dan is er op dinsdag- en woensdagochtend een medewerker van de FUMO aanwezig op het gemeentehuis te Ferwert. Meer informatie De FUMO heeft een eigen website: www.fumo.nl

 • verklaring omtrent het gedrag

  Soms wilt u bewijzen dat u een ?fatsoenlijk mens? bent, dat u niet veroordeeld bent (geweest) voor het doen van dingen, die volgens de wet niet mogen. Veel organisaties vragen nieuwe medewerkers om zo?n bewijs te laten zien. Dit bewijs heet een verklaring omtrent gedrag (VOG) of ook wel bewijs van goed gedrag. Hoe kom ik aan een VOG of bewijs van goed gedrag? U kunt bij de gemeente, waar u staat ingeschreven, een zogenaamde 'verklaring omtrent gedrag' (VOG) aanvragen.  Wat heb ik nodig? Een formulier van de werkgever, die het bewijs van u vraagt. Op dit formulier staat de reden waarom u het bewijs nodig heeft en een handtekening van een vertegenwoordiger van uw werkgever en een stempel van de vragende organisatie.  Vaak regelt de afdeling personeelszaken dit onderdeel. Het formulier verklaring omtrent gedrag kunt u ook zelf downloaden via de website van de Rijksoverheid.  Een geldig legitimatiebewijs. Dit kan zijn; 1. Paspoort;2. Nederlands Identiteitskaart;3. Rijbewijs;4. Identiteitsbewijs voor vreemdelingen.  Voor minderjarigen Ben je minderjarig (jonger dan 18 jaar) en wil je een verklaring omtrent gedrag aanvragen, vraag dan of een van je ouders, je gezaghouders of curator, het formulier ook ondertekent. Geef daarnaast een kopie van het identiteitsbewijs van de persoon, die meetekent. Zo kunnen we de handtekening controleren. Woont u in het buitenland? Woont u op het moment van aanvraag in het buitenland? Dan kunt u de verklaring aanvragen in de gemeente waar u stond ingeschreven voordat u naar het buitenland vertrok. Als die gemeente niet meer over uw gegevens beschikt, kunt u uw aanvraag zelf rechtstreeks bij het COVOG indienen. COVOG betekent Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dat is een onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Op de website van het COVOG vindt u meer informatie. Wilt u iemand machtigen? Als u zelf de aanvraag niet kunt doen, kunt u een ander vragen uw aanvraag te doen. U kunt dan die ander machtigen. U maakt een machtiging door in een brief te schrijven dat u de ander machtigt om uw aanvraag te doen. Deze brief ondertekent u. Bij de brief doet u een kopie van u eigen identiteitsbewijs. De gemachtigde laat bij de aanvraag ook zijn/haar identiteitsbewijs zien. Wanneer krijg ik het bewijs van goed gedrag? U ontvangt binnen vier weken schriftelijk antwoord. De gemeente voert uw aanvraag in in het systeem en verstuurt deze naar naar het COVOG. Het COVOG neemt binnen 2 tot 4 weken een beslissing op uw aanvraag en stuurt deze via een brief naar uw adres.  Waar vind ik meer informatie? Op de website van de Rijksoverheid kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Ferwerderadiel

Geen verfijning beschikbaar.

Acties