Zoekresultaat

161 Resultaten
Toon producten van Gemert-Bakel
 • Afval

  In Gemert-Bakel scheiden we ons afval zoveel mogelijk. Het scheiden van afval is goed voor het milieu, maar dat is niet het enige voordeel. Dankzij hergebruik van waardevolle afvalstoffen hoeft de gemeente minder afval te laten verbranden. Het composteren van groente-, fruit- en tuinafval is aanz...

 • Aangifte rechtsfeiten in het buitenland

  Als er rechtsfeiten in het buitenland hebben plaatsgevonden, moet u die laten registreren in de basisregistratie personen (BRP) van uw woongemeente. Denk aan een geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning of adoptie. Deze buitenlandse documenten noemen we ook wel brondocumenten...

 • Vreemdelingenpaspoort

  U kunt een vreemdelingenpaspoort krijgen als u vreemdeling bent, in Nederland woont en geen reisdocument kunt krijgen van de autoriteiten van uw eigen land.Voor de aanvraag moet er eerst een aanvraagformulier ingevuld en ondertekend worden bij de gemeente. De gemeente stuurt dit aanvraagformulier...

 • Privacybeleid Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten

  Binnen de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten (GR Peelgemeenten) wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners voor het goed uitvoeren van overheidstaken. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de overheid zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens...

 • Principeverzoek

  U wilt gaan (ver-)bouwen of een gebouw of ruimte anders gaan gebruiken, maar dat is niet toegestaan volgens het bestemmingsplan? Dan kunt u een principeverzoek indienen.Wat is een principeverzoek?U vraagt als het ware informeel wat het college van B&W van uw plan vindt. Het college bepaalt da...

 • Reinigingsrecht (voor bedrijven)

  De gemeente betaalt voor het regelmatig ophalen van afval, PMD, GFT, glas, papier en het verbranden van afval. Om deze kosten te kunnen betalen, berekent de gemeente de kosten door. Bij bedrijven is dit in de vorm van reinigingsrecht. U ontvangt twee keer per jaar hiervoor een aanslag gemeentelij...

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  In onze gemeente is een aantal gehandicaptenparkeerplaatsen. Hier mag u parkeren als u in het bezit bent van een geldige gehandicaptenparkeerkaart. Neem voor de voorwaarden contact op met de gemeente. Voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart kunt u telefonisch een afspraak maken.Wanneer...

 • Afvalstoffenheffing (voor particulieren)

  Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Gemert-Bakel. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel naar: 088-5510000.Zelf r...

 • Gladheidsbestrijding

  De gemeente voert als wegbeheerder gladheidsbestrijding uit en strooit belangrijke doorgaande wegen, busroutes, fietspaden en routes van hulpdiensten. Op de tekening ziet u op welke wegen de gemeente strooit. Bij (verwachte) gladheid worden de rijbanen en fietspaden fase 1 gestrooid. Bij langduri...

 • Evenementen, vergunning

  Vergunningsvrij Voldoet uw evenement aan onderstaande omschrijving, dan heeft u waarschijnlijk geen vergunning nodig. er zijn minder dan 150 bezoekers tegelijkertijd er worden geen doorgaande wegen afgesloten   er zijn geen alcoholische dranken verkrijgbaar (tegen iedere vorm van...

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Gemert-Bakel

Geen verfijning beschikbaar.

Acties