Zoekresultaat

169 Resultaten
Toon producten van Geldermalsen
 • Aangifte geboorte

  Gemeentehuis gesloten van 21 december tot 7 januari door fusie Per 1 januari 2019 ontstaat de nieuwe gemeente West Betuwe door een fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. De drie gemeenten werken hard aan de laatste voorbereidingen om de dienstverlening straks goed op orde te hebben. De gemeentehuizen in Geldermalsen, Neerijnen en Asperen zijn daarom vanaf vrijdag 21 december 12.00 uur gesloten.   Voor een aantal zaken zijn we in de sluitingsperiode beperkt bereikbaar. Bijvoorbeeld voor de aangifte van een geboorte. Vanaf vrijdag 21 december 12.00 uur leest u op deze website via welke telefoonnummers u ons dan kunt bereiken. U hoort deze nummers ook op het telefoonbandje als u het nummer van uw gemeente belt. Wat u moet weten U doet aangifte in de gemeente waar uw kind geboren is. U hoeft uw kind niet mee te nemen. AIs uw kind in Gemeente Geldermalsen geboren? Kom dan naar het gemeentehuis in Geldermalsen om aangifte te doen van de geboorte. Dat kan alleen op afspraak. Kan de vader of moeder de geboorte niet zelf aangeven? Dan moet iemand het doen die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamverzorgende. Heeft u een trouwboekje of partnerschapboekje? Neem het mee, dan wordt het kindje daarin ook bijgeschreven. Ouderschap algemeen Een kind kan maximaal 2 wettelijke ouders hebben. Heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is de man automatisch de wettelijke vader. Hij hoeft het kind niet te erkennen. Moeder De wettelijke moeder kan zijn: De vrouw die het kind heeft gebaard. De vrouw die met de moeder is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft, en die bij de aangifte een donorverklaring aflegt van een anonieme donor. Zij heet dan de meemoeder of duomoeder. De meemoeder of duomoeder die het kind heeft erkend. De vrouw van wie de rechtbank het ouderschap heeft vastgesteld. De vrouw die het kind heeft geadopteerd. Nationaliteit Een in Nederland geboren kind krijgt niet automatisch de Nederlandse nationaliteit. Bepalend is dat het wordt geboren uit Nederlandse ouders. Hoe krijgt een kind de Nederlandse nationaliteit? Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.

 • Aangifte overlijden

  Gemeentehuis gesloten van 21 december tot 7 januari door fusie Per 1 januari 2019 ontstaat de nieuwe gemeente West Betuwe door een fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. De drie gemeenten werken hard aan de laatste voorbereidingen om de dienstverlening straks goed op orde te hebben. De gemeentehuizen in Geldermalsen, Neerijnen en Asperen zijn daarom vanaf vrijdag 21 december 12.00 uur gesloten. Voor een aantal zaken zijn we in de sluitingsperiode beperkt bereikbaar. Bijvoorbeeld voor de aangifte van een overlijden. Vanaf vrijdag 21 december 12.00 uur leest u op deze website via welke telefoonnummers u ons dan kunt bereiken. U hoort deze nummers ook op het telefoonbandje als u het nummer van uw gemeente belt.   Wat u moet weten Als nabestaande kunt u ook zelf aangifte van overlijden doen. Dat doet u in het gemeentehuis als diegene in Geldermalsen is overleden. Voor de aangifte maakt u een afspraak online of bel (0345) 58 66 11. Begraven is mogelijk van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 16.00 uur. Andere tijden zijn in overleg mogelijk.

 • Aankondiging ruimen van graven 2017

  Begraafplaatsen in Geldermalsen en Acquoy In verband met het waarborgen van voldoende capaciteit op de algemene begraafplaatsen in Geldermalsen en Acquoy is het noodzakelijk om over te gaan tot het ruimen van graven. Het gaat om graven waarvan de rechten zijn vervallen of verlopen. In Geldermalsen gaat het om 82 graven, in Acquoy om 21 graven. Op deze begraafplaatsen zijn/worden in september 2016 bordjes geplaatst met de mededeling dat deze graven geruimd worden. Als u hierover vragen heeft, neem dan contact op met het Klantencontactcentrum van gemeente Geldermalsen. Deze bordjes blijven een jaar staan. Na september 2017 start de gemeente met de werkzaamheden. Ruimen van graven, hoe doet de gemeente dat? Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf dat werkt volgens een vastgesteld ruimingprotocol. Hierbij is een respectvolle ruiming het uitgangspunt. Tijdens het ruimen wordt het betreffende deel van de begraafplaats afgeschermd zodat de werkzaamheden niet zichtbaar zijn. Het kan voorkomen dat een deel van de begraafplaats tijdelijk wordt afgesloten. Na de ruiming worden de overblijfselen overgebracht naar een verzamelgraf op de begraafplaats. Als er tijdens de werkzaamheden een begrafenis is worden de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd zodat de begrafenis op de gebruikelijke manier kan plaatsvinden. Om welke graven gaat het? Grafnummers en gegevens van de te ruimen graven in Geldermalsen en Acquoy (pdf) De lijsten met de te ruimen graven hangen ook in de informatiekasten op de betreffende begraafplaatsen. Informatie Heeft u nog vragen, aarzel dan niet contact op te nemen met het Klantencontactcentrum van gemeente Geldermalsen via info@geldermalsen.nl of (0345) 58 66 11.  

 • Aankondiging ruimen van graven 2018

  Begraafplaatsen in Geldermalsen, Beesd en Meteren In verband met het waarborgen van voldoende capaciteit op de algemene begraafplaatsen in Geldermalsen, Beesd en Meteren is het noodzakelijk om over te gaan tot het ruimen van graven. Het gaat om graven waarvan de rechten zijn vervallen of verlopen. In Geldermalsen gaat het om 9 graven, in Beesd om 47 graven en in Meteren om 40 graven. Op deze begraafplaatsen zijn/worden in september 2017 bordjes geplaatst met de mededeling dat deze graven geruimd worden. Als u hierover vragen heeft, neem dan contact op met het Klantencontactcentrum van gemeente Geldermalsen. Deze bordjes blijven een jaar staan. Na september 2018 start de gemeente met de werkzaamheden. Ruimen van graven, hoe doet de gemeente dat? Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf dat werkt volgens een vastgesteld ruimingprotocol. Hierbij is een respectvolle ruiming het uitgangspunt. Tijdens het ruimen wordt het betreffende deel van de begraafplaats afgeschermd zodat de werkzaamheden niet zichtbaar zijn. Het kan voorkomen dat een deel van de begraafplaats tijdelijk wordt afgesloten. Na de ruiming worden de overblijfselen overgebracht naar een verzamelgraf op de begraafplaats. Als er tijdens de werkzaamheden een begrafenis is worden de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd zodat de begrafenis op de gebruikelijke manier kan plaatsvinden. Om welke graven gaat het? In de pdf bestanden staan de grafnummers en gegevens van de te ruimen graven van Beesd, Geldermalsen en Meteren. De lijsten met de te ruimen graven hangen ook in de informatiekasten op de betreffende begraafplaatsen. Informatie Heeft u nog vragen, aarzel dan niet contact op te nemen met het Klantencontactcentrum van gemeente Geldermalsen via info@geldermalsen.nl of (0345) 58 66 11.  

 • Aankondiging ruimen van graven 2019

  Begraafplaats Geldermalsen In verband met het waarborgen van voldoende capaciteit op de algemene begraafplaats Geldermalsen is het noodzakelijk om over te gaan tot het ruimen van graven. Het gaat om graven waarvan de rechten zijn vervallen of verlopen. Het gaat om 114 graven. Op deze begraafplaats worden in september 2018 bordjes geplaatst met de mededeling dat deze graven geruimd worden. Als u hierover vragen heeft, neem dan contact op met het Klantencontactcentrum van gemeente Geldermalsen. Deze bordjes blijven een jaar staan. Na september 2019 start de gemeente met de werkzaamheden.   Ruimen van graven, hoe doet de gemeente dat? Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf dat werkt volgens een vastgesteld ruimingprotocol. Hierbij is een respectvolle ruiming het uitgangspunt. Tijdens het ruimen wordt het betreffende deel van de begraafplaats afgeschermd zodat de werkzaamheden niet zichtbaar zijn. Het kan voorkomen dat een deel van de begraafplaats tijdelijk wordt afgesloten. Na de ruiming worden de overblijfselen overgebracht naar een verzamelgraf op de begraafplaats. Als er tijdens de werkzaamheden een begrafenis is worden de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd zodat de begrafenis op de gebruikelijke manier kan plaatsvinden.   Om welke graven gaat het? In het pdf bestand staan de grafnummers en gegevens van de te ruimen graven. De lijsten met de te ruimen graven hangen ook in de informatiekasten op de betreffende begraafplaats.   Informatie Heeft u nog vragen, aarzel dan niet contact op te nemen met het Klantencontactcentrum van gemeente Geldermalsen via info@geldermalsen.nl of (0345) 58 66 11.  

 • Aankondigingsborden

  Wat u moet weten De gemeente heeft een beperkt aantal vaste locaties voor de plaatsing van deze borden. Er wordt een ontheffing verleend voor maximaal 20 borden voor een periode van maximaal 10 dagen. Als er meer dan twee ontheffingen voor eenzelfde periode zijn verleend kan de gemeente besluiten u geen ontheffing te verlenen. Belangrijk om te weten: De afmetingen van de aankondigingborden mogen maximaal 0,50 m x 1,00 m bedragen. Op de borden mogen geen pijlen of andere vormen van bewegwijzering worden aangebracht.

 • Aansprakelijk stellen gemeente

  Wat moet u weten De gemeente kan aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door het slechte onderhoud aan gemeentelijke gebouwen, wegen, pleinen of openbaar groen. De gemeente kan alleen aansprakelijk gesteld worden als de schade voorkomen had kunnen worden. Schade kan ook zijn veroorzaakt door nalatigheid van een aannemer die in opdracht van de gemeente werkzaamheden heeft uitgevoerd. Dan ligt de aansprakelijkheid bij die aannemer.

 • Achternaam kiezen

  Wat u moet weten Alleen bij uw eerste kind kunt u de achternaam kiezen. Alle kinderen die u daarna samen krijgt, krijgen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind. Wat u moet regelen, hangt af van uw situatie: U bent getrouwd of heeft geregistreerd partnerschap: Het kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dat het kind de achternaam van de moeder krijgt? Leg dan samen een verklaring af bij de burgerlijke stand. U bent niet getrouwd: Het kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt? Dan moet de vader eerst het kind erkennen. Uw kind is geboren in het buitenland: Bel de gemeente voor meer informatie, tel (0345) 58 66 11.

 • Adresonderzoek

  Wat u moet weten Bij de gemeente moet iedereen ingeschreven staan op een adres. Dat kan een woon- of briefadres zijn. Als iemand twijfelt of adresgegevens wel kloppen, moet de gemeente een administratief onderzoek starten. Staat er iemand op uw adres ingeschreven die daar niet woont? Vraag de gemeente om een adresonderzoek. Ook instanties die adresgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) gebruiken, kunnen om een onderzoek vragen. De onderzoeksprocedure duurt maximaal 6 maanden.

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De Adviesraad voor het sociaal domein heeft tot taak het college van B&W gevraagd en ongevraagd te informeren en adviseren over onderwerpen binnen het sociaal domein. naar webpagina samenstelling Adviesraad Sociaal Domein De adviesraad zoekt nog een viertal leden. Bekijk hier het competentieprofiel.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Geldermalsen

Geen verfijning beschikbaar.

Acties